Nákladové účetnictví [AX 2012]

Aktualizováno: January 24, 2014

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Nákladové účetnictví je proces sledování, záznamenávání a analýzy nákladů spojených s produkty nebo činnostmi organizace. Může zahrnovat sledování a řízení nákladů skladu, výroby produktů, hotových výrobků a režijních nákladů.

V Microsoft Dynamics AX můžete používat následujících různé metody výpočtu nákladů:

  1. Normální výpočet nákladů

  2. Standardní výpočet nákladů

  3. Absorbční výpočet nákladů

Existuje nastavení výrobních zakázek, které ovlivní způsob, jakým budou provedeny výrobní odhady a výpočet nákladů výroby, a ocenění pohybu zásob.

Následující entity výroby se používají pro výpočet nákladů:

  • Kalkulace kusovníků se používají ke stanovení položek suroviny používaných k vytvoření dokončeného produktu a k přičtení nebo odečtení celkových nákladů na materiál.

  • Postupy obsahují operace, práci a zdroje vyžadované pro výroby daného produktu a slouží k výpočtu mzdových nákladů a výrobní režie.

  • Nákladový formulář slouží k vytváření skupin nákladů.

Modul Nákladové účetnictví lze integrovat s následujícími modely a prostředky společnosti Microsoft:

  1. Hlavní kniha

  2. Řízení výroby

  3. Řízení a účetnictví projektů

  4. Řízení zásob


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: