Jak nainstaluji ovladače pro síťový adaptér?

Platí pro: Windows SBS 2008

Pro síťový adaptér na serveru je vyžadován ovladač, aby bylo možné adaptér správně nakonfigurovat v síti systému Windows SBS 2008.

Pokud máte k dispozici ovladače od výrobce, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Postupujte podle pokynů výrobce pro instalaci ovladačů.

 • Spusťte Správce zařízení a postupujte podle uvedených pokynů.

  Instalace ovladačů pro síťový adaptér pomocí Správce zařízení

  1. Vyhledejte médium obsahující ovladač pro síťový adaptér.

  2. Na stránce Síťový adaptér nebyl nalezen klikněte na položku Otevření Správce zařízení za účelem instalace ovladačů.

  3. Ve Správci zařízení klikněte na nabídku Akce a potom klikněte na příkaz Přidat starší hardware.

  4. V Průvodci přidáním hardwaru klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů.

  5. Po dokončení Průvodce přidáním hardwaru klikněte na stránce Síťový adaptér nebyl nalezen na položku Testování síťového adaptéru a pokračujte v instalaci Windows SBS 2008.

 • Spusťte program Průzkumník Windows a nainstalujte ovladač pomocí spustitelného souboru (EXE). Poté postupujte podle uvedených pokynů.

  Instalace ovladačů pro síťový adaptér pomocí programu Průzkumník Windows

  1. Na stránce Síťový adaptér nebyl nalezen kliknutím na položku Procházet spusťte program Průzkumník Windows.

  2. Přejděte ke spustitelnému souboru, který obsahuje ovladač, a poté dvojím kliknutím na soubor nainstalujte ovladač.

   notePoznámka
   Pokud se po instalaci ovladačů server restartuje, instalace systému Windows SBS 2008 stále pokračuje. Instalace se restartuje na stránce Vítejte a poté budete pokračovat zopakováním několika konfiguračních stránek systému Windows SBS 2008.

Zobrazit: