Šablony certifikátů

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Šablony certifikátů mohou značně zjednodušit úkol správy certifikační autority (CA) tím, že správci umožňují vystavovat certifikáty, které byly předem nakonfigurovány pro dané úkoly. Modul snap-in Šablony certifikátů umožňuje správci provádět následující úkoly:

  • zobrazit vlastnosti jednotlivých šablon certifikátů,

  • kopírovat a měnit šablony certifikátů,

  • určovat, kteří uživatelé a počítače mohou číst šablony a zapisovat certifikáty,

  • provádět jiné administrativní úkoly související se šablonami certifikátů.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: