Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Arp
At
Cd
Cls
Cmd
Del
Dir
Fc
For
Ftp
If
Ldp
Lpq
Lpr
Md
Mmc
Msg
Nlb
Rcp
Rd
Reg
Rem
Ren
Rsh
Rsm
Rss
Sc
Set
Sfc
Ver
Vol
Sbalit obsah
Rozbalit obsah
Expand Minimize

Help

Aktualizováno: duben 2012

Rozsah platnosti: Windows Server 2008, Windows Vista

Provides online information about system commands (that is, non-network commands). If used without parameters, help lists and briefly describes every system command.

For examples of how to use this command, see Examples.

help [<Command>] 
[<Command>] /?

 

Parameter Description

<Command>

Specifies the name of the command that you want information about.

To view information about the robocopy command, type either of the following:

help robocopy
robocopy /? 

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft