Restartování nebo vypnutí vzdáleného počítače a dokumentace důvodů

Rozsah platnosti: Windows 7, Windows Server 2008 R2

Pokud chcete využívat tuto funkci, musí být ve vzdáleném počítači povolena služba Remote Registry Service. Další informace naleznete v tématu Povolení služby Remote Registry Service.

Tento postup mohou provádět pouze členové skupiny Administrators ve vzdáleném počítači nebo uživatelé s přístupem ke vzdálenému registru.

Pomocí rozhraní systému Windows

Chcete-li restartovat nebo vypnout vzdálený počítač a dokumentovat důvody s použitím rozhraní systému Windows
 1. Klikněte na tlačítko Start, dále na příkaz Všechny programy, poté klikněte na položku Příslušenství a pak klikněte na položku Příkazový řádek.

 2. Zadejte shutdown /i, aby se zobrazilo dialogové okno Vzdálené vypnutí (Shutdown.exe).

 3. Pokud chcete zadat názvy počítačů, klikněte vedle seznamu Počítače na tlačítko Přidat. Chcete-li otevřít dialogové okno Najít počítače, klikněte na tlačítko Procházet.

 4. V rozevíracím seznamu Co chcete s těmito počítači udělat klikněte na položku Restartovat nebo Vypnout.

 5. Vyberte v seznamu vhodný důvod pro restartování nebo vypnutí počítače.

  notePoznámka
  Je-li vyžadován komentář, nebude tlačítko OK k dispozici, dokud nezadáte do textového pole alespoň jeden znak.

Další požadavky

 • Příkazový řádek je také možné spustit kliknutím na tlačítko Start, kliknutím do pole Hledat, zadáním příkazu cmd a stisknutím klávesy ENTER.

 • Pokud má nástroj Přehled událostí vypnutí zaznamenávat informace, musí být ve vzdáleném počítači povolena služba Remote Registry Service.

 • Pokud chcete vypnout nebo restartovat vzdálený počítač, musí být v tomto vzdáleném počítači povoleny výjimky brány firewall Vzdálená správa a Služba WMI (Windows Management Instrumentation).

Další odkazy

Pomocí příkazového řádku

Tento postup mohou provádět pouze členové skupiny Administrators ve vzdáleném počítači nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Chcete-li restartovat nebo vypnout vzdálený počítač a dokumentovat důvody s použitím příkazového řádku
 1. Klikněte na tlačítko Start, dále na příkaz Všechny programy, poté klikněte na položku Příslušenství a pak klikněte na položku Příkazový řádek.

 2. Zadejte příkaz shutdown /[r|s] /m \\Název_počítače /c "Komentář" /d [u|p] <xx>:<yy> a stiskněte klávesu ENTER.

 

Hodnota Popis

/r

Restartuje vzdálený počítač.

/s

Vypne vzdálený počítač.

/m \\ Název_počítače

Určuje cílový počítač.

/c " Komentář "

Umožňuje zadat podrobný popis důvodu vypnutí. Lze použít maximálně 511 znaků. Komentáře je nutné uzavřít do uvozovek.

/d [u|p] xx : yy

Vypíše seznam důvodů pro restartování nebo vypnutí počítače, kde parametr xx určuje číslo závažného důvodu od 0 do 255 a parametr yy určuje číslo méně závažného důvodu od 0 do 65 535.

/force

Vynutí vypnutí počítače, pokud jsou přihlášeni jiní uživatelé. Pokud tento přepínač nepoužijete a ke vzdálenému počítači jsou přihlášeni jiní uživatelé, počítač se nevypne ani nerestartuje.

ImportantDůležité informace
Při vynuceném vypnutí nebo restartování počítače nebudou mít přihlášení uživatelé příležitost k uložení své práce.

/t xxx

Nastaví časový limit před vypnutím nebo restartováním počítače na xxx sekund. Platný rozsah je 0-600, výchozí hodnota činí 30. Při použití přepínače /t bude zahrnut přepínač /force.

Další informace o příkazu shutdown a dalších možnostech naleznete po zadání shutdown /? do příkazového řádku.

Další požadavky

 • Příkazový řádek je také možné spustit kliknutím na tlačítko Start, kliknutím do pole Spustit hledání, zadáním příkazu cmd a stisknutím klávesy ENTER.

 • Pokud má nástroj Přehled událostí vypnutí zaznamenávat informace, musí být ve vzdáleném počítači povolena služba Remote Registry Service.

 • Pokud chcete vypnout nebo restartovat vzdálený počítač, musí být v tomto vzdáleném počítači povoleny výjimky brány firewall Vzdálená správa a Služba WMI (Windows Management Instrumentation).

Další odkazy

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: