Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Správa a zjišťování selhání doplňků aplikace Internet Explorer

notePoznámka
Součást Konfigurace rozšířeného zabezpečení aplikace Internet Explorer systému Microsoft Windows Server 2003 (označovaná také jako zesílení zabezpečení aplikace Microsoft Internet Explorer) zvyšuje odolnost serveru vůči útokům pomocí webového obsahu, protože umožňuje použít přísnější nastavení zabezpečení aplikace Internet Explorer, které zakazuje skripty, součásti ActiveX a stahování souborů ze zdrojů v zóně zabezpečení Internet. Z tohoto důvodu se řada vylepšení zabezpečení zahrnutých do nejnovější verze aplikace Internet Explorer neprojeví v systému Windows Server 2003 Service Pack 1 tak výrazně. Například nové funkce aplikace Internet Explorer, mezi které patří informační panel a blokování automaticky otevíraných oken, nebudou použity, pokud se server nenachází v zóně, jejíž nastavení zabezpečení povoluje skriptování. Jestliže na serveru nepoužíváte rozšířené nastavení zabezpečení, budou tyto funkce pracovat stejně jako v systému Windows XP Service Pack 2.

K čemu slouží funkce správy a zjišťování selhání doplňků aplikace Internet Explorer?

Jedná se o dvě nové, úzce související funkce, které jsou zahrnuty do aplikace Internet Explorer.

Správa doplňků aplikace Internet Explorer umožňuje uživateli zobrazení seznamu doplňků, které mohou být aplikací Internet Explorer zavedeny, a jeho podrobnější řízení než dříve. Zobrazí také některé doplňky, které dříve zobrazeny nebyly a jejichž rozpoznání mohlo být velmi obtížné.

Funkce Zjišťování selhání doplňků aplikace Internet Explorer se pokusí zjistit selhání v aplikaci Internet Explorer, která souvisejí s doplňkem. Pokud je doplněk úspěšně identifikován, jsou tyto informace předány uživateli. Uživatel má možnost zakázat doplňky, aby bylo možné diagnostikovat selhání a zlepšit celkovou stabilitu aplikace Internet Explorer.

Čeho se tato funkce týká?

Uživatelé budou moci zobrazit, povolit a zakázat doplňky používané aplikací Internet Explorer a identifikovat doplňky, které mohou souviset s chybami aplikace Internet Explorer. Správci mohou vynutit seznam doplňků, které jsou povoleny nebo zakázány, a omezit možnost správy doplňků ze strany uživatelů.

Jaké nové funkce byly přidány k této funkci v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1?

Správa doplňků aplikace Internet Explorer

Podrobný popis

Správa doplňků aplikace Internet Explorer umožňuje uživateli zobrazení seznamu doplňků, které mohou být aplikací Internet Explorer zavedeny, a jeho podrobnější řízení než dříve. Zobrazí také některé doplňky, které dříve zobrazeny nebyly a jejichž rozpoznání mohlo být velmi obtížné. Tyto doplňky mohou poskytovat nežádoucí funkce nebo služby a v některých případech mohou představovat riziko zabezpečení.

Uživatel může například neúmyslně nainstalovat doplněk, který tajně zaznamenává veškerou činnost na webových stránkách a odesílá zprávy o ní na centrální server. Dříve mohl být k identifikaci a odebrání daného doplňku vyžadován specializovaný software a důkladné technické znalosti. Správa doplňků aplikace Internet Explorer poskytuje snadnější způsob rozpoznání a zakázání doplňku.

Doplňky zahrnují:

 • pomocné objekty prohlížeče,
 • ovládací prvky ActiveX,
 • rozšíření panelu nástrojů,
 • rozšíření prohlížeče.

Doplňky je možné nainstalovat z různých umístění a několika způsoby, k nimž patří:

 • stažení a instalace při prohlížení webových stránek,
 • instalace provedená uživatelem pomocí spustitelného programu,
 • předinstalované součásti operačního systému,
 • předinstalované doplňky dodané s operačním systémem.

Správa doplňků

Uživatelé mohou samostatně povolit a zakázat jednotlivé doplňky a zobrazit informace o četnosti používání doplňků aplikací Internet Explorer. Chcete-li to provést, spusťte správu doplňků pomocí jednoho z následujících postupů:

Spuštění správy doplňků pomocí aplikace Internet Explorer
 1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Internet Explorer.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Spravovat doplňky.

Spuštění správy doplňků pomocí Ovládacích panelů
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.

 2. Poklepejte na panel Možnosti Internetu.

 3. Klepněte na kartu Programy a potom na tlačítko Spravovat doplňky.

Dialogové okno Spravovat doplňky obsahuje několik možností změny konfigurace doplňků.

Pomocí rozevíracího seznamu Zobrazit v dialogovém okně Spravovat doplňky můžete řídit způsob zobrazení seznamu doplňků. Seznam obsahuje dvě možnosti:

 • Doplňky aktuálně zavedené v aplikaci Internet Explorer. Tato možnost slouží k zobrazení seznamu doplňků, jejichž instance byly vytvořeny (nebo které byly zavedeny do paměti) v aktuálním procesu aplikace Internet Explorer, a doplňků, u nichž bylo vytvoření instancí zablokováno. Zahrnuty jsou ovládací prvky ActiveX, které byly použity webovými stránkami zobrazenými dříve v rámci aktuálního procesu.
 • Doplňky použité aplikací Internet Explorer. Pomocí této možnosti lze vytvořit seznam doplňků, na které byl vytvořen odkaz aplikace Internet Explorer a které jsou stále nainstalovány.

Seznam doplňků obsahuje všechny nainstalované typy doplňků uvedené v předchozí části s podrobným popisem. Chcete-li povolit nebo zakázat nainstalovaný doplněk, klepněte na daný doplněk v seznamu a potom klepněte na možnost Povolit nebo Zakázat.

Pokud v seznamu klepnete na ovládací prvek ActiveX a potom klepnete na tlačítko Aktualizovat prvek ActiveX, vyhledá systém Windows aktualizaci v umístění, ve kterém byl nalezen původní ovládací prvek. Je-li v daném umístění nalezena novější verze, pokusí se aplikace Internet Explorer aktualizaci nainstalovat.

Seznam obsahuje také podepsané doplňky, jejichž instalace byla zablokována, protože jejich vydavatel nebyl důvěryhodný. Po výběru jednoho z ovládacích prvků může uživatel blokování prvku zrušit klepnutím na možnost Povolit. Tuto akci je třeba provést opatrně, protože klepnutím na možnost Povolit je daný vydavatel odebrán ze seznamu Nedůvěryhodný.

Ikona blokovaného doplňku na stavovém řádku

Jestliže se webová stránka pokusí vytvořit instanci ovládacího prvku ActiveX, který je zakázán nebo blokován, protože není jeho vydavatel důvěryhodný, zobrazí se na stavovém řádku ikona Blokovaný doplněk. Poklepáním na ikonu můžete otevřít dialogové okno Spravovat doplňky. Při prvních pěti zobrazeních ikony na stavovém řádku se zobrazí také bublinová nápověda.

Bublinová nápověda k oznámení o doplňku

Jestliže se webová stránka pokusí vytvořit instanci zakázaného doplňku a na stavovém řádku není aktuálně zobrazena ikona Blokovaný doplněk, zobrazí se zpráva informující uživatele o tom, že aktuální webová stránka požaduje doplněk, který je zakázán. Klepnutím na zprávu může uživatel získat další podrobnosti o blokování doplňků.

Zobrazení této zprávy je možné potlačit pomocí panelu Možnosti Internetu v Ovládacích panelech.

Proč je tato změna důležitá?

Data nástroje Hlášení o chybě systému Windows prokázala, že doplňky jsou hlavní příčinou problémů se stabilitou v aplikaci Internet Explorer. Tyto doplňky významně ovlivňují spolehlivost aplikace Internet Explorer. Mohou představovat také ohrožení zabezpečení, protože mohou obsahovat nebezpečný a neznámý kód.

Mnoho uživatelů si neuvědomuje, že do počítače nainstalovali doplňky. Některé doplňky jsou zavedeny při každém spuštění aplikace Internet Explorer, pokud však uživatel neprohledá registr, nelze je rozpoznat. Pokud docházelo k chybám, neexistoval snadný způsob, jak diagnostikovat, zda problém souvisí s doplňkem. Také v případě podezření, že jsou potíže způsobeny nedávno nainstalovaným softwarem, bylo obtížné izolovat příčinu a často nebylo možné potíže vyřešit, pokud software neobsahoval možnost odinstalace.

Správa doplňků aplikace Internet Explorer společně s funkcí zjišťování selhání doplňků poskytuje uživateli možnost zlepšení zabezpečení a stability systému pomocí identifikace a zakázání problematických doplňků. Správci mohou také použít výkonný nástroj pro správu umožňující řídit použití doplňků v organizaci.

Co funguje jinak?

Chování po zákazu doplňků

Zakázání doplňku nezpůsobí jeho odebrání z počítače. Aplikace Internet Explorer nebude pouze moci vytvořit instanci objektu a spustit jeho kód. Neexistuje žádná záruka, že zakázaný doplněk nebude nikdy zaveden, protože doplněk, který je v aplikaci Internet Explorer zakázán, může být použit jinou součástí systému. Zobrazené chování je po zákazu různých doplňků různé.

 • Jestliže je zakázán ovládací prvek ActiveX, nemusí webové stránky používající daný prvek fungovat očekávaným způsobem. Fungují tak, jako by uživatel odinstaloval ovládací prvek z počítače a odmítl jej nainstalovat. Uživatelé nejsou vyzváni k aktualizaci ovládacích prvků, které byly zakázány.
 • Jestliže je zakázán pomocný objekt prohlížeče, není k dispozici funkce, která závisí na daném objektu, a není viditelně označeno, že je některá součást zakázána.
 • Jestliže je zakázáno rozšíření prohlížeče, nejsou zobrazena tlačítka panelu nástrojů a vstupní body nabídky daného rozšíření. Aplikace Internet Explorer se chová tak, jako by rozšíření nebylo nainstalováno.
 • Jestliže je zakázáno rozšíření panelu nástrojů, nezobrazí se daný panel nástrojů v aplikaci Internet Explorer a položka Panely nástrojů v nabídce Zobrazit je vypnuta. Aplikace Internet Explorer se chová tak, jako by panel nástrojů nebyl nainstalován.

Princip zakázaného doplňku se ve výchozím nastavení vztahuje pouze na instance aplikace Internet Explorer (Iexplore.exe) a Průzkumníka Windows (Explorer.exe). Jiné programy založené na součástech aplikace Internet Explorer, například ovládací prvek WebBrowser, stav Zakázáno aktuálně nerespektují. Pomocí klíče featurecontrol však můžete tuto funkci rozšířit na další aplikace.

Správné fungování některých softwarových programů závisí na spojení více doplňků a zákaz některého z nich může způsobit potíže. O zakázání jednoho či více doplňků je třeba rozhodovat opatrně.

Odinstalace

Pokud uživatel zakáže jiný doplněk než prvek ActiveX a potom jej odinstaluje a opět nainstaluje, může doplněk zůstat ve stavu Zakázáno. Důvodem je skutečnost, že aplikace Internet Explorer není upozorněna na instalace aplikací a nerozpozná žádné změny stavu aplikace. Jestliže však není doplněk nainstalován a uživatel spustí aplikaci Internet Explorer, je automaticky rozpoznána změna a zákaz je zrušen.

Pokud uživatel zakáže ovládací prvek ActiveX a potom jej odinstaluje, rozpozná aplikace Internet Explorer při příštím pokusu webové stránky o použití daného ovládacího prvku, že prvek již není přítomen, a zruší jeho zákaz. Je-li však ovládací prvek ActiveX přeinstalován pomocí spustitelného souboru (v protikladu ke stažení webové stránky) před pokusem o vytvoření instance ovládacího prvku, zůstane zakázán. Důvodem je skutečnost, že aplikace Internet Explorer nerozpozná změnu stavu.

Jak tyto problémy vyřešit?

V případě, že zakázání doplňku způsobí nedostatečnou funkčnost, lze funkčnost obnovit povolením doplňku v okně Spravovat doplňky. Nové nastavení bude platné až po restartování aplikace Internet Explorer. Výjimkou jsou ovládací prvky ActiveX, u nichž může dostačovat opětovné načtení příslušné stránky.

Správa doplňků aplikace Internet Explorer pro správce

Podrobný popis

Zakázání funkce zjišťování selhání

Informace týkající se zakázání funkce zjišťování selhání v rámci správy doplňků naleznete v části Jaké nastavení bylo přidáno nebo se změnilo v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1. Pokud je zakázáno zjišťování selhání, projeví se chyba v aplikaci Internet Explorer způsobem uvedeným v předchozí části a vyvolá obvykle Hlášení o chybě systému Windows. Všechny zásady Hlášení o chybě systému Windows jsou nadále platné.

Zakázání uživatelského rozhraní Správa doplňků

Informace týkající se zakázání uživatelského rozhraní Správa doplňků naleznete v části Jaké nastavení bylo přidáno nebo se změnilo v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1. Po zakázání uživatelského rozhraní Správa doplňků nejsou v okně Spravovat doplňky k dispozici možnosti Povolit a Zakázat.

Zákaz všech doplňků, které nejsou povoleny pomocí seznamu doplňků

Toto nastavení zásady umožňuje správcům odepřít veškeré doplňky aplikace Internet Explorer, které nejsou uvedeny v seznamu nastavení zásady Seznam doplňků.

Správce může tuto zásadu nastavit změnou klíče registru RestrictToList v jednom z následujících umístění:

 • HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\
 • HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\

Reference klíče

Název: RestrictToList

Typ: DWORD

Hodnota:

 • 1 (Vše mimo seznam doplňků je zakázáno.)
 • 0 (Vše mimo seznam doplňků funguje jako bez použití zásady.)

Seznam doplňků

Správci mohou řídit použití určitých doplňků pomocí zásady seznamu doplňků. Správci mohou povolit nebo zakázat doplněk a umožnit uživateli správu určitého doplňku.

Při nastavení této zásady může správce v libovolném z následujících klíčů vytvořit hodnotu registru založenou na identifikátoru GUID doplňku a potom nastavit požadovanou hodnotu:

 • HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID

Jednotlivé doplňky představují hodnoty v klíči registru s následujícími vlastnostmi.

Reference klíče

Název: GUID doplňku

Typ: REG_SZ

Hodnota:

 • 0 – Doplněk je zakázán a nemůže být spravován koncovým uživatelem.
 • 1 – Doplněk je povolen a nemůže být spravován koncovým uživatelem.
 • 2 – Doplněk je povolen a může být spravován koncovým uživatelem.

Ve výchozím nastavení jsou seznamy doplňků (CLSID) prázdné.

Chování uživatelského rozhraní pro správu při použití zásad

Pokud je v platnosti zásada Správa doplňků a uživatel vybere ze seznamu pro správu doplněk, který je touto zásadou zakázán, nejsou k dispozici možnosti Povolit a Zakázat.

Proč je tato změna důležitá?

Tato funkce umožňuje správcům řídit použití nových funkcí.

Co funguje jinak?

Nové funkce pro povolení a zakázání doplňků fungují ve spojení se stávajícími zásadami správy ovládacích prvků ActiveX. Zákaz doplňku je použit nad existujícími nastavenými hodnotami a nenahrazuje jiná omezení zabezpečení, která mohou být nastavena. Je-li například ovládací prvek ActiveX blokován příznaky kompatibility prvků ActiveX, bude blokován vždy, bez ohledu na nastavení správy doplňků.

Zásada Zakázat všechny doplňky, které nejsou povoleny pomocí seznamu doplňků umožňuje zakázat skript a další ovládací prvky nezbytné pro správné fungování některých webových stránek. Seznam identifikátorů třídy CLSID, které bude nutné povolit za účelem zajištění správného fungování určitých webových stránek, získáte v článku na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=45658.

Jak tyto problémy vyřešit?

Jestliže používáte zásadu Zakázat všechny doplňky, které nejsou povoleny pomocí seznamu doplňků, může z důvodu zakázaného skriptování nebo jiných zakázaných ovládacích prvků dojít u některých webových aplikací k chybě. Další informace o povolení skriptování a dalších běžně používaných webových ovládacích prvků získáte v článku na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=45658.

V případě, že tyto ovládací prvky uvedený problém neodstraní a přidání daných zásad i nadále znemožňuje funkce nutné pro požadovanou webovou aplikaci, odeberte použité zásady a restartujte aplikaci Internet Explorer.

Zjišťování selhání doplňků aplikace Internet Explorer

Podrobný popis

Při každém neočekávaném zastavení aplikace Internet Explorer spustí systém Windows program pro zjišťování selhání doplňků. Zjišťování selhání doplňků je program pro analýzu chyb, který prověří stav procesu Iexplore.exe (aplikace Internet Explorer). Shromáždí seznam knihoven DLL (Dynamic Link Library), které jsou zavedeny, a hodnotu registru ukazatele instrukce (EIP) v době chyby. Program pro zjišťování selhání doplňků se potom pokusí najít knihovnu DLL, v jejímž rozsahu paměti se hodnota EIP nachází. Tato knihovna DLL je obvykle příčinou chyby. Je-li knihovna DLL nalezena, nejedná se o systémovou knihovnu DLL a knihovna DLL je serverem COM pro doplněk aplikace Internet Explorer, zobrazí se dialogové okno Zjišťování selhání doplňků aplikace Internet Explorer. Toto dialogové okno obsahuje informace označující doplněk, který chybu způsobil, název společnosti spojené s doplňkem a popis souboru DLL, který obsahuje kód daného doplňku. Chcete-li zobrazit okno Spravovat doplňky, ve kterém můžete později zakázat zjištěný doplněk, klepněte na tlačítko Upřesnit. Jestliže po prostudování informací klepnete na tlačítko Pokračovat, otevře se standardní okno Hlášení o chybě systému Windows.

Proč je tato změna důležitá? Jaká nebezpečí pomáhá zmírňovat?

Tyto informace naleznete v předchozí části tohoto tématu, která popisuje správu doplňků aplikace Internet Explorer pro uživatele.

Co funguje jinak?

Vzhledem ke skutečnosti, že ke spuštění této funkce dojde pouze při zastavení činnosti aplikace Internet Explorer, neměly by se projevit žádné změny běžné činnosti.

Jaké nastavení bylo přidáno nebo se změnilo v aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1?

Nastavení správy a zjišťování selhání doplňků aplikace Internet Explorer

Název nastavení Umístění Výchozí hodnota Možné hodnoty

Zakázat zjišťování selhání

HKCU {nebo HKLM} \Software\Policies \Microsoft\Internet Explorer \Restrictions

Název: NoCrashDetection

Typ: DWORD

0

0 – vypnuto

1 – zapnuto

Zakázat všechny doplňky které nejsou povoleny pomocí seznamu doplňků

HKCU {nebo HKLM} \Microsoft\Windows\CurrentVersion \Policies\Ext\

Název: RestrictToList

Typ: DWORD

0

0 – vypnuto

1 – zapnuto

Seznam doplňků

HKCU {nebo HKLM} \SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID

Název: identifikátor GUID ovládacího prvku

Typ: REG_SZ

Není k dispozici.

0 – Doplněk je zakázán a nemůže být spravován koncovým uživatelem.

1 – Doplněk je povolen a nemůže být spravován koncovým uživatelem.

2 – Doplněk je povolen a MŮŽE být spravován koncovým uživatelem.

Je nutné změnit kód, aby bylo možné pracovat se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1?

Práce s funkcí pro zjišťování selhání doplňků nebo funkcí pro správu doplňků aplikace Internet Explorer nevyžaduje změnu kódu.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft