Používání klíčů

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Certifikát umožňuje subjektu provádět určitou činnost. Aby bylo možné řídit použití certifikátu mimo vymezený účel, jsou do certifikátů automaticky vkládána omezení. Tato omezení lze uplatnit pomocí rozšíření použití klíče.

Použití klíče představuje jeden ze způsobů omezení, který určuje, jakým způsobem lze certifikát používat. Tak může správce vystavovat certifikáty pouze pro určité činnosti, nebo certifikáty pro širší rozsah funkcí. Popisy použití klíče jsou uvedeny částech „Digitální podpis“ a „Povolení výměny klíčů pouze s použitím šifrování“.

K dokončení tohoto postupu je třeba, aby uživatel byl členem skupiny Domain Admins nebo měl srovnatelné oprávnění. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Změna použití klíče
  1. Spusťte modul snap-in Šablony certifikátů.

  2. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na šablonu certifikátu, kterou chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Na kartě Rozšíření klikněte na tlačítko Použití klíče a potom na tlačítko Upravit.

  4. Vyberte požadované možnosti použití klíče, které chcete přidat nebo odebrat, a dvakrát klikněte na tlačítko OK.

    notePoznámka
    Ne všechny možnosti použití klíčů lze modifikovat na všech šablonách certifikátů.

Používání certifikátů lze spravovat také pomocí rozšíření zásad použití. Další informace naleznete v tématu Zásady použití.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: