Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Postup: Nainstalovat nebo odinstalovat zprávy přidat in služby

The Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Add-in for SharePoint Technologies is a Web download that you can install on a server that has an instance of a SharePoint product or technology.It provides a set of features that enable you to run a report server within a larger deployment of Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 or Microsoft Office SharePoint Server 2007.Funkce zahrnují webové části Prohlížeč sestavy, adresu URL serveru proxy koncový bod a stránek aplikace tak, aby je možné vytvořit, zobrazit a spravovat sestavy, modely sestav a jiných server sestav obsahu na webu služby SharePoint.Složka Reporting Services Doplněk pro technologie SharePoint je požadovaná součást pro server sestav, která se spouští v integrovaném režimu SharePoint.

Important noteImportant Note:

Zavedení Reporting Services integruje s nasazení produktu SharePoint nebo technologie na úroveň farmy. Pokud máte více aplikací služby SharePoint v konfigurace farmy, je nutné nainstalovat Reporting Services Doplněk v každém počítači, která má být web front-end. Je doporučeno ji nainstalovat pomocí Průvodce instalací Reporting Services Doplněk na jednom z počítače webu front-end nejprve. Potom pomocí režimu pouze pro soubory instalace nainstalovat doplněk postupně do jiných Web front-end počítačů v serverové farmě.Po úspěšném provedení jedné instalace pouze pro soubory, spusťte instalaci počítači další web front-end a podobně před dokončením instalace ve všech počítačích webu front-end ve farmě SharePoint.Spusťte Centrum pro správu konfigurace server sestav integrace pro všechny webové servery front-end ve farmě SharePoint.

Instalace Reporting Services Doplněk je jednou z mnoha kroků, které jsou nezbytné pro integraci s instance produktu SharePoint nebo technologie server sestav. Další informace o úplnou sada kroků v tématu Konfigurace služby Reporting Services pro integraci serveru SharePoint 3.0. Důležité je pořadí kroků pro konfiguraci serverů.Nejlepších výsledky dosáhnete nezapomeňte provést je v pořadí.

Příprava k instalaci Reporting Services Doplněk:

 1. Přihlaste se jako správce farmy SharePoint instalace přidat in služby Reporting Services.

 2. Přesvědčte se, zda máte dvě instalace serveru - server sestav a serveru SharePoint-, které splňují požadavky pro integrované operace.Další informace naleznete v tématuPožadavky pro spuštění služby Reporting Services v režimu integrované služby SharePoint.

 3. Stáhnout Reporting Services Doplněk k serveru, který používá instance SharePoint produkt nebo technologie.

  1. Přejděte SQL Server 2008 Reporting Services doplněk pro technologie SharePoint stránceSlužba Stažení softwaru společnosti Microsoft.

  2. Vyberte jazykovou verze, kterou chcete nainstalovat.Webové části Prohlížeč sestav (ReportViewer.dwp), bude k dispozici pouze v jazyce, který zvolíte.stránka aplikace a zprávy budou k dispozici ve všech podporovaných jazycích, bez ohledu na jazyk, můžete vybrat stránka stažení.Další informace o podporovaných jazyků naleznete v tématu Roztok návrhu doporučení pro zavedení Multi-Lingual nebo globální (služby Reporting Services).

  3. V seznamu Soubory v této stažení oddílu, klepněte na tlačítko Stažení instalacersSharepoint.msi.

 4. Pokud jste se integrace Reporting Services farmy SharePoint obsahující více webových aplikací front-end, kopírování nebo stahování rsSharepoint.msi ke každému počítači v serverové farmě, který má na webovém serveru front-end. Provést pouze pro webové přední zakončení, která bude používána pro přístup k obsahu serveru sestavy.

Spustit rsSharepoint.msi v počítači, který má na webu front-end pro nasazení produktu SharePoint nebo technologie, které chcete konfigurovat pro server sestav integrace. Chcete-li pomocí Průvodce instalací k instalaci Reporting Services Doplněk, nebo spusťte instalační program z příkazového řádku a zadat argumenty příkazového řádku pro instalaci v režimu pouze pro soubory.

Nastavení neprovede konfiguraci serveru pro integraci s Reporting Services. Po dokončení instalace je nutné nakonfigurovat integrace.Instalační program používá stávající struktura složek aktuální nasazení a vytvoří novou složku pro soubory služby Reporting Services doplněk aplikace.

 1. Přejděte do složky obsahující rsSharePoint.msi.

 2. Dvojí kliknutí rsSharePoint.msi Chcete-li spustit Průvodce instalací. Úvodní stránka, licenční smlouvy a registrační informace stránku, zobrazí se průvodce.

 3. Klepněte na příkaz Instalace ke spuštění instalačního programu.

 4. Po dokončení instalace, přejděte do Správce nástrojů a klepněte na tlačítko Centrální správa SharePoint 3.0.

 5. Klepněte na příkaz Správa aplikací.Měla by se zobrazit nový oddíl s názvem Reporting Services.Tato část obsahuje odkazy na stránky sloužící k zadání nastavení integrace.Pokyny týkající nastavení naleznete v tématu Postup: Konfigurace integrace server sestav v SharePoint Centrální správa.

Můžete nainstalovat doplněk služby Reporting Services v režimu pouze pro soubory Pokud došlo k chybám během normální instalace.V režimu pouze pro soubory bude instalační program spusťte Průvodce instalací zkopírovat soubory aplikace do počítače.Po zkopírování souborů je nutné spustit vlastní akce k dokončení instalace.

 1. Spustit rsSharePoint.msi SKIPCA=1.

 2. Vyhledejte v systému souborů soubor rsCustomAction.exe.Tento soubor je zkopírován do vašeho počítače instalačním programem.Soubor bude umístěn v adresáři %Temp%.

  Chcete-li získat informace o cestě k tomuto souboru, klepněte na tlačítko START, click Spustita potom zadejte % temp %.Soubor by měl být umístěn v \Documents and Settings\<Jméno>\LOCALS~1\Temp.

 3. Otevřete okno příkazového řádku.Chcete-li tak učinit, klepněte na tlačítko START, click Spustita typ cmd.

 4. Přejděte do složky obsahující rsCustomAction, která je spustitelný soubor.

 5. Zadejte následující příkaz:

  rsCustomAction.exe /i
  

  Dokončení tohoto konfiguračního kroku bude trvat několik minut.Během tohoto procesu bude restartována služba W3SVC.

 6. Po dokončení instalace, přejděte do Správce nástrojů a klepněte na tlačítko Centrální správa SharePoint 3.0.

 7. Klepněte na příkaz Správa aplikací.Měla by se zobrazit nový oddíl s názvem Reporting Services.Tato část obsahuje odkazy na stránky sloužící k zadání nastavení integrace.Pokyny týkající nastavení naleznete v tématu Postup: Konfigurace integrace server sestav v SharePoint Centrální správa.

Můžete odinstalovat doplněk služby Reporting Services pro technologie SharePoint spuštěním (Instalační programrsSharepoint.msi)) v odinstalování režimu. Odinstalováním doplněk odeberete funkce integrace serveru, používané ke zpracování zpráv a modelů v server sestav.

Chcete-li odinstalovat Reporting Services Doplněk, musíte mít Windows SharePoint Services Nebo Office SharePoint Server 2007 instalace stále probíhá. Pokud odinstalujete produkt SharePoint nebo technologie poprvé, nainstalujte ji odinstalovat Reporting Services Doplněk.

 1. Na webu služby SharePoint, odeberte všechny sestavy a jiné server sestav, které položky již použít.Po odebrání služby Reporting Services doplněk se nespustí.

 2. V Ovládacích panelech v Přidat a odebrat programy, select Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services doplněk pro technologie Microsoft SharePoint.

Klepněte na příkaz Remove.

Postup pro odinstalování doplněk je stejný jako u samostatných serverů serverové farmy.Instalační program odeberete programové soubory a jakékoli nastavení konfigurace, které byly přidány během instalace.

Instalační program bude odebrat následující:

 • Pro přihlášení server sestav služba účet používaný pro přístup k databázím konfigurace a obsahu služba SharePoint.You must delete any logins for the Report Server service account from the SQL Server Database Engine instance used to host the SharePoint databases.

 • Oprávnění nebo skupiny, které jste vytvořili pro uživatele sestavy.Pokud jste vytvořili vlastních úrovní oprávnění nebo skupiny SharePoint, které chcete udělit přístup k server sestav funkcí, by měly zrušit všechna oprávnění, která je již nebudete potřebovat.

 • Datové soubory, které odeslali do knihovny služby SharePoint, včetně definice výkazu (.jazyk RDL) zprávy modelu (.smdl) a sdílené datové zdroj (.rsds) soubory.Nebudou odstraněny, ale jejich bude již spuštěna.Soubory musíte odstranit ručně.

 • Nastavení nebudou odstranit databáze serveru sestav nebo upravit instance serveru sestavy, která byla použita pro integrované operace.Po odinstalování doplněk, zvažte přepínání spustit v nativním režimu v případě, že chcete použít jako samostatnou aplikaci hlášení instance server sestav.

Je-li spustit instalační program z příkazového řádku opravit nebo odinstalovat doplněk služby Reporting Services.

 • Spustit rsSharePoint.msi -r k opravě existující instalace.

 • Spustit rsSharePoint.msi -u Chcete-li odinstalovat stávající instalaci doplněk.

Pokud instalace spouští, zaznamenává informace do souboru protokolu ve složce % temp % pro uživatele, který je nainstalována služba Reporting Services je název souboru bude doplněk RS_SP_<Číslo>LOG. Každou chybu v protokolu začíná řetězec "SSRSCustomActionError".

Aktualizovaný obsah

Aktualizované zavedení s důležitá Poznámka o nejlepší způsob instalace přidat in služby Reporting Services ve farmě SharePoint.

Zobrazit: