Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku.
Překlad
Originál

Postup: Získání konfigurovatelné parametry pro ADD cílová databáze argument

Před vytvořením SQL Server Události relace prodloužena, je vhodné zjistit, jaké parametry můžete nastavit při použití ADD cílová databáze argument v případě CREATE SESSION nebo ALTER událost SESSION.

Provedení tohoto úkolu zahrnuje použití Editor dotazů v SQL Server Management Studio provádět následující postup.

Po dokončení příkazy v tomto postupu výsledky Karta Editor dotazů zobrazuje následující sloupce:

 • package_name

 • název_cíle

 • parameter_name

 • parameter_type

 • Povinné

Chcete-li získat konfigurovatelné parametry ADD cílový argument

 • V editoru Query vydat následující příkazy.

  SELECT p.name package_name, o.name target_name, c.name parameter_name, 
  c.type_name parameter_type, CASE c.capabilities_desc WHEN 'mandatory' THEN 'yes' ELSE 'no' END 
  required 
  FROM sys.dm_xe_objects o JOIN sys.dm_xe_packages p ON o.package_guid = p.guid 
  JOIN sys.dm_xe_object_columns c ON o.name = c.object_name AND c.column_type = 'customizable'
  WHERE o.object_type = 'target' 
  ORDER BY package_name, target_name, required DESC
  
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft