TechNet
Knihovna TechNet

Opravy – přehled

Opravy – přehled

Systémy řady Microsoft® Windows Server 2003 obsahují několik funkcí zajišťujících správnou činnost počítače, nainstalovaných aplikací a zařízení. Tyto funkce pomáhají při řešení problémů způsobených přidáním, odstraněním nebo nahrazením souborů, které jsou nutné pro činnost operačního systému, aplikací nebo zařízení.

Důležité informace

  • Fyzický přístup k serveru představuje velké riziko z hlediska zabezpečení. Z důvodu zabezpečení je třeba omezit fyzický přístup ke všem serverům a síťovému hardwaru.

Volba funkce nebo funkcí použitých pro zotavení závisí na typu problému nebo selhání, se kterým se setkáte. Pomocí následujícího seznamu rozhodněte, které funkce použijete pro vyřešení určitého problému.

Vaše osobní datové soubory chybí nebo byly poškozeny, případně se chcete vrátit k předchozí verzi souboru.

Pokud jste uložili kopii souboru do jiného umístění, můžete ji nyní z tohoto umístění zkopírovat zpět na pevný disk. Záložní kopii můžete kdykoli vytvořit tak, že soubor zkopírujete do jiného umístění v počítači, do externího úložiště (jako je například vyměnitelný disk) nebo do jiného počítače.

Funkce: Program Zálohování
Oblasti použití: Potřebujete obnovit verzi datového souboru, kterou jste uložili pomocí programu Zálohování.Výsledek: Obnovení souborů ze zálohy.Další informace naleznete v tématu Obnovení souborů ze souboru nebo z pásky.

Po aktualizaci ovladače zařízení je možné se přihlásit, ale systém je nestabilní.

Funkce: Návrat k předchozí verzi ovladače
Oblasti použití: Jediná změna, kterou chcete provést, je zrušení aktualizace ovladače zařízení (nesmí jít o ovladač tiskárny). Musíte být přihlášeni jako správce.Výsledek: Přeinstalace dříve používaného ovladače a obnovení veškerých nastavení ovladače, která byla změněna při přidání nového ovladače. Tato funkce nemá vliv na jiné soubory nebo nastavení. Nelze ji použít pro obnovení ovladačů tiskáren.Další informace naleznete v tématu Návrat k předchozí verzi ovladače.

Systém je po instalaci nového zařízení nestabilní.

Funkce: Zakázání zařízení
Oblasti použití: Máte-li podezření, že obtíže způsobují některá hardwarová zařízení. Musíte být přihlášeni jako správce.Výsledek: Zakázání hardwarového zařízení a jeho ovladačů. Další informace naleznete v tématu Zakázání zařízení.

Systém je po instalaci aplikace nestabilní, případně aplikace nepracuje správně.

Za určitých okolností můžete být vyzváni k opravě nebo opětovné instalaci aplikace pomocí sítě nebo původního instalačního média (jako je například disk CD-ROM). V tomto případě postupujte podle pokynů na obrazovce a program opravte. Pokud se výzva nezobrazí, můžete k opravě programu použít některou z následujících funkcí:

Funkce: Přidat nebo odebrat programy
Oblasti použití: Máte-li podezření, že obtíže způsobují některé programy.Výsledek: Odebrání určených programů.Další informacenaleznete v tématu Odkazy nástrojů pro správu pro rozhraní systému Windows A-Z: Přidat nebo odebrat programy.

Operační systém nelze spustit (nezobrazila se přihlašovací obrazovka).

Funkce: Možnost spuštění Poslední známá funkční konfigurace
Oblasti použití: Domníváte-li se, že příčinou chyby mohou být změny provedené před restartováním počítače.Výsledek: Obnovení nastavení registru a ovladačů, které byly funkční při posledním úspěšném spuštění počítače. Další informace naleznete v tématu Spuštění počítače pomocí poslední známé platné konfigurace.
Funkce: Konzola pro zotavení
Oblasti použití: Použití poslední známé funkční konfigurace nebylo úspěšné a počítač nelze spustit v nouzovém režimu. Tento způsob však doporučujeme pouze zkušeným uživatelům, kteří mohou pomocí základních příkazů určit a vyhledat problematické ovladače a soubory. Chcete-li konzolu pro zotavení použít, vložte do jednotky CD-ROM instalační disk CD-ROM daného operačního systému a restartujte počítač. Jakmile budete v průběhu instalace v textovém režimu vyzváni, spusťte konzolu pro zotavení stisknutím klávesy R.Výsledek: Z konzoly pro zotavení lze získat přístup k ovladačům v počítači. Poté můžete provést některou z následujících změn potřebných pro spuštění počítače:
  • povolit nebo zakázat ovladače zařízení nebo služby,
  • zkopírovat soubory z instalačního disku CD-ROM operačního systému nebo z jiného vyměnitelného média (můžete například zkopírovat nezbytný soubor, který byl odstraněn),
  • vytvořit nový spouštěcí sektor a nový hlavní spouštěcí záznam (MBR). (tento krok bude pravděpodobně nutný, pokud jsou problémy způsobeny existujícím spouštěcím sektorem).

Další informace naleznete v tématu Konzola pro zotavení – přehled.
Funkce: Automatické obnovení systému (ASR)
Oblasti použití: Veškeré pokusy o zotavení se nezdařily nebo jste nahradili poškozený systémový pevný disk. Podmínkou je předchozí vytvoření sady nástroje ASR pomocí programu Backup.Výsledek: Nástroj Automatické obnovení systému obnovuje veškeré podpisy disku, svazky a oddíly na disku, které jsou nutné ke spuštění počítače. Nástroj automatické obnovení systému pak nainstaluje jednoduchou instalaci systému Windows a automaticky zahájí obnovení systému s využitím zálohy vytvořené Průvodcem přípravou automatického obnovení systému. Další informace naleznete v tématu Automatické obnovení systému (ASR) - přehled.
Funkce: Instalační disk CD-ROM systému Windows
Oblasti použití: Počítač nelze spustit v nouzovém režimu, nelze použít možnost spuštění Poslední známá funkční konfigurace ani konzolu pro zotavení a nemáte k dispozici zálohu, kterou by mohl použít nástroj Automatické obnovení systému.Výsledek: Přeinstalace operačního systému. Budete nuceni znovu nainstalovat aplikace a pomocí záloh obnovit datové soubory.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft