TechNet
Knihovna TechNet

Kontrolní seznamy obsažené v nápovědě k systému Windows Server 2003

Kontrolní seznamy

Kontrolní seznamy popisují kroky nezbytné k nastavení, konfiguraci nebo implementaci součástí systému Windows Server 2003 Enterprise Edition. V každém kroku jsou uvedeny odkazy na související informace nebo pokyny, které je třeba při provádění kroku dodržet. Chcete-li provést nějakou úlohu, vyhledejte danou součást v následující tabulce a klepněte na kontrolní seznam.

Systém Windows Server 2003 Enterprise Edition obsahuje všechny funkce systému Windows Server 2003 Standard Edition a dále rozšířenou podporu paměti, dalších procesorů a použití clusterů. Další informace o podpoře paměti naleznete v tématu Architektura Enterprise Memory Architecture. Kontrolní seznamy pro clustery služby Vyrovnávání zatížení sítě a clustery serverů získáte v následující tabulce v části Podpora clusterů.

 

Součást Kontrolní seznam

Služba Active Directory

Kontrolní seznamy služby Active Directory

Zálohování a obnovení dat

Kontrolní seznamy zálohování a obnovení dat

Certifikační služba

Kontrolní seznam: Tvorba hierarchie certifikátů pomocí kořenového certifikačního úřadu v režimu offline

Kontrolní seznam: Konfigurace automatického zápisu certifikátů

Podpora clusterů

Kontrolní seznam: Povolení a konfigurace služby Vyrovnávání zatížení sítě

Kontrolní seznamy: Vytvoření clusterů serverů

Kontrolní seznamy: Instalace prostředků serverového clusteru

Kontrolní seznam: Příprava na inovaci clusteru

Kontrolní seznam: Příprava na instalaci clusteru

Konfigurace serveru

Kontrolní seznam: Typická konfigurace pro první server

Služba Connection Point Services (CPS)

Kontrolní seznamy služby CPS (Connection Point Services)

Služba DHCP

Kontrolní seznamy služby DHCP

Defragmentace disku

Kontrolní seznam: Defragmentace svazků

Správa disků

Kontrolní seznam: Přidání nového disku

Diskové kvóty

Kontrolní seznam: Nastavení diskových kvót

Distribuovaný systém souborů (DFS)

Kontrolní seznam: Vytvoření systému souborů DFS

Služba DNS

Kontrolní seznamy služby DNS

Architektura Enterprise Memory Architecture

Kontrolní seznam: Povolení optimalizace paměti pro aplikace

Kontrolní seznam: Povolení rozšíření fyzické adresy (PAE)

Instalace a inovace

Kontrolní seznam: Postup při inovaci

Kontrolní seznam: Postup při nové instalaci

Kontrolní seznam: Příprava na inovaci clusteru

Kontrolní seznam: Příprava na instalaci clusteru

Služba ověřování v Internetu (IAS)

Kontrolní seznamy služby IAS

Protokol IP verze 6

Kontrolní seznam: Instalace a konfigurace protokolu IPv6

Správa licencí

Kontrolní seznamy správy licencí

Správa šablon zabezpečení

Kontrolní seznam: Zabezpečení počítače pomocí Správce konfigurace zabezpečení

Služba Řízení front zpráv

Kontrolní seznam: Instalace prostředku služby Řízení front zpráv

Modemy

Kontrolní seznam: Instalace a konfigurace modemů

Síťová připojení

Kontrolní seznam: Konfigurace síťových připojení

Kontrolní seznam: Instalace domácí nebo malé kancelářské sítě

Clustery služby Vyrovnávání zatížení sítě

Kontrolní seznam: Povolení a konfigurace služby Vyrovnávání zatížení sítě

Sledování sítě

Kontrolní seznam: Sledování přenosů v síti v místním počítači

Tisk

Kontrolní seznam: Instalace tiskárny

Služba vzdálené instalace (RIS)

Kontrolní seznam: Instalace Služby vzdálené instalace

Vzdálené úložiště

Kontrolní seznam: Instalace služby Vzdálené úložiště

Vyměnitelné úložiště

Kontrolní seznam: Konfigurace služby Vyměnitelné úložiště

Směrování a vzdálený přístup

Kontrolní seznam: Instalace a konfigurace serveru pro vzdálený přístup

Kontrolní seznam: Instalace a konfigurace směrovače

Zabezpečení

Kontrolní seznam: Zabezpečení počítače pomocí Správce konfigurace zabezpečení

Kontrolní seznam: Nastavení auditování přístupu k objektu

clustery serverů

Kontrolní seznam: Příprava na instalaci clusteru

Kontrolní seznam: Příprava na inovaci clusteru

Kontrolní seznam: Plánování a vytvoření serverového clusteru

Kontrolní seznam: Ověření systému podpory clusterů

Kontrolní seznam: Vytvoření nové skupiny

Kontrolní seznam: Vytvoření nového prostředku

Kontrolní seznam: Vytvoření aplikačního serveru clusterů serverů

Kontrolní seznam: Vytvoření souborového serveru clusterů serverů

Kontrolní seznam: Vytvoření tiskového serveru clusterů serverů

Kontrolní seznam: Vytvoření virtuálního serveru serverového clusteru

Kontrolní seznam: Vytvoření clusterové služby webového serveru nebo serveru FTP v rámci služby IIS

Kontrolní seznam: Instalace prostředku služby DHCP

Kontrolní seznam: Instalace prostředku kořenového adresáře systému souborů DFS

Kontrolní seznam: Instalace prostředku koordinátoru DTC (Distributed Transaction Coordinator)

Kontrolní seznam: Instalace prostředku sdílení souboru

Kontrolní seznam: Instalace prostředku obecné aplikace

Kontrolní seznam: Instalace prostředku obecného skriptu

Kontrolní seznam: Instalace prostředku obecné služby

Kontrolní seznam: Instalace prostředku adresy IP

Kontrolní seznam: Instalace prostředku místního kvora

Kontrolní seznam: Instalace prostředku majoritní sady uzlů

Kontrolní seznam: Instalace prostředku služby Řízení front zpráv

Kontrolní seznam: Instalace prostředku síťového názvu

Kontrolní seznam: Instalace prostředku fyzického disku

Kontrolní seznam: Instalace prostředku služby Zařazování tisku

Kontrolní seznam: Instalace prostředku úlohy služby Stínová kopie svazku.

Kontrolní seznam: Instalace prostředku služby WINS

Služby pro systém Macintosh

Kontrolní seznamy pro služby systému Macintosh

Nastavení karet Smart Card

Kontrolní seznam: Zavedení karet Smart Card pro přihlášení k systému Windows

Služba SNMP

Kontrolní seznam: Implementace služby SNMP

Zásady omezení softwaru

Kontrolní seznam: Použití zásad omezení softwaru k ochraně počítače proti virům v e-mailových zprávách

Funkce Uložená uživatelská jména a hesla

Kontrolní seznam: Bezpečné využití funkce Uložená uživatelská jména a hesla

Zotavení systému

Kontrolní seznam: Zabezpečení systému

Kontrolní seznam: Zotavení systému, který nelze spustit

Kontrolní seznam: Obnovení dat

Protokol TCP/IP

Kontrolní seznam: Konfigurace protokolu TCP/IP

Telefonní subsystém

Kontrolní seznamy telefonního subsystému

Terminálový server

Kontrolní seznamy: Instalace terminálového serveru

Virtuální privátní sítě (VPN)

Kontrolní seznamy virtuálních privátních sítí

Služby ATM v systému Windows

Kontrolní seznam: Instalace služeb ATM

Služba WINS

Kontrolní seznam: Instalace serveru WINS

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft