Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
EN
Tento obsah není k dispozici ve vašem jazyce, ale můžete využít tuto verzi v anglickém jazyce.

Get-AdSiteLink

 

Applies to: Exchange Server 2016

This cmdlet is available only in on-premises Exchange Server 2016.

Use the Get-AdSiteLink cmdlet to view configuration information about an Active Directory IP site link.

Get-AdSiteLink [-Identity <AdSiteLinkIdParameter>] [-DomainController <Fqdn>]

This example returns a list of all IP site links in your organization.

Get-ADSiteLink

This example returns a list of all IP site links in your organization that have a specific Exchange cost assigned.

Get-AdSiteLink | Where {$_.ExchangeCost -ne $null}

You need to be assigned permissions before you can run this cmdlet. Although all parameters for this cmdlet are listed in this topic, you may not have access to some parameters if they're not included in the permissions assigned to you. To see what permissions you need, see the "Transport configuration" entry in the Mail flow permissions topic.

 

Parameter Required Type Description

DomainController

Optional

Microsoft.Exchange.Data.Fqdn

The DomainController parameter specifies the domain controller that's used by this cmdlet to read data from or write data to Active Directory. You identify the domain controller by its fully qualified domain name (FQDN). For example, dc01.contoso.com.

The DomainController parameter isn't supported on Edge Transport servers. An Edge Transport server uses the local instance of Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) to read and write data.

Identity

Optional

Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.AdSiteLinkIdParameter

The Identity parameter specifies the name or GUID of the IP site link for which you want to view configuration information.

To see the input types that this cmdlet accepts, see Cmdlet Input and Output Types. If the Input Type field for a cmdlet is blank, the cmdlet doesn’t accept input data.

To see the return types, which are also known as output types, that this cmdlet accepts, see Cmdlet Input and Output Types. If the Output Type field is blank, the cmdlet doesn’t return data.

 
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft