Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Změna nastavení zabezpečení u objektu zásad skupiny

Úprava nastavení zabezpečení objektu zásad skupiny

Vyberte odpovídající prostředí, pro které chcete upravit nastavení zabezpečení:

Místní počítač

 1. Spusťte nástroj Místní nastavení zabezpečení.
 2. Ve stromu konzoly klepněte na položku Nastavení zabezpečení.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li upravit zásady hesla nebo zásady uzamčení účtů, klepněte na položku Zásady účtů.
  • Chcete-li upravit zásady auditu, přiřazení uživatelských práv nebo možnosti zabezpečení, klepněte na položku Místní zásady.
 4. V podokně podrobností poklepejte na nastavení zabezpečení, které chcete změnit.
 5. Změňte nastavení zabezpečení a klepněte na tlačítko OK.

Poznámky

 • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Administrators v místním počítači nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Pokud je počítač připojen k doméně, budou pravděpodobně tento postup moci provést členové skupiny Domain Admins. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako.
 • Chcete-li spustit nástroj Místní zásady zabezpečení, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely, poklepejte na panel Nástroje pro správu a potom na panel Místní zásady zabezpečení.

Objekt zásad skupiny, pokud jste přihlášeni k pracovní stanici nebo serveru připojeným k doméně

 1. Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu, přejděte na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc a klepněte na tlačítko OK.
 2. V konzole klepněte v nabídce Soubor na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.
 3. V dialogovém okně Přidat nebo odebrat modul snap-in klepněte na tlačítko Přidat a v dialogovém okně Přidat samostatný modul snap-in poklepejte na položku Editor objektů Zásady skupiny.
 4. V dialogovém okně Vyberte objekt zásad skupiny vyhledejte klepnutím na tlačítko Procházet objekt zásad skupiny, který chcete upravit, a potom klepněte na tlačítko Dokončit.
 5. Klepněte na tlačítko Zavřít a potom na tlačítko OK.
 6. Ve stromu konzoly klepněte na položku Nastavení zabezpečení.
  Kde?
  • Objekt_zásad_skupiny [název_počítače] – zásady\Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení
 7. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li upravit zásady hesla, zásady uzamčení účtů nebo zásady modulu Kerberos, poklepejte v podokně podrobností na položku Zásady účtů.
  • Chcete-li upravit zásady auditu, přiřazení uživatelských práv nebo možnosti zabezpečení, poklepejte v podokně podrobností na položku Místní zásady.
  • Chcete-li upravit nastavení protokolu událostí, klepněte ve stromu konzoly na položku Protokol událostí.
 8. V podokně podrobností poklepejte na nastavení zabezpečení, které chcete změnit.
 9. (Nepovinné) Pokud dosud nebylo toto nastavení zabezpečení definováno, zaškrtněte políčko Definovat toto nastavení zásad.
 10. Změňte nastavení zabezpečení a klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Domain Admins nebo skupiny Enterprise Admins v rámci služby Active Directory nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako. Další informace naleznete v tématu Výchozí místní skupiny, Výchozí skupiny a Používání příkazu Run as.

Objekt zásad skupiny, pokud jste přihlášeni k řadiči domény nebo pracovní stanici s nainstalovanou sadou nástrojů pro správu systému Windows Server 2003

 1. Spusťte nástroj Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 2. Ve stromu konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na objekt zásad skupiny, pro který chcete upravit nastavení zabezpečení.
 3. Klepněte na příkaz Vlastnosti a poté na kartu Zásady skupiny.
 4. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li upravit existující objekt zásad skupiny, klepněte na tlačítko Upravit.
  • Chcete-li vytvořit nový objekt zásad skupiny, klepněte na tlačítko Nový a potom klepněte na tlačítko Upravit.
 5. Ve stromu konzoly klepněte na položku Nastavení zabezpečení.
  Kde?
  • Objekt_zásad_skupiny [název_počítače] – zásady\Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení
 6. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li upravit zásady hesla, zásady uzamčení účtů nebo zásady modulu Kerberos, klepněte na položku Zásady účtů.
  • Chcete-li upravit zásady auditu, přiřazení uživatelských práv nebo možnosti zabezpečení, klepněte na položku Místní zásady.
  • Chcete-li upravit nastavení protokolu událostí, klepněte na položku Protokol událostí.
 7. V podokně podrobností poklepejte na nastavení zabezpečení, které chcete změnit.
 8. (Nepovinné) Pokud dosud nebylo toto nastavení zabezpečení definováno, zaškrtněte políčko Definovat toto nastavení zásad.
 9. Změňte nastavení zabezpečení a klepněte na tlačítko OK.

Poznámky

 • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Domain Admins nebo skupiny Enterprise Admins v rámci služby Active Directory nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako. Další informace naleznete v tématu Výchozí místní skupiny, Výchozí skupiny a Používání příkazu Run as.
 • Chcete-li spustit nástroj Uživatelé a počítače služby Active Directory, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, poklepejte na panel Nástroje pro správu a poklepejte na panel Uživatelé a počítače služby Active Directory.

Pouze řadiče domény, pokud jste přihlášeni k řadiči domény

 1. Spusťte nástroj Zásady zabezpečení řadiče domény.
 2. Ve stromu konzoly klepněte na položku Nastavení zabezpečení.
  Kde?
  • Objekt_zásad_skupiny [název_počítače] – zásady\Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li upravit zásady hesla, zásady uzamčení účtů nebo zásady modulu Kerberos, poklepejte ve stromu konzoly na položku Zásady účtů.
  • Chcete-li upravit zásady auditu, přiřazení uživatelských práv nebo možnosti zabezpečení, klepněte ve stromu konzoly na položku Místní zásady.
  • Chcete-li upravit nastavení protokolu událostí, klepněte ve stromu konzoly na položku Protokol událostí.
 4. V podokně podrobností poklepejte na nastavení zabezpečení, které chcete změnit.
 5. (Nepovinné) Pokud dosud nebylo toto nastavení zabezpečení definováno, zaškrtněte políčko Definovat toto nastavení zásad.
 6. Změňte nastavení zabezpečení a klepněte na tlačítko OK.

Poznámky

 • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Domain Admins nebo skupiny Enterprise Admins v rámci služby Active Directory nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako. Další informace naleznete v tématu Výchozí místní skupiny, Výchozí skupiny a Používání příkazu Run as.
 • Chcete-li spustit nástroj Zásady zabezpečení řadiče domény, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, poklepejte na panel Nástroje pro správu a poklepejte na panel Zásady zabezpečení řadiče domény.

Poznámky

 • Nově vytvořenou zásadu vždy otestujte na testovací organizační jednotce a teprve poté ji použijte v síti.
 • Změníte-li nastavení zabezpečení a klepnete-li na tlačítko OK, projeví se nové nastavení při příští aktualizaci nastavení.
 • Nastavení zabezpečení se na pracovní stanici nebo na serveru aktualizuje každých 90 minut a na řadiči domény každých 5 minut. Aktualizuje se také každých 16 hodin, a to i pokud nedošlo k žádným změnám.

Informace o rozdílech ve funkcích

 • Server může fungovat různě v závislosti na verzi nainstalovaného operačního systému, oprávnění pro uživatelský účet a nastavení nabídek. Další informace naleznete v tématu Zobrazení nápovědy na webu.

Viz také

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft