TechNet
Knihovna TechNet

Přístup k síti: Vzdáleně přístupné cesty a dílčí cesty registru

Přístup k síti: Vzdáleně přístupné cesty a dílčí cesty registru

Popis

Toto nastavení zabezpečení určuje, ke kterým cestám a dílčím cestám registru lze získat přístup prostřednictvím sítě, bez ohledu na uživatele či skupiny uvedené v seznamu řízení přístupu (ACL) klíče registru winreg. Informace o klíči registru winreg naleznete v článku Q153183 věnovaném postupu při omezení přístupu k registru ze vzdáleného počítače v znalostní bázi Microsoft Knowledge Base.

Upozornění

 • Nesprávná úprava registru může vážně poškodit systém. Před prováděním změn v registru byste měli v počítači zálohovat veškerá cenná data.

Poznámka

 • V systému Windows XP bylo toto nastavení zabezpečení označeno jako Přístup k síti: Vzdáleně přístupné cesty registru. Pokud konfigurujete toto nastavení v systému řady Windows Server 2003, který je připojen k doméně, zdědí je počítače se systémem Windows XP, ale bude označeno jako Přístup k síti: Vzdáleně přístupné cesty registru. Další informace naleznete v tématu Přístup k síti: Vzdáleně přístupné cesty registru.

Výchozí nastavení:

 • System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
 • System\CurrentControlSet\Services\Eventlog
 • Software\Microsoft\OLAP Server
 • Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print
 • Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 • System\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
 • System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
 • System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\UserConfig
 • System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\DefaultUserConfiguration
 • Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib
 • System\CurrentControlSet\Services\SysmonLog
 • System\CurrentControlSet\Services\CertSvc
 • System\CurrentControlSet\Services\Wins

Konfigurace tohoto nastavení zabezpečení

Toto nastavení zabezpečení lze nakonfigurovat otevřením příslušné zásady a rozbalením následující struktury stromu konzoly: Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady\Možnosti zabezpečení.

Podrobné pokyny týkající se konfigurace zásad zabezpečení naleznete v tématu Změna nastavení zabezpečení u objektu zásad skupiny.

Další informace naleznete v tématu:

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft