Přehled clusterů s podporou převzetí služeb při selhání

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Cluster je skupina nezávislých počítačů, které vzájemně spolupracují, a zvyšují tak dostupnost služeb a aplikací. Servery tvořící cluster (nazývané uzly) jsou propojeny fyzickými kabely a softwarem. Pokud jeden z uzlů selže, začne službu poskytovat jiný uzel. Tento proces se označuje jako převzetí služeb při selhání.

Pomocí modulu snap-in konzoly MMC (Microsoft® Management Console) Správce clusteru s podporou převzetí služeb při selhání lze ověřovat konfigurace clusteru s podporou převzetí služeb při selhání, vytvářet a spravovat clustery s podporou převzetí služeb při selhání a provádět migrace některých nastavení do clusteru s operačním systémem Windows Server® 2008 R2. Clustery s podporou převzetí služeb při selhání je možné konfigurovat také pomocí prostředí Windows PowerShell. Tato témata nápovědy popisují způsoby použití modulu snap-in Správce clusteru s podporou převzetí služeb při selhání. Další informace o použití prostředí Windows PowerShell ke správě clusterů s podporou převzetí služeb při selhání naleznete na adresách http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135119 a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=135120 (stránky mohou být v angličtině).

Vylepšení clusterů s podporou převzetí služeb při selhání (označovaných dříve v systému Windows Server 2003 jako serverové clustery) je v systémech Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 zaměřeno na zjednodušení clusterů, jejich lepší zabezpečení a vyšší úroveň stability clusterů. Instalace a správa clusteru je jednodušší. Zabezpečení a sítě v clusteru byly vylepšeny, stejně jako způsob komunikace clusteru s podporou převzetí služeb při selhání s úložištěm.

Funkce Clustering s podporou převzetí služeb při selhání je součástí serverových produktů, jako je Windows Server 2008 R2 Enterprise nebo Windows Server 2008 R2 Datacenter. Funkce Clustering s podporou převzetí služeb při selhání není součástí systémů Windows Server 2008 R2 Standard a Windows Web Server 2008 R2.

Další informace

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: