TechNet
Knihovna TechNet

Zálohování klientských certifikátů ve službě IIS 6.0

Záložní kopii certifikátu lze vytvořit pomocí Průvodce exportem certifikátu.

ImportantDůležité informace
Chcete-li provádět následující postupy, musíte být členem skupiny Administrators v místním počítači. Z hlediska zabezpečení je nejlepší přihlásit se k počítači pod účtem, který není členem skupiny Administrators, a pak pomocí příkazu runas spustit Správce služby IIS, který zajistí oprávnění správce. Do příkazového řádku zadejte příkaz runas /user:název_účtu_správy "mmc %systemroot%\system32\inetsrv\iis.msc".

Postupy

Zálohování klientského certifikátu
  1. V nabídce Nástroje aplikace Internet Explorer verze 5.0 nebo novější klepněte na příkaz Možnosti Internetu a pak klepněte na kartu Obsah.

  2. Na kartě Obsah klepněte na tlačítko Certifikáty a pak klepněte na kartu Osobní.

  3. V seznamu certifikátů na kartě Osobní klepněte na požadovaný certifikát a pak klepněte na tlačítko Exportovat.

  4. V Průvodci exportem certifikátu klepněte na tlačítko Další.

  5. Na další stránce průvodce klepněte na přepínač Ne, neexportovat soukromý klíč a pak klepněte na tlačítko Další.

  6. Na další stránce průvodce klepněte na přepínač X.509, kódování Base64 (CER) a pak klepněte na tlačítko Další.

  7. Dokončete celý postup podle pokynů Průvodce exportem certifikátu.

Související informace

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft