Nahrazování šablon

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Čas od času může být zapotřebí změnit vlastnosti typu certifikátu, který již byl vystaven klientům. Lze to provést tak, že pro účely tohoto certifikátu vytvoříte aktualizovanou šablonu certifikátu a určíte, že chcete, aby subjekty s certifikáty založenými na staré šabloně obdržely nové certifikáty založené na nové šabloně. Díky tomuto postupu obdrží subjekty nový certifikát před datem obnovy zadaným v původní šabloně certifikátu.

K dokončení tohoto postupu je třeba, aby uživatel byl členem skupiny Domain Admins nebo měl srovnatelné oprávnění. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Nahrazování šablon
  1. Spusťte modul snap-in Šablony certifikátů.

  2. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na šablonu certifikátu, kterou chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Klikněte na kartu Nahrazené šablony.

  4. Klikněte na tlačítko Přidat.

  5. Klikněte na jednu nebo více šablon, které chcete nahradit, a pak klikněte na tlačítko OK.

  6. Proveďte jakékoliv jiné změny na šabloně, kterou chcete zahrnout, a klikněte na tlačítko OK.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: