TechNet
Knihovna TechNet

Audit: Není-li možno protokolovat auditování zabezpečení, vypnout okamžitě systém

Audit: Není-li možno protokolovat auditování zabezpečení, vypnout okamžitě systém

Popis

Nastavení zabezpečení určující, zda se systém vypne, pokud nelze protokolovat události zabezpečení.

Je-li toto nastavení zabezpečení povoleno, způsobí zastavení systému, pokud z nějakého důvodu není možné protokolovat auditování zabezpečení. Protokolování událostí je zpravidla neúspěšné, pokud je protokol auditování zabezpečení zaplněný a metoda uchování určená pro protokol zabezpečení je nastavena na hodnotu Nepřepisovat události nebo Přepisovat události podle data.

Pokud je protokol zabezpečení zaplněný, stávající položku nelze přepsat a pokud je povolena tato možnost zabezpečení, zobrazí se následující chyba STOP:

STOP: C0000244 {Neúspěšný audit}

Pokus o vygenerování zabezpečovacího auditu se nezdařil.

Obnovení provede správce, který se musí přihlásit, archivovat protokol (nepovinné), vymazat protokol a podle potřeby obnovit tuto možnost. Dokud nebude toto nastavení zabezpečení obnoveno, nemohou se k systému přihlásit žádní uživatelé s výjimkou členů skupiny Administrators, a to ani v případě, že protokol zabezpečení není zaplněn.

Poznámka

  • Změny provedené při konfiguraci tohoto nastavení zabezpečení vstoupí v platnost až po restartování systému Windows.

Výchozí nastavení: Zakázáno.

Konfigurace tohoto nastavení zabezpečení

Otevřete příslušnou zásadu a ve stromu konzoly rozbalte následující cestu: Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady\Možnosti zabezpečení\

Konkrétní pokyny týkající se konfigurace nastavení zásad zabezpečení naleznete v tématu Změna nastavení zabezpečení u objektu zásad skupiny.

Další informace naleznete v tématu:

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft