TechNet
Knihovna TechNet

Poradce při potížích se zálohováním

Poradce při potížích

V této části naleznete pokyny k řešení potíží s programem Backup.

Jaké máte potíže?

Program Backup nezálohuje na disk CD.

Příčina:Program Backup nepodporuje zálohovací média typu CD-RW (compact disc rewritable), CD-R (compact disc recordable) či DVD-R (digital video disc recordable).

Řešení:Zálohujte na jiný typ média, například na pásku nebo na pevný disk. Chcete-li zálohovat na disk CD-RW, CD-R či DVD-R, vytvořte zálohu do souboru a poté tento soubor uložte na disk CD.

Poznámka

  • Program Backup můžete použít k obnovení z disku CD-R, CD-RW či DVD-R.

Nemohu najít jeden ze starších protokolů zálohování.

Příčina:Program Backup ukládá pouze posledních 10 zpráv o zálohování (souborů protokolu).

Řešení:Zkopírujte soubory protokolu zálohování, které chcete archivovat, do jiného umístění. Ve výchozím nastavení ukládá program Backup soubory protokolů zálohování do složky Documents and Settings\uživatelské_jméno\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Windows NT\NTbackup\Data, kde uživatelské_jméno je jméno uživatele, který provedl zálohování.

Chci vytvořit zálohu nástroje Automatické obnovení systému (ASR), ale můj počítač nemá disketovou jednotku.

Příčina:Při obnovování systémových souborů v rámci obnovení ASR požaduje program Backup vložení diskety se záložními soubory nástroje ASR.

Řešení:Vytvořte zálohu ASR v počítači bez disketové jednotky. Zkopírujte soubory asr.sif a asrpnp.sif umístěné v adresáři %kořenová_složka_systému%\repair do jiného počítače s disketovou jednotkou a poté je zkopírujte na disketu.

Důležité informace

  • Před spuštěním obnovení nástroje pro automatické obnovení systému je třeba k počítači připojit disketovou jednotku.

Chci provést obnovení nástroje pro automatické obnovení systému (ASR), nemám ale disketu vytvořenou při zálohování ASR.

Příčina:Při obnovování systémových souborů v rámci obnovení nástroje ASR požaduje program Backup vložení diskety se záložními soubory asr.sif a asrpnp.sif nástroje ASR.

Řešení:Při vytváření zálohy nástroje ASR jsou soubory asr.sif a asrpnp.sif zkopírovány na disketu a také do zálohovacího skladu nástroje ASR (na pásku či jiné zálohovací médium). Pokud tuto disketu ztratíte, nejprve pomocí programu Backup vyhledejte a vytvořte katalog odpovídajícího zálohovacího skladu nástroje ASR a poté obnovte soubory asr.sif a asrpnp.sif (umístěné v adresáři %kořenová_složka_systému%\repair na zálohovacím médiu) na disketu. Tuto nově vytvořenou disketu nástroje ASR můžete použít k obnovení nástroje ASR.

Viz také:  Aktualizace katalogu; Obnovení souborů ze souboru nebo z pásky

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft