Odstranění šablony certifikátu

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Pokud chcete, aby šablona certifikátu již nebyla dostupná pro použití, můžete ji odstranit. Odstraníte-li šablonu certifikátu, certifikáty založené na této šabloně již nemohou být vystavovány. Používáte-li certifikační autority (CA) rozlehlé sítě, ovlivní to všechny CA v doménové struktuře. Po odstranění již nelze šablony certifikátů obnovit.

K provedení tohoto postupu jsou nutná minimálně oprávnění skupiny Domain Admins nebo Enterprise Admins nebo ekvivalentní oprávnění. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Odstranění šablony certifikátu
  1. Spusťte modul snap-in Šablony certifikátů.

  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na šablonu, kterou chcete odstranit, a potom klikněte na příkaz Odstranit.

  3. Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění šablony.

Další informace

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: