TechNet
Knihovna TechNet

Obnovení souborů ze souboru nebo z pásky

Obnovení souborů ze souboru nebo z pásky

 1. Spusťte program Zálohování.
  Průvodce zálohováním a obnovením se spustí automaticky, pokud není zakázán.
 2. V Průvodci zálohováním a obnovením klepněte na odkaz Rozšířený režim.
 3. Klepněte na kartu Obnovení a správa média a soubory a složky, které chcete obnovit, vyberte zaškrtnutím políčka vlevo od dané položky.
 4. V rozevíracím seznamu Umístění obnovených souborů vyberte jednu z následujících možností:
  • Klepněte na možnost Původní umístění, chcete-li zálohované soubory a složky obnovit do složky nebo složek, ve kterých se nacházely při zálohování. Přejděte ke kroku 6.
  • Klepněte na možnost Alternativní umístění, chcete-li zálohované soubory a složky obnovit do složky, kterou určíte. Tato možnost zachová strukturu složek zálohovaných dat. Všechny zálohované složky a podsložky se zobrazí ve stanovené alternativní složce.
  • Klepněte na možnost Jediná složka, chcete-li zálohované soubory a složky obnovit do složky, kterou určíte. Tato možnost nezachová strukturu složek zálohovaných dat. Soubory se zobrazí pouze ve stanovené složce.
 5. Pokud jste vybrali možnost Alternativní složka nebo Jediná složka, zadejte do pole Alternativní umístění cestu k dané složce nebo klepněte na tlačítko Procházet a složku vyhledejte.
 6. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti, dále na kartu Obnovení a klepněte na jeden z následujících přepínačů:
  • Klepněte na přepínač Nepřepisovat existující soubory, pokud nechcete, aby operace obnovení přepsala soubory, které se již na pevném disku nacházejí.
  • Klepněte na přepínač Nahradit soubor na disku, pouze pokud je tento soubor starší, jestliže chcete, aby operace obnovení nahradila starší soubory na disku novějšími soubory ze zálohy.
  • Klepněte na přepínač Vždy přepsat soubor v tomto počítači, pokud chcete, aby operace obnovení nahradila soubory na disku bez ohledu na to, zda jsou záložní soubory novější nebo starší.
  • Klepnutím na tlačítko OK potvrďte nastavené možnosti obnovení.
 7. Klepněte na tlačítko Spustit obnovení.
 8. Chcete-li změnit některé z upřesňujících možností obnovení, například obnovení nastavení zabezpečení nebo dat připojovacího bodu, klepněte na tlačítko Upřesnit. Po nastavení upřesňujících možností obnovení klepněte na tlačítko OK.
 9. Klepnutím na tlačítko OK spusťte operaci obnovení.

Upozornění:

 • Možnost Vždy přepsat soubor v tomto počítači může způsobit ztrátu dat, jestliže je soubor, na kterém pracujete, obsažen v záloze.
 • Pomocí programu Zálohování můžete zálohovat a obnovovat ze zálohy data ve svazcích FAT16, FAT32 nebo NTFS. Pokud jste však zálohovali data ze svazku NTFS, doporučuje se obnovit data ze zálohy na svazek NTFS stejné verze, a zabránit tak ztrátě dat. Některé systémy souborů nemusí podporovat všechny funkce jiných systémů souborů.

Poznámky

 • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Administrators v místním počítači nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Pokud je počítač připojen k doméně, budou pravděpodobně tento postup moci provést členové skupiny Domain Admins. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako.
 • Chcete-li spustit program Zálohování, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství a na položku Systémové nástroje a potom klepněte na položku Zálohování.
 • K obnovení souborů je také možné použít Průvodce obnovením, klepnete-li na příkaz Průvodce obnovením v nabídce Nástroje.
 • Chcete-li zálohovat a obnovit soubory databáze Microsoft SQL Server, doporučujeme použít nástroje pro zálohování a obnovení integrované v serveru SQL. Další informace naleznete v dokumentaci k serveru Microsoft SQL Server.
 • Chcete-li obnovit data Stav systému v řadiči domény, je třeba nejprve spustit počítač v režimu Obnovení adresářových služeb. Pak bude možné obnovit databázi adresáře SYSVOL a adresářové služby Active Directory.
 • Data Stav systému lze obnovit pouze v místním počítači. Nelze je obnovit ve vzdáleném počítači.
 • Členové skupiny Backup Operators a správci mohou zálohovat a obnovovat zašifrované soubory a složky, aniž by je dešifrovali.

Informace o rozdílech ve funkcích

 • Server může fungovat různě v závislosti na verzi nainstalovaného operačního systému, oprávnění pro uživatelský účet a nastavení nabídek. Další informace naleznete v tématu Zobrazení nápovědy na webu.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft