Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Arp
At
Cd
Cls
Cmd
Del
Dir
Fc
For
Ftp
If
Ldp
Lpq
Lpr
Md
Mmc
Msg
Nlb
Rcp
Rd
Reg
Rem
Ren
Rsh
Rsm
Rss
Sc
Set
Sfc
Ver
Vol
Collapse the table of content
Expand the table of content
Expand Minimize

Perfmon

Aktualizováno: duben 2012

Rozsah platnosti: Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista

Start Windows Reliability and Performance Monitor in a specific standalone mode.

perfmon </res|report|rel|sys>

 

Parameter Description

/res

Start Resource View.

/report

Start the System Diagnostics Data Collector Set and display a report of the results.

/rel

Start Reliability Monitor.

/sys

Start Performance Monitor.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft