Nastavení, zobrazení, změna nebo odebrání oprávnění souborů a složek

Rozsah platnosti: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Při vytvoření souboru nebo adresáře přiřadí tomuto objektu systém Windows výchozí oprávnění.

Musíte mít minimálně oprávnění Změnit, aby bylo možné dokončit tento postup. Další informace naleznete v části "Další informace" této kapitoly.

Nastavení, zobrazení, změna nebo odebrání oprávnění k souborům a složkám
 1. Klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku u které chcete nastavovat oprávnění, dále klikněte na možnost Vlastnosti a poté klikněte na kartu Zabezpečení.

 2. Klikěte na možnost Upravit. Ta vám otevře dialogové okno Oprávnění pro <Objekt>.

 3. Máte více možností:

  • Klikněte na možnost Přidat, pokud chcete nastavit oprávnění pro skupinu nebo uživatele, kteří nejsou zobrazováni v rámečku Názvy skupin nebo uživatelů. Zadejte název skupiny nebo jméno uživatele, pro které chcete nastavit oprávnění, a klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud chcete změnit nebo odebrat oprávnění stávající skupiny nebo uživatele, klikněte na název skupiny nebo uživatele.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete povolit nebo odepřít oprávnění, zaškrtněte v poli Oprávnění pro <uživatele nebo skupinu> odpovídající políčko Povolit nebo Odepřít.

  • Uživatele nebo skupinu odeberete z rámečku Názvy skupin nebo uživatelů kliknutím na tlačítko Odebrat.

Další informace

 • Popis všech oprávnění naleznete v tématu Dialogové okno Položka oprávnění.

 • Provedení této úlohy může vyžadovat zvýšení oprávnění pomocí nástroje Řízení uživatelských účtů.

 • Pokud chcete spustit program Průzkumník Windows, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství a potom na položku Průzkumník Windows.

 • Oprávnění souborů a složek lze nastavit jen u jednotek, které jsou naformátovány pro systém souborů NTFS.

 • Pokud chcete změnit oprávnění, musíte být vlastníkem daného objektu nebo mít od vlastníka přiřazena oprávnění k tomuto kroku.

 • Skupiny nebo uživatelé, kterým bylo pro složku uděleno oprávnění Úplné řízení, mohou v této složce odstraňovat soubory a podsložky bez ohledu na oprávnění, které tyto soubory a podsložky chrání.

 • Jestliže jsou zaškrtávací políčka v seznamu Oprávnění pro <uživatele nebo skupinu> zobrazena šedě nebo jestli není dostupné tlačítko Odebrat, znamená to, že soubor nebo složka zdědily oprávnění z nadřazené složky.

 • Pokud vytvoříte nového uživatele nebo skupinu, bude mít tento uživatel či skupina výchozí oprávnění Číst a spouštět, Zobrazovat obsah složky a Číst.

Další odkazy

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: