Použití zálohování a obnovení

Aktualizováno: březen 2011

Rozsah platnosti: Windows Home Server 2011

Systém Windows® Home Server 2011 představuje spolehlivý způsob pravidelného vytváření záloh z domácích počítačů na server. Po připojení domácího počítače k doméně systému Windows Home Server 2011 můžete zálohovat počítač na serveru. V případě ztráty dat může osoba, která spravuje váš server, obnovit data z úspěšné zálohy na serveru. V případě potřeby může osoba, která spravuje váš server, provést úplné obnovení systému ze zálohy.

Zálohování domácího počítače

Neočekávané události, jako jsou viry, poruchy hardwaru, přírodní katastrofy, chyby uživatelů, výpadky elektřiny a krádeže, mohou způsobit částečnou nebo úplnou ztrátu dat. Ztrátu velmi důležitých systémových nebo osobních údajů, jako jsou rodinné události nebo důležité dokumenty týkající se domácnosti, může být velmi náročné zvládnout a obnovení dat může být složité.

Po instalaci softwaru Conector systému Windows Home Server 2011 do domácího počítače může software nastavit počítač na automatické zálohování. Pokud chcete počítač zálohovat ručně nebo ukončit probíhající zálohování, použijte hlavní panel.

Obnovení dat ze zálohy v domácím počítači

Pokud z nějakého důvodu dojde k poškození souboru nebo chcete obnovit starší verzi souboru, je možné soubor snadno obnovit ze zálohy na serveru. Chcete-li obnovit soubor nebo složku z existující zálohy nebo obnovit úplný systém, obraťte se na osobu, která spravuje váš server.

Pokud počítač vyměníte za podobný nebo vyměníte systémovou jednotku, může osoba, která spravuje váš server, obnovit počítač do stejného stavu, v jakém byl v době zálohování, které se používá k obnovení.

Zobrazit: