Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Autoritativní, primární a normální obnovení

Autoritativní, primární a normální obnovení

Data distribuovaných služeb, která jsou součástí dat Stav systému, jako například data adresářové služby Active Directory, lze v programu Backup obnovit jednou z následujících tří metod:

  • Primární obnovení
  • normální (neautoritativní) obnovení,
  • Autoritativní obnovení

Pro správné pochopení těchto metod je nutné se seznámit se způsobem zálohování dat distribuovaných služeb v programu Backup. Při zálohování dat Stav systému v řadiči domény jsou zálohována všechna data služby Active Directory, která se na tomto serveru nacházejí (spolu s dalšími systémovými součástmi, jako jsou adresář SYSVOL a registr). Pokud chcete na tento server obnovit dané distribuované služby, je třeba obnovit data Stav systému. Typ metody obnovení však určuje počet a konfigurace řadičů domény v systému. Pokud například chcete vrátit zpět replikované změny v adresáři Active Directory, ale ve vaší organizaci je více než jeden řadič domény, je nutné provést autoritativní obnovení a zajistit tak, že obnovená data budou replikována na všechny servery. Chcete-li však obnovit data služby Active Directory na samostatný řadič domény nebo na první z několika řadičů domény, je nutné provést primární obnovení. Chcete-li data služby Active Directory obnovit pouze na jeden řadič domény v systému, kde jsou data služby Active Directory replikována na několika řadičích domény, můžete v případě, že není nutné obnovená data replikovat na všechny servery, provést normální obnovení.

Primární obnovení

Tento typ obnovení je vhodný v situaci, kdy obnovovaný server je jediným spuštěným serverem replikované sady dat (replikované sady dat jsou například SYSVOL a FRS). Primární obnovení zvolte, pouze pokud obnovujete první sadu replik do sítě. Tuto metodu nepoužívejte, pokud již byla obnovena nějaká sada replik. Primární obnovení je obvykle vhodné pouze v případě, že došlo ke ztrátě všech řadičů domény v doméně a že se pokoušíte znovu vytvořit doménu ze zálohy.

 

Distribuovaná data Důvod použití primárního obnovení dat Stav systému

Služba Active Directory

Obnovení samostatného řadiče domény a obnovení prvního z několika řadičů domény

SYSVOL

Obnovení samostatného řadiče domény a obnovení prvního z několika řadičů domény

Sady replik

Obnovení první sady replik

Chcete-li provést primární obnovení, zaškrtněte políčko Při obnovení sad pocházejících z replik označit obnovená data jako primární pro všechny repliky. Další informace naleznete v tématu Nastavení upřesňujících možností obnovení.

Normální obnovení

Během normální operace obnovení pracuje program Backup v režimu neautoritativního obnovení. To znamená, že všechna obnovená data, včetně objektů služby Active Directory, budou mít své původní pořadové číslo aktualizace. Systém replikace služby Active Directory pomocí tohoto čísla zjistí a přenese změny služby Active Directory mezi servery v organizaci. Všechna data obnovená neautoritativně se proto budou systému replikace služby Active Directory jevit jako stará a nebudou na jiné servery replikována. Místo toho systém replikace služby Active Directory aktualizuje obnovená data novějšími daty z jiných serverů, pokud jsou k dispozici. K replikaci obnovených dat na ostatní servery je třeba použít autoritativní obnovení.

 

Distribuovaná data Důvod použití normálního obnovení dat Stav systému

Služba Active Directory

Obnovení jednoho řadiče domény v replikovaném prostředí

SYSVOL

Obnovení jednoho řadiče domény v replikovaném prostředí

Sady replik

Obnovení všech sad replik kromě první (tj. sady 2 až n z n sad replik)

Autoritativní obnovení

K autoritativnímu obnovení dat služby Active Directory je třeba spustit nástroj Ntdsutil po obnovení dat Stav systému, ale před restartováním serveru. Pomocí nástroje Ntdsutil označíte objekty služby Active Directory určené k autoritativnímu obnovení. Po označení objektu k autoritativnímu obnovení je jeho pořadové číslo aktualizace změněno tak, že je vyšší než ostatní pořadová čísla aktualizace v systému replikace služby Active Directory. Tím je zajištěno, že všechna replikovaná nebo distribuovaná data, která obnovíte, budou v organizaci správně replikována nebo distribuována.

Jestliže například neúmyslně odstraníte nebo změníte objekty uložené v adresářové službě Active Directory a tyto objekty jsou replikovány nebo distribuovány na jiné servery, bude třeba tyto objekty autoritativně obnovit, aby mohly být replikovány nebo distribuovány na ostatní servery. Pokud pro dané objekty nepoužijete autoritativní obnovení, nebudou nikdy na jiné servery replikovány nebo distribuovány, protože se budou jevit starší než objekty, které se v současnosti na jiných serverech nacházejí. Označením objektů pomocí nástroje Ntdsutil k autoritativnímu obnovení zajistíte, že data, která chcete obnovit, budou replikována nebo distribuována v celé organizaci. Na druhé straně, pokud selhal systémový disk nebo je poškozena databáze služby Active Directory, můžete data obnovit neautoritativně bez nástroje Ntdsutil.

Nástroj Ntdsutil můžete spustit z příkazového řádku. Další informace o použití nástroje ntsustil k provedení autoritativního obnovení naleznete v tématu Nástroj Ntdsutil. Nápovědu k nástroji Ntdsutil můžete také získat zadáním příkazu ntdsutil /? do příkazového řádku.

 

Distribuovaná data Důvod použití autoritativního obnovení dat Stav systému

Služba Active Directory

Vrácení či zrušení změn

SYSVOL

Vymazání dat

Sady replik

Vrácení či zrušení změn

Upozornění

  • Obnovíte-li data Stav systému a nestanovíte pro ně alternativní umístění, program Backup smaže data Stav systému, která se v současné době nacházejí v počítači, a nahradí je obnovovanými daty Stav systému.

Poznámky

  • Chcete-li obnovit data Stav systému v řadiči domény, je třeba nejprve spustit počítač v režimu Obnovení adresářových služeb. Pak bude možné obnovit adresář SYSVOL a adresář služby Active Directory. Další informace o spuštění počítače v režimu obnovení adresářových služeb naleznete v tématu Možnosti spuštění.
  • Data Stav systému lze obnovit pouze v místním počítači. Nelze je obnovit ve vzdáleném počítači.

Další informace naleznete v tématu Nastavení upřesňujících možností obnovení.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft