Zvýšení úrovně funkčnosti doménové struktury

Aktualizováno: březen 2012

Rozsah platnosti: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

Při instalaci služby Active Directory Domain Services (AD DS) se ve výchozím nastavení nainstaluje sada základních funkcí služby Active Directory. Pokud všechny řadiče domény v doméně nebo doménové struktuře používají novější verzi systému Windows Server, jsou kromě základních funkcí služby Active Directory pro individuální řadiče domény k dispozici funkce služby Active Directory na úrovni domény a doménové struktury.

Chcete-li povolit všechny funkce na úrovni doménové struktury, musí všechny řadiče domény v doménové struktuře používat systém Windows Server 2008 R2 nebo novější a úroveň funkčnosti doménové struktury musí být zvýšena na Windows Server 2008 R2 nebo novější.

K dokončení tohoto postupu je třeba, aby uživatel byl členem skupiny Enterprise Admins nebo měl srovnatelné oprávnění. Na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupinách.

Postup zvýšení úrovně funkčnosti doménové struktury

  1. Otevřete modul Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory. Modul Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory otevřete kliknutím na tlačítko Start, kliknutím na položku Nástroje pro správu a následným kliknutím na položku Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory.

  2. Ve stromu konzoly klikněte pravým tlačítkem myši na položku Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory a poté klikněte na příkaz Zvýšit úroveň funkčnosti doménové struktury.

  3. V části Vyberte dostupnou úroveň funkčnosti doménové struktury vyberte hodnotu a klikněte na příkaz Zvýšit.

CautionUpozornění
Úroveň funkčnosti doménové struktury nezvyšujte, pokud některé řadiče domény používají starší verzi systému Windows Server.

ImportantDůležité informace
Po nastavení úrovně funkčnosti doménové struktury na určitou hodnotu nelze tuto úroveň vrátit zpět nebo snížit, až na jednu výjimku: Po zvýšení funkčnosti doménové struktury na úroveň Windows Server 8 Beta ji můžete snížit na úroveň Windows Server 2008 R2. Pokud není povolena funkce Koš služby Active Directory, lze vrátit úroveň funkčnosti doménové struktury z úrovně Windows Server 8 Beta zpět na úroveň Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008 nebo z úrovně Windows Server 2008 R2 zpět na úroveň Windows Server 2008. Pokud je úroveň funkčnosti doménové struktury nastavena na Windows Server 2008 R2, nelze ji vrátit zpět (například na Windows Server 2003).

Další informace

  • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Enterprise Admins v rámci služby AD DS nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Z hlediska bezpečnosti je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako. Další informace získáte vyhledáním slovního spojení „použití příkazu Spustit jako“ v Nápovědě a podpoře.

  • Pokud nemůžete zvýšit úroveň funkčnosti doménové struktury, můžete kliknutím na tlačítko Uložit jako v dialogovém okně Zvýšit úroveň funkčnosti doménové struktury uložit soubor protokolu, ve kterém je uvedeno, které řadiče domény v doménové struktuře bude ještě nutné vygradovat na novější verzi.

  • Aktuální úroveň funkčnosti doménové struktury je zobrazena v části Aktuální úroveň funkčnosti doménové struktury v dialogovém okně Zvýšit úroveň funkčnosti doménové struktury.

  • Úkol popsaný v tomto postupu můžete provést také v prostředí Modul Služba Active Directory pro prostředí Windows PowerShell. Prostředí Modul Služba Active Directory otevřete kliknutím na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a potom na položku Modul služby Active Directory pro prostředí Windows PowerShell. Další informace naleznete v tématu Zvýšení úrovně funkčnosti doménové struktury (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137826). Další informace o prostředí Windows PowerShell naleznete na webu Windows PowerShell (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372).

Další odkazy

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: