Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

FeedPassword Metabase Property

If authentication is required for feed, the FeedPassword property contains the password for the account.

 

Attribute Name Attribute Value

XML Data Type

String

WMI Data Type

String

ADSI Data Type

String

ABO Data Type

String

ABO Metabase Identifier

No friendly name is defined for this identifier in iiscnfg.h. Search the systemroot\System32\Inetsrv\MBSchema.xml file for this property and use the integer from its ID attribute.

Attributes

SECURE

Default Value

MetaFlagsEx

CACHE_PROPERTY_MODIFIED

User Type

IIS_MD_UT_SERVER

ID

45462

Configurable Locations

You can configure this property at the following locations in the IIS metabase.

 

Metabase Path IIS Admin Object Type

/LM/NNTPSVC/n/Feeds/feed n

IIsNntpFeed

Code Example

For general code examples, see Code Examples to Configure Metabase Properties.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft