TechNet
Knihovna TechNet

Systémové objekty: Posílit výchozí oprávnění k interním systémovým objektům (např. symbolické odkazy)

Systémové objekty: Posílit výchozí oprávnění k interním systémovým objektům (např. symbolické odkazy)

Popis

Toto nastavení zabezpečení určuje vliv výchozího volitelného seznamu řízení přístupu (DACL) u objektů.

Služba Active Directory udržuje globální systém sdílených systémových prostředků, jako jsou názvy zařízení systému DOS, mutexy a semafory. Tímto způsobem lze zjišťovat umístění objektů a zajišťovat jejich sdílení mezi procesy. Každý typ objektu je vytvořen s výchozím seznamem DACL, který určuje, kdo má k objektům přístup a jaká oprávnění jsou udělena.

Pokud je tato zásada povolena, hraje výchozí seznam větší úlohu a umožňuje uživatelům, kteří nejsou správci, číst sdílené objekty. Neumožňuje však těmto uživatelům měnit sdílené objekty, které nevytvořili.

Výchozí nastavení: Povoleno.

Konfigurace tohoto nastavení zabezpečení

Otevřete příslušnou zásadu a ve stromu konzoly rozbalte následující cestu: Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady\Možnosti zabezpečení\

Konkrétní pokyny týkající se konfigurace nastavení zásad zabezpečení naleznete v tématu Změna nastavení zabezpečení u objektu zásad skupiny.

Další informace naleznete v tématu:

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft