Byla tato stránka užitečná?
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Zjišťování licenčního serveru Vzdálené plochy

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Když instalujete službu role Licencování VP, můžete stanovit rozsah zjišťování, který určuje, jak mohou servery Hostitel relací vzdálené plochy (hostitel relací VP) se systémem Windows Server 2008, Windows Server 2003 nebo Windows 2000 automaticky zjišťovat licenční server Vzdálené plochy. Společnost Microsoft ovšem doporučuje, abyste rozsah zjišťování licenčního serveru nekonfigurovali. Místo toho je vhodné pomocí nástroje Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy určit licenční server, který má být používán serverem Hostitel relací VP.

ImportantDůležité informace
Automatické zjišťování licenčního serveru již není servery Hostitel relací VP se systémem Windows Server 2008 R2 podporováno. Místo toho je třeba zadat licenční server, který má být serverem Hostitel relací VP používán. Další informace naleznete v tématu Zadání licenčního serveru, který má být používán hostitelským serverem relací VP.

Když instalujete službu role Licencování VP, proběhne pokus o registraci licenčního serveru jako spojovacího bodu (SCP) služby AD DS (Active Directory Domain Services). Je-li licenční server registrován jako spojovací bod služby, zobrazí se v seznamu známých licenčních serverů v nástroji Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy. Pokud během instalace služby role Licencování VP není služba AD DS dostupná, můžete licenční server zaregistrovat ručně pomocí funkce Prohlížet konfiguraci nástroje Správce licencování vzdálené plochy. Další informace o funkci Prohlížet konfiguraci naleznete v tématu Kontrola konfigurace licenčního serveru Vzdálené plochy.

notePoznámka
Pomocí funkce Prohlížet konfiguraci můžete změnit také rozsah zjišťování licenčního serveru.

Další informace o rozsazích zjišťování naleznete na webu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110648 (stránka může být v angličtině).

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft