Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Program Backup - přehled

Program Backup - přehled

Program Backup pomáhá zabezpečit data před nechtěnou ztrátou v případě, že v systému dojde k selhání hardwaru nebo úložného média. Program Backup můžete například použít k vytvoření duplicitní kopie dat na pevném disku a potom data archivovat na jiném paměťovém zařízení. Zálohovacím paměťovým médiem může být logická jednotka, například pevný disk, oddělené paměťové zařízení, například vyměnitelný disk, nebo celá knihovna disket nebo pásek uspořádaných a ovládaných automatickým měničem. Jestliže jsou data na pevném disku náhodně smazána, přepsána nebo přestanou být dostupná z důvodu selhání pevného disku, máte možnost data jednoduše obnovit z archivované kopie.

Program Backup vytváří stínovou kopii svazku za účelem vytvoření přesné kopie obsahu pevného disku, včetně všech otevřených souborů a souborů aktuálně používaných systémem. Během činnosti programu Backup mohou uživatelé pokračovat v práci se systémem bez rizika ztráty dat.

Další informace o stínové kopii svazku naleznete v tématu Stínová kopie svazku – přehled.

Možnosti zálohování:

 • archivace vybraných souborů a složek z pevného disku,
 • obnovení archivovaných souborů a složek na jakýkoli dostupný pevný disk,
 • využití nástroje automatického obnovení systému (ASR) k uložení a obnovení všech systémových souborů a nastavení konfigurace, potřebných k zotavení v případě úplného selhání systému,
 • vytvoření kopie dat vzdáleného úložiště a všech dat uložených na  připojených jednotkách,
 • vytvoření kopie dat Stav systému,
 • vytvoření protokolu obsahujícího informace, které soubory byly zálohované a kdy,
 • vytvoření kopie systémového oddílu, spouštěcího oddílu a souborů potřebných ke spuštění systému v případě selhání počítače nebo sítě,
 • plánování pravidelného zálohování a zajištění aktuálnosti archivovaných dat.
 • Program Backup také provádí funkce jednoduché správy médií, například formátování. Složitější služby správy, například připojování a odpojování pásky nebo diskety, provádí služba Vyměnitelné úložiště. Další informace o službě Vyměnitelné úložiště naleznete v tématu Vyměnitelné úložiště – přehled.

Upozornění

 • Pomocí programu Zálohování můžete zálohovat a obnovovat ze zálohy data ve svazcích FAT16, FAT32 nebo NTFS. Pokud jste však zálohovali data ze svazku NTFS, doporučuje se obnovit data ze zálohy na svazek NTFS stejné verze, a zabránit tak ztrátě dat. Některé systémy souborů nemusí podporovat všechny funkce jiných systémů souborů.
 • Fyzický přístup k serveru představuje velké riziko z hlediska zabezpečení. Z důvodu zabezpečení je třeba omezit fyzický přístup ke všem serverům a síťovému hardwaru.
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft