Byla tato stránka užitečná?
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Arp
At
Cd
Cls
Cmd
Del
Dir
Fc
For
Ftp
If
Ldp
Lpq
Lpr
Md
Mmc
Msg
Nlb
Rcp
Rd
Reg
Rem
Ren
Rsh
Rsm
Rss
Sc
Set
Sfc
Ver
Vol
Sbalit obsah
Rozbalit obsah
Expand Minimize

Cd

Aktualizováno: duben 2012

Rozsah platnosti: Windows Server 2008, Windows Vista

Displays the name of or changes the current directory. If used with only a drive letter (for example, cd C:), cd displays the names of the current directory in the specified drive. If used without parameters, cd displays the current drive and directory.

notePoznámka
This command is the same as the chdir command.

For examples of how to use this command, see Examples.

cd [/d] [<Drive>:][<Path>]
cd [..]
chdir [/d] [<Drive>:][<Path>]
chdir [..]

 

Parameter Description

/d

Changes the current drive as well as the current directory for a drive.

<Drive>:

Specifies the drive to display or change (if different from the current drive).

<Path>

Specifies the path to the directory that you want to display or change.

[..]

Specifies that you want to change to the parent folder.

/?

Displays help at the command prompt.

If command extensions are enabled, the following conditions apply to the cd command:

 • The current directory string is converted to use the same case as the names on the disk. For example, cd C:\TEMP would set the current directory to C:\Temp if that is the case on the disk.

 • Spaces are not treated as delimiters, so Path can contain spaces without enclosing quotation marks. For example:

  cd username\programs\start menu
  
  is the same as:

  cd "username\programs\start menu"
  
  The quotation marks are required, however, if extensions are disabled.

To disable command extensions, type:

cmd /e:off

The root directory is the top of the directory hierarchy for a drive. To return to the root directory, type:

cd\

To change the default directory on a drive that is different from the one you are on, type:

cd [<Drive>:\[<Directory>]]

To verify the change to the directory, type:

cd [<Drive>:]

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft