TechNet
Knihovna TechNet

Konzola pro zotavení, příkazy

Konzola pro zotavení, příkazy

V konzole pro zotavení lze použít následující příkazy. Chcete-li o jednotlivých příkazech zobrazit další informace, zadejte do konzoly pro zotavení název příkazu s parametrem /?.

Další informace o konzole pro zotavení naleznete v tématu Tools for Troubleshooting (Nástroje k řešení potíží) na webovém serveru Microsoft Windows Resource Kits.

 • Attrib
  Změní atributy souboru nebo adresáře.
 • Batch
  Provede příkazy zadané v textovém souboru.
 • Bootcfg
  Slouží ke konfiguraci a obnovení spouštěcího souboru (boot.ini).
 • Chdir (Cd)
  Zobrazí název aktuálního adresáře nebo aktuální adresář změní.
 • Chkdsk
  Zkontroluje disk a zobrazí zprávu o stavu.
 • Cls
  Vymaže obrazovku.
 • Copy
  Zkopíruje jeden soubor do jiného umístění.
 • Delete (Del)
  Odstraní jeden nebo více souborů.
 • Dir
  Zobrazí seznam souborů a podadresářů, které adresář obsahuje.
 • Disable
  Zakáže systémovou službu nebo ovladač zařízení.
 • Diskpart
  Spravuje oddíly na pevných discích.
 • Enable
  Spustí nebo povolí systémovou službu nebo ovladač zařízení.
 • Exit
  Ukončí konzolu pro zotavení a restartuje počítač.
 • Expand
  Extrahuje soubor z komprimovaného souboru.
 • Fixboot
  Zapíše do systémového oddílu nový spouštěcí sektor oddílu.
 • Fixmbr
  Opraví hlavní spouštěcí záznam spouštěcího sektoru oddílu.
 • Format
  Zformátuje disk.
 • Help
  Zobrazí seznam příkazů, které lze použít v konzole pro zotavení.
 • Listsvc
  Zobrazí seznam služeb a ovladačů, které jsou v počítači k dispozici.
 • Logon
  Umožní přihlášení k instalaci operačního systému Windows.
 • Map
  Zobrazí mapování písmen jednotky.
 • Mkdir (Md)
  Vytvoří adresář.
 • More (Type)
  Zobrazí textový soubor.
 • Rename (Ren)
  Přejmenuje jeden soubor.
 • Rmdir (Rd)
  Odstraní adresář.
 • Set
  Zobrazí a nastaví systémové proměnné.
 • Systemroot
  Nastaví aktuální adresář na kořenovou složku systému, ke které jste právě přihlášeni.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft