Instalace modulu snap-in Šablony certifikátů

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Modul snap-in Šablony certifikátů umožňuje zobrazovat a spravovat kritické informace o všech šablonách certifikátů v doméně.

Důležitá pole v modulu snap-in Šablony certifikátů:

 • Zobrazovaný název šablony. Toto pole popisuje účel certifikátu. Když organizace vytváří vlastní šablonu certifikátu, může být užitečné používat konvenci pojmenování, která správcům pomáhá identifikovat certifikační autoritu (CA) či útvar organizace přidružený k šabloně.

 • Minimálně podporované certifikační autority. Konfigurovatelné možnosti v šablonách certifikátů založených na systému Windows se v různých verzích operačního systému liší. Ne všechny šablony certifikátů jsou tudíž podporovány všemi CA založenými na systému Windows.

 • version. Jestliže se konfigurace šablon v průběhu času vyvíjejí, možnost sledovat informace o verzi se stane pro kompatibilitu a podporu důležitou.

K instalaci modulu snap-in Šablony certifikátů je nutné mít oprávnění místního správce a používat modul snap-in Šablony certifikátů mohou jen členové skupiny Domain Admins. Další informace naleznete v části Implementace správy založené na rolích.

Instalace modulu snap-in Šablony certifikátů
 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit a zadejte příkaz mmc.

 2. V nabídce Soubor klikněte na možnost Přidat nebo odstranit modul snap-in.

 3. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat moduly snap-in přidejte modul snap-in Šablony certifikátů dvojitým kliknutím do seznamu. Klikněte na tlačítko OK.

Standardně se modul snap-in Šablony certifikátů instaluje automaticky při instalaci CA na server. Modul snap-in Šablony certifikátů může být nainstalován na jiný server použitím Správce serveru k instalaci nástrojů služby AD CS (Active Directory Certificate Services).

K instalaci sady Nástroje pro vzdálenou správu serveru je nutné mít oprávnění místního správce. Pro přístup k šablonám certifikátů pro doménu a jejich správu je nutné být členem skupiny Domain Admins Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Správa šablon certifikátů ze vzdáleného serveru
 1. Spusťte Správce serveru.

 2. V části Souhrn funkcí klikněte na možnost Přidat funkce.

 3. Rozbalte Nástroje pro vzdálenou správu serveru a Nástroje pro správu rolí.

 4. Zaškrtněte políčko Služba AD CS (Active Directory Certificate Services), klikněte na tlačítko Další a potom klikněte na tlačítko Nainstalovat.

 5. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Zavřít.

 6. Klikněte na tlačítko Start, zadejte příkaz mmc a stiskněte klávesu ENTER.

 7. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.

 8. Klikněte na modul snap-in Šablony certifikátů, klikněte na tlačítko Přidat, ověřte, že je vybrán řadič domény, který je hostitelem šablon certifikátů, které chcete spravovat, a klikněte na tlačítko OK.

Modul snap-in Šablony certifikátů je možné použít pro správu šablon certifikátů v jiné doméně.

K provedení tohoto postupu je nutné být správcem této domény nebo správcem rozlehlé sítě. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Správa šablon certifikátů v jiné doméně
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na modul snap-in Šablony certifikátů a klikněte na příkaz Připojit k jinému řadiči domény s možností zápisu.

 2. Zadejte název jiné domény a klikněte na tlačítko Změnit. Chcete-li pro existující doménu vybrat jiný řadič domény, klikněte na přepínač Vyberte řadič domény s možností zápisu.

 3. Jestliže jste dříve vybrali jiný řadič domény, můžete se vrátit k původnímu řadiči domény kliknutím na přepínač Výchozí řadič domény s možností zápisu.

Další informace

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: