Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

HcSendCacheHeaders Metabase Property

The HcSendCacheHeaders property specifies whether the headers specified by HcCacheControlHeader Metabase Property and HcExpiresHeader Metabase Property are sent with each compressed response. If this property is set to true, Cache-Control and Expires headers are sent with all compressed responses. If this property is set to false, however, only the HTTP 1.1 Vary header is sent.

ImportantDůležité informace
In general, the Cache-Control and Expires HTTP headers are included with compressed responses to prevent inappropriate caching of compressed files, especially by proxy servers and older browsers. If you choose to disable these headers, you should also set HcNoCompressionForProxies Metabase Property and HcNoCompressionForHttp10 Metabase Property to true.

 

Attribute Name Attribute Value

XML Data Type

Boolean

WMI Data Type

Boolean

ADSI Data Type

Boolean

ABO Data Type

Boolean

ABO Metabase Identifier

MD_HC_SEND_CACHE_HEADERS

Attributes

NO_ATTRIBUTES

Default Value

true

MetaFlagsEx

CACHE_PROPERTY_MODIFIED

User Type

IIS_MD_UT_SERVER

ID

2220

Configurable Locations

You can configure this property at the following locations in the IIS metabase.

 

Metabase Path IIS Admin Object Type

/LM/W3SVC/Filters/Compression/Parameters

IIsCompressionSchemes

Code Example

For general code examples, see Code Examples to Configure Metabase Properties.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft