TechNet
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Sledování aktivních připojení prostřednictvím serveru služby Brána Terminálové služby

Aktualizováno: listopad 2007

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Poté co nakonfigurujete klienty Terminálové služby, aby se mohli připojovat ke vzdáleným počítačům v síti prostřednictvím služby Brána TS, můžete sledovat aktivní připojení. Tato část obsahuje následující informace o sledování aktivních připojení prostřednictvím serveru služby Brána Terminálové služby:

Pomocí nástroje Správce brány TS můžete zadat typy událostí, které chcete sledovat, například neúspěšné a úspěšné pokusy o připojení k počítačům v interní síti prostřednictvím serveru služby Brána TS.

Pokud k těmto událostem dojde, můžete odpovídající události sledovat pomocí Prohlížeče událostí systému Windows. Události serveru služby Brána TS jsou v prohlížeči událostí uloženy ve složce Protokoly aplikací a služeb\Microsoft\Windows\Brána Terminálové služby\.

 1. Spusťte nástroj Správce brány TS.

 2. Ve stromu konzoly vyberte klepnutím uzel představující server služby Brána TS, jehož název je určen názvem počítače, ve kterém je spuštěn server služby Brána TS.

 3. Ve stromu konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný název serveru služby Brána TS a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Na kartě Auditování zaškrtnutím příslušných políček určete události, které chcete sledovat pro službu Brána TS.

V následující tabulce je uveden seznam typů událostí služby Brána TS, které lze sledovat, a jejich popis.

Tabulka 1: Typy událostí služby Brána TS

Název události Popis ID události

Úspěšné odpojení uživatele od prostředku

Sledováním časového razítka u této události a související události Úspěšné připojení uživatele k prostředku můžete kontrolovat dobu relace uživatele a množství dat (v kilobajtech) odeslaných a přijatých vzdáleným klientem prostřednictvím serveru služby Brána Terminálové služby.

303: Pokud se od prostředku odpojuje klient.

202: Pokud klienta odpojuje správce.

Neúspěšné připojení uživatele k prostředku

Vzdálený klient splnil podmínky zadané v zásadách autorizace připojení k Terminálové službě (TS CAP) a zásadách Terminálové služby pro autorizaci prostředků (TS RAP), ale nemohl se prostřednictvím serveru služby Brána TS připojit k internímu síťovému prostředku (počítači), protože vzdálený počítač nebyl k dispozici.

Auditováním této události můžete zjistit, jaké potíže s připojením jsou způsobeny problémy s Terminálovou službou a vzdálenou plochou, nikoli serverem služby Brána TS.

304

Neúspěšná autorizace připojení

Vzdálený klient se nemohl připojit k serveru služby Brána TS, protože nesplnil podmínky zadané v zásadách TS CAP.

201

Neúspěšná autorizace prostředků

Vzdálený klient se nemohl prostřednictvím serveru služby Brána TS připojit k zadanému počítači, protože žádné zásady TS RAP nejsou nakonfigurovány tak, aby uživateli umožňovaly přístup k zadanému počítači.

Jak bylo uvedeno dříve, může k tomuto problému dojít například v případě, když se uživatel pokusí připojit k počítači pomocí názvu pro rozhraní NetBIOS a když v zásadách TS RAP nakonfigurovaných na serveru služby Brána Terminálové služby je pro vzdálený počítač použit plně kvalifikovaný název domény.

301

Úspěšné připojení uživatele k prostředku

Vzdálený klient se k počítači úspěšně připojil prostřednictvím serveru služby Brána TS.

302

Úspěšná autorizace připojení

Vzdálený klient se úspěšně připojil k serveru služby Brána TS, protože splnil podmínky zadané alespoň v jedné zásadě TS CAP.

200

Úspěšná autorizace prostředků

Vzdálený klient se prostřednictvím serveru služby Brána TS úspěšně připojil k zadanému internímu síťovému prostředku, protože splnil podmínky zadané alespoň v jedné zásadě TS RAP.

300

Pomocí nástroje Správce brány TS je možné zobrazit informace o aktivních připojeních klientů Terminálové služby k vnitřním síťovým prostředkům prostřednictvím serveru služby Brána TS. Tyto informace jsou zobrazeny v podokně podrobností Sledování a patří k nim:

 

Název události Popis

ID připojení

ID připojení je zobrazeno ve formátu <a:b>, kde „a“ je ID tunelového propojení, které jedinečně identifikuje specifické připojení k serveru služby Brána TS, a „b“ je ID kanálu. ID tunelového propojení představuje počet připojení, které server služby Brána TS obdržel od spuštění služby Brána Terminálové služby. Při každém přijetí nového připojení serverem služby Brána TS se ID tunelového propojení zvětší o 1.

ID uživatele

Doména a ID uživatele přihlášeného ke klientovi, ve formátu <doména\ID_uživatele>

Uživatelské jméno

Úplné jméno uživatele přihlášeného ke klientovi.

notePoznámka
Úplné jméno uživatele se zobrazí pouze v případě, že se k serveru služby Brána Terminálové služby přihlásíte jako uživatel domény. Pokud se přihlásíte jako člen místní skupiny Administrators, uvidíte úplné jméno uživatele ve sloupci ID uživatele.

Připojeno

Datum a čas, kdy bylo spojení navázáno.

Doba trvání připojení

Doba, po kterou bylo připojení aktivní

Doba nečinnosti

Doba, po kterou je připojení nečinné (pokud k tomu dojde).

Cílový počítač

Název počítače vnitřní sítě, ke kterému je klient připojen.

Adresa IP klienta

IP adresa klienta.

notePoznámka
Jestliže konfigurace sítě zahrnuje proxy servery, bude IP adresa zobrazená v tomto sloupci odpovídat IP adrese proxy serveru, nikoli IP adrese klienta Terminálové služby.

Port cíle

Port v počítači vnitřní sítě, ke kterému je klient připojen

Chcete-li zobrazit podrobnosti o aktivních připojeních prostřednictvím serveru služby Brána Terminálové služby, postupujte následovně.

 1. Spusťte nástroj Správce brány TS.

 2. Ve stromu konzoly vyberte klepnutím uzel představující server služby Brána Terminálové služby, jehož název je určen názvem počítače, ve kterém je spuštěn server služby Brána Terminálové služby.

 3. Ve stromu konzoly klepněte na položku Sledování.

  V podokně výsledků nástroje Správce brány TS se zobrazí souhrnný počet připojení vzdálených uživatelů k počítačům v interní síti. Konkrétní připojení, pokud existují, jsou uvedena pod souhrnem.

  Po klepnutí na připojení se jeho podrobnosti zobrazí v dolním podokně. V případě potřeby můžete ukončit určité připojení nebo všechna připojení služby Brána TS pro uživatele.

 4. Chcete-li obnovit zobrazení stavu připojení, klepněte v podokně Akce na položku Obnovit.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2016 Microsoft