Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Podrobný průvodce scénáři Správce serveru

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Nástroj Správce serveru je novým nástrojem v systému Windows Server® 2008, který provede správce informačních technologií procesem instalace, konfigurace a správy rolí serveru a funkcí, které jsou součástí systému Windows Server 2008.

Tento podrobný průvodce obsahuje přehled nástroje Správce serveru a názorné postupy několika běžných scénářů pro použití nástroje Správce serveru ve vašem podniku, přičemž se zaměřuje na nové a vylepšené funkce nástroje Správce serveru. Tento průvodce vás seznámí s tím, jak nástroj Správce serveru funguje jako nástroj pro nasazení, vyřazení a správu role serveru. Tento průvodce dále popisuje, jak nástroj Správce serveru zlepšuje produktivitu, aby odborníci v oblasti IT mohli strávit méně času nasazováním, správou a údržbou infrastruktur a více času používáním softwarových balíčků systému Windows Server 2008 ke zvýšení hodnoty podniku.

Scénáře popsané v tomto podrobném průvodci zahrnují úlohy počáteční konfigurace serveru a také nasazení, správu a odebrání rolí serveru a funkcí.

Tento podrobný průvodce je užitečný pro:

 • správce, plánovače informačních technologií a analytiky, kteří hodnotí systém Windows Server 2008,

 • plánovače a návrháře informačních technologií v rozlehlých sítích,

 • uživatele s hlubším zájmem o systém Windows Server 2008,

 • architekty informačních technologií odpovědné za správu a zabezpečení počítačů v organizaci,

 • provozní techniky informačních technologií odpovědné za běžnou správu sítí, serverů, operačních systémů a aplikací a za odstraňování potíží,

 • provozní manažery informačních technologií odpovědné za správu sítí a serverů, za rozpočty na hardware a software a za technická rozhodnutí.

Správa serveru je díky nástroji Správce serveru efektivnější, protože správci mohou provádět následující akce pomocí jediného nástroje:

 • zobrazovat a měnit role a funkce serveru nainstalované na serveru,

 • provádět úlohy správy související s životním cyklem fungování serveru, například spouštět a zastavovat služby nebo spravovat místní uživatelské účty,

 • provádět úlohy správy související s životním cyklem fungování Role, služby rolí a funkce nainstalovaných na serveru,

 • zjišťovat stav serveru, identifikovat kritické události a analyzovat a řešit problémy či chyby konfigurace.

Před použitím nástroje Správce serveru doporučujeme, abyste se seznámili s funkcemi, terminologií, požadavky a každodenními úlohami správy všech rolí, které plánujete na server nainstalovat. Podrobnější informace o rolích serveru naleznete na webu Windows Server – TechCenter na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=48541 (stránka může být v angličtině).

Nástroj Správce serveru je ve výchozím nastavení nainstalován při instalaci systému Windows Server 2008. Chcete-li nástroj Správce serveru použít, musíte být k počítači přihlášeni jako člen skupiny Administrators v místním počítači.

Následující scénáře vás provedou několika běžnými příklady použití nástroje Správce serveru a souvisejících technologií Úlohy při úvodní konfiguraci a Nástroje pro vzdálenou správu serveru.

Po dokončení instalace systému Windows Server 2008 se správce poprvé přihlásí k serveru a automaticky se otevře okno Úlohy při úvodní konfiguraci. Správce dokončí konfiguraci nového serveru pomocí příkazů v okně Úlohy při úvodní konfiguraci.

notePoznámka
Pokud neúmyslně zavřete okno Úlohy při úvodní konfiguraci, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do textového pole Otevřít zadejte příkaz oobe a klepněte na tlačítko OK nebo stiskněte klávesu ENTER.

 1. V okně Úlohy při úvodní konfiguraci klepněte v oblasti Zadat informace o počítači na položku Zadat název a doménu počítače.

 2. Na kartě Název počítače dialogového okna Vlastnosti systému klepněte na tlačítko Změnit a změňte název počítače.

 3. V dialogovém okně Změny názvu počítače nebo domény zadejte název tohoto počítače a název domény nebo pracovní skupiny, ke které chcete počítač připojit. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Změny názvu počítače a domény se projeví až po restartování počítače. Tuto akci můžete provést až po dokončení práce v okně Úlohy při úvodní konfiguraci.

 5. Nakonfigurujte nastavení sítě pro tento server, například způsob, kterým server získá IP adresu. Můžete například konfigurovat nastavení určující, jak je IP adresa přiřazena. V okně Úlohy při úvodní konfiguraci klepněte v oblasti Zadat informace o počítači na položku Konfigurovat síť.

 6. V okně Síťová připojení klepněte na nabídku Soubor a potom na příkaz Nové příchozí připojení a vytvořte nové síťové připojení tohoto počítače.

 7. Podle zásad vaší organizace nakonfigurujte možnost Povolit automatické aktualizace a odeslání vašeho názoru.

 8. Podle zásad vaší organizace nakonfigurujte používání funkce Vzdálená plocha serverem.

 9. Pokud nechcete, aby se okno Úlohy při úvodní konfiguraci otevíralo při každém přihlášení správce k počítači, zaškrtněte políčko Nezobrazovat toto okno při přihlášení a potom okno Úlohy při úvodní konfiguraci zavřete.

Přestože již byly úlohy počáteční konfigurace dokončeny a okno Úlohy při úvodní konfiguraci je nyní zavřené, správce se rozhodl povolit automatické aktualizace a odesílání vašeho názoru v počítači se systémem Windows Server 2008. Správce použije k úpravě nastavení nástroj Správce serveru, nebude již znovu spouštět okno Úlohy při úvodní konfiguraci. Správce zapíše server do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů a zapne automatické aktualizace a funkci Podávání zpráv o chybách systému Windows.

 1. Klepněte na tlačítko Start. Přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na položku Správce serveru.

 2. Rozbalte oblast Zdroje informací a podpora (není-li dosud otevřena).

 3. Klepnutím na položku Konfigurovat program CEIP otevřete dialogové okno Konfigurace programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

 4. Vyberte možnost Ano, chci se zapojit do programu CEIP. Klepněte na tlačítko OK.

 1. Není-li nástroj Správce serveru dosud spuštěn, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klepněte na položku Správce serveru. Spustí se nástroj Správce serveru.

 2. Rozbalte oblast Souhrn serverů (není-li dosud otevřena).

 3. Rozbalte oblast Informace o zabezpečení (není-li dosud otevřena). Klepněte na odkaz Konfigurovat aktualizace.

 4. V dialogovém okně Windows Update vyberte jednu z následujících možností:

  • Klepnutím na možnost Instalovat aktualizace automaticky stáhněte a nainstalujte aktualizace, jakmile budou k dispozici. Tuto možnost doporučujeme.

  • Klepnutím na možnost Další možnosti otevřete okno Změnit nastavení, které vám umožní vypnout aktualizace nebo zvolit způsob stahování a instalace aktualizací na server v případě, že chcete automatické aktualizace zapnout.

 5. Pokud jste okno Změnit nastavení otevřeli klepnutím na možnost Další možnosti, zavřete je po provedení změn klepnutím na tlačítko OK.

 1. Spusťte nástroj Správce serveru klepnutím na tlačítko Start, přechodem na příkaz Nástroje pro správu a klepnutím na položku Správce serveru.

 2. Rozbalte oblast Zdroje informací a podpora (není-li dosud otevřena).

 3. Klepněte na možnost Zapnout nástroj Hlášení o chybách systému Windows.

 4. V dialogovém okně Konfigurace nástroje Hlášení o chybách systému Windows vyberte jednu z následujících možností:

  • Ano, automaticky odesílat podrobné zprávy.

  • Ano, automaticky odesílat souhrnné zprávy.

  Další nastavení Pošlete mi dotaz týkající se odesílání zpráv při každém výskytu chyby a Nechci se zapojit a nechci být znovu dotazován zakazují Podávání zpráv o chybách systému Windows. Nastavení Pošlete mi dotaz týkající se odesílání zpráv při každém výskytu chyby zobrazí výzvu k ohlášení chyb pouze při jejich výskytu.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Společnost právě zakoupila nový server. V novém počítači musí být spuštěna Terminálová služba, aby byl zajištěn centralizovaný přístup k jednotlivým aplikacím bez nutnosti poskytovat přístup ke vzdálené ploše každému zaměstnanci.

Provedením následujících kroků správce přidá a nakonfiguruje Terminálová služba.

Správce systému nainstaluje roli Terminálová služba do nového počítače.

 1. Není-li nástroj Správce serveru dosud spuštěn, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klepněte na položku Správce serveru. Spustí se nástroj Správce serveru.

 2. Pomocí Průvodce přidáním rolí v nástroji Správce serveru přidejte modul snap-in Terminálová služba. Na stránce Vybrat služby rolí v Průvodci přidáním rolí vyberte služby rolí Terminálové služby a programu TS Web Access.

  notePoznámka
  Služba role TS Web Access závisí na serveru Web Server (IIS) a na Správci systémových prostředků (WSRM). Nástroj Správce serveru zobrazí výzvu k instalaci služby IIS a Správce systémových prostředků (pokud již nejsou v počítači nainstalovány).

 3. Proces instalace modulu snap-in Terminálová služba vyžaduje, aby správce zadal několik možností konfigurace. Dokončete konfiguraci na stránkách Průvodce přidáním rolí na základě nejvhodnějších možností pro vaši organizaci. Další informace o konfiguraci modulu snap-in Terminálová služba a podrobné průvodce naleznete na stránce Terminálová služba na webu Windows Server – TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=48555) (stránka může být v angličtině).

Správce otevře modul snap-in Terminálová služba a provede úkoly správy modulu Terminálová služba v okně nástroje Správce serveru.

 1. Není-li nástroj Správce serveru dosud spuštěn, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klepněte na položku Správce serveru. Spustí se nástroj Správce serveru.

 2. V podokně hierarchie rozbalte položku Role a pak rozbalte položku Terminálová služba.

 3. Pokud je Terminálová služba nainstalována, ale moduly snap-in Terminálová služba a nástroje pro správu se v podokně hierarchie nezobrazují, ukončete a znovu spusťte nástroj Správce serveru.

 4. Otevřete moduly snap-in Konfigurace Terminálové služby a Správce Terminálové služby výběrem jejich objektů v podokně hierarchie.

 5. Na domovské stránce role pro modul snap-in Terminálová služba otevřete oblast Souhrn a oblast Systémové služby (pokud již nejsou otevřeny).

 6. V oblasti Systémové služby klepnutím na možnost Zastavit a potom Restartovat zastavíte a potom restartujete službu Terminálová služba.

 7. V podokně hierarchie nástroje Správce serveru rozbalte položku Diagnostika.

 8. Rozbalte položky Prohlížeč událostí, Vlastní zobrazení a Role serveru.

 9. Pokud není Terminálová služba zobrazena jako podřízený objekt položky Role serveru, stiskněte klávesu F5 a aktualizujte konzolu Správce serveru. Pokud Terminálová služba není stále zobrazena, ukončete a znovu spusťte nástroj Správce serveru.

 10. Chcete-li zkontrolovat nové zprávy o událostech, stiskněte klávesu F5 nebo klepněte pravým tlačítkem myši na uzel Prohlížeč událostí a potom klepněte na příkaz Aktualizovat. Zkontrolujte kritické události, upozornění a informační události pro součást Terminálová služba, zobrazte vlastnosti události a změňte předvolby filtru pro události.

Po několika měsících chce správce systému nainstalovat součást Terminálová služba do výkonnějšího počítače a úplně odebrat součást Terminálová služba ze serveru, na kterém je momentálně spuštěna.

 1. Není-li nástroj Správce serveru dosud spuštěn, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klepněte na položku Správce serveru. Spustí se nástroj Správce serveru.

 2. Rozbalte oblast Souhrn rolí (není-li dosud otevřena).

 3. Klepněte na možnost Odebrat role.

 4. Na stránce Odebrat role serveru v Průvodci odebráním rolí zrušte zaškrtnutí políčka Terminálová služba. Klepněte na tlačítko Další.

 5. Po potvrzení, že chcete odebrat Terminálová služba, klepněte na stránce Potvrdit vybrané možnosti odebrání na tlačítko Odebrat.

Správce spustí možnost instalace jádra serveru systému Windows Server 2008. Správce na tento server nainstaluje roli Tiskové služby. Poté chce správce server spravovat vzdáleně z jiného počítače, na kterém je spuštěna úplná instalace systému Windows Server 2008.

Za účelem vzdálené správy role Tiskové služby z počítače s úplnou instalací systému Windows Server 2008 nainstaluje správce Nástroje pro vzdálenou správu serveru.

 1. Spusťte nástroj Správce serveru klepnutím na tlačítko Start, přechodem na příkaz Nástroje pro správu a klepnutím na položku Správce serveru. V části Funkce domovské stránky Správce serveru klepněte na položku Přidat funkce.

 2. Na stránce Vybrat funkce v Průvodci přidáním funkcí rozbalte položku Nástroje pro vzdálenou správu serveru.

 3. Rozbalte položku Nástroje pro správu rolí a poté vyberte možnost Nástroje Tiskové služby.

  notePoznámka
  Při instalaci Nástroje pro vzdálenou správu serveru se do počítače nenainstalují žádné role, služby rolí ani funkce. Pro každou roli, službu role nebo funkci vybranou v Nástroje pro vzdálenou správu serveru se nainstalují pouze nástroje a moduly snap-in pro správu, které umožňují provádět úlohy správy pro zadané role, služby rolí nebo funkce nainstalované v jiných počítačích.

 4. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Nainstalovat.

 5. Po dokončení instalace zavřete průvodce.

Chcete-li spravovat vzdálený tiskový server a ujistit se, zda ho lze v síti zjistit, musí správce restartovat službu pro zařazování tisku v počítači se spuštěnou instalací jádra serveru systému Windows Server 2008. Chcete-li v počítači se spuštěnou rolí Tiskové služby restartovat službu pro zařazování tisku, zadejte do příkazového řádku příkazy net stop spooler a net start spooler.

Po restartování služby pro zařazování tisku je správce připraven vzdáleně spravovat Tiskové služby z počítače s úplnou instalací systému Windows Server 2008.

 1. Otevřete modul snap-in Správa tisku tak, že klepnete na tlačítko Start, přejdete na příkaz Nástroje pro správu a potom klepnete na položku Správa tisku.

 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na uzel Správa tisku v horní části podokna hierarchie a poté klepněte na příkaz Přidat či odebrat servery.

 3. Přidejte nebo vyhledejte název serveru se spuštěnou rolí Tiskové služby.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Později se správce rozhodne, že Tiskové služby by neměly být spravovány z tohoto počítače. Správce odebere nástroje pro vzdálenou správu určené pro Tiskové služby z počítače s úplnou instalací systému Windows Server 2008.

 1. Spusťte nástroj Správce serveru klepnutím na tlačítko Start, přechodem na příkaz Nástroje pro správu a klepnutím na položku Správce serveru. V části Funkce domovské stránky Správce serveru klepněte na položku Odebrat funkce.

 2. Na stránce Vybrat funkce v Průvodci odebráním funkcí rozbalte položku Nástroje pro vzdálenou správu serveru a potom položku Nástroje pro správu rolí.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Nástroje Tiskové služby. Klepněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce Potvrdit možnosti odebrání klepněte na tlačítko Odebrat.

  notePoznámka
  Při odinstalaci Nástroje pro vzdálenou správu serveru se z počítače neodeberou žádné role, služby rolí ani funkce. Pro každou roli, službu role nebo funkci vybranou v součásti Nástroje pro vzdálenou správu serveru se odinstalují pouze nástroje a moduly snap-in pro správu, které umožňují provádět úlohy správy pro zadané role, služby rolí nebo funkce nainstalované v jiných počítačích.

 5. Po dokončení odinstalace zavřete průvodce.

Společnost zakoupila nový server. V novém počítači musí být spuštěny Tiskové služby pro projekční oddělení. Po instalaci systému Windows Server 2008 do počítače a dokončení počátečních úloh konfigurace, přidá správce systému roli Tiskové služby na server pomocí příkazového řádku nástroje Správce serveru.

Správce může spustit příkazový řádek nástroje Správce serveru a přidat Tiskové služby z libovolného adresáře v místním počítači. Nejprve správce přidá pouze službu role Tiskový server, poté se však rozhodne přidat služby rolí Služba LPD a Tisk přes Internet.

notePoznámka
Příkazy nástroje Správce serveru nerozlišují malá a velká písmena.

 1. Pomocí tohoto postupu otevřete okno příkazového řádku se zvýšenými oprávněními: Klepněte pravým tlačítkem myši na spustitelný soubor Příkazový řádek nebo na objekt Příkazový řádek v nabídce Start a pak klepněte na příkaz Spustit jako správce.

 2. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a potom stiskněte klávesu ENTER:

  ServerManagerCmd.exe -install Print-Server

  notePoznámka
  Příkaz ServerManagerCmd.exe dále automaticky nainstaluje všechny požadované role, služby rolí nebo funkce. V tomto scénáři nástroj Správce serveru automaticky nainstaluje Web Server (IIS) a službu WAS (Windows Process Activation Service).

 3. Po dokončení instalace se v okně příkazového řádku zobrazí následující zpráva:

  Úspěch: Instalace se zdařila.

 4. Zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku ověřte, zda byla služba role Tiskový server Tiskové služby nainstalována:

  ServerManagerCmd.exe -query

  Ujistěte se, zda je položka Tiskové služby ve výsledcích příkazu -query zaškrtnutá a zvýrazněná a zda je zaškrtnutý a zvýrazněný podřízený objekt Tiskový server. Dále zkontrolujte, zda nejsou ostatní služby rolí Tiskové služby zaškrtnuté.

 5. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  ServerManagerCmd.exe -install Print-Internet Print-LPD-Service

  notePoznámka
  Postupně můžete nainstalovat každou další službu role, nebo můžete použít možnost
  –allSubFeatures a nainstalovat všechny podřízené prvky role nebo funkce. Nástroj Správce serveru automaticky vynechá ty prvky, které jsou v počítači již nainstalovány, v tomto případě službu role Tiskový server.

 6. Po dokončení instalace se v okně příkazového řádku zobrazí následující zpráva:

  Úspěch: Instalace se zdařila.

 7. Zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku ověřte, zda byly nainstalovány služby rolí Služba LPD a Tisk přes Internet:

  ServerManagerCmd.exe -query

  Ujistěte se, zda je položka Tiskové služby ve výsledcích příkazu -query zaškrtnutá a zvýrazněná a zda jsou nyní zaškrtnuté a zvýrazněné všechny služby rolí Tiskové služby.

Za několik dní se správce rozhodne používat jiný počítač, který bude sloužit pro potřeby tisku počítačů se systémem UNIX, a odebere Služby LPD z aktuálního počítače. Správce však chce dále používat aktuální počítač jako základní tiskový server a ponechá službu role Tiskový server. Správce použije příkazový řádek nástroje Správce serveru pouze k odebrání Služby LPD.

 1. Pokud již není okno příkazového řádku otevřené, otevřete pomocí tohoto postupu okno příkazového řádku se zvýšenými oprávněními: Klepněte pravým tlačítkem myši na spustitelný soubor Příkazový řádek nebo na objekt Příkazový řádek v nabídce Start a pak klepněte na příkaz Spustit jako správce.

 2. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  ServerManagerCmd.exe -remove Print-LPD-Service -restart

  Přidáním parametru -restart do příkazového řádku automaticky restartujete počítač po dokončení akce odebrání, pokud je restartování vyžadováno softwarem, který odebíráte. V tomto případě je pro úplné odebrání Služby LPD vyžadováno restartování serveru.

 3. Zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku ověřte, zda byla Služba LPD odebrána z počítače:

  ServerManagerCmd.exe -query

  Ujistěte se, že ačkoli je objekt Tiskové služby ve výsledcích dotazu zaškrtnutý a zvýrazněný, Služba LPD zaškrtnutá a zvýrazněná není.

Za několik měsíců správce přesune základní tiskové služby na jiný server, může tedy dojít ke změně účelu tohoto serveru. Pomocí příkazového řádku správce úplně odebere roli Tiskové služby z tohoto počítače.

 1. Pokud již není okno příkazového řádku otevřené, otevřete pomocí tohoto postupu okno příkazového řádku se zvýšenými oprávněními: Klepněte pravým tlačítkem myši na spustitelný soubor Příkazový řádek nebo na objekt Příkazový řádek v nabídce Start a pak klepněte na příkaz Spustit jako správce.

 2. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  ServerManagerCmd.exe -remove Print-Services -restart

  Přidáním parametru -restart do příkazového řádku automaticky restartujete počítač po dokončení akce odebrání, pokud je restartování vyžadováno softwarem, který odebíráte. V tomto případě není pro odebrání součásti Tiskové služby vyžadováno restartování serveru.

 3. Zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku ověřte, zda byly Tiskové služby odebrány z počítače:

  ServerManagerCmd.exe -query

  Ujistěte se, že objekt Tiskové služby není ve výsledcích dotazu zaškrtnutý ani zvýrazněný.

notePoznámka
Role, služby rolí a funkce, které jsou nainstalovány z důvodu závislostí, například Web Server (IIS) a služba WAS (Windows Process Activation Service), nebudou při odebírání součásti Tiskové služby odebrány.

Správce chce vytvořit obor názvů DFS a zajistit tak sdílení souborů mezi zaměstnanci společnosti. Protože hostitelem důležitých dat je server se spuštěnou součástí Souborové služby, je nutné zálohovat tento server pomocí programu Zálohování serveru.

notePoznámka
Úplné schéma příkazového řádku nástroje Správce serveru naleznete na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81203) (stránka může být v angličtině).

Správce vytvoří soubor odpovědí XML, který lze použít s příkazovým řádkem nástroje Správce serveru za účelem přidání role Souborové služby a podřízené funkce Zálohování serveru na server.

 1. Pro příkazový řádek nástroje Správce serveru vytvořte následující soubor odpovědí a uložte jej do vhodného umístění jako dokument XML:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <ServerManagerConfiguration Action="Install" xmlns="http://schemas.microsoft.com/sdm/Windows/ServerManager/Configuration/2007/1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <RoleService Id="FS-DFS-Namespace" /> <Feature Id="Backup" />
  
  notePoznámka
  Přestože jedinou službou role Souborové služby nainstalovanou pomocí tohoto souboru odpovědí je Obor názvů DFS, bude role Souborové služby nainstalována.

 2. Pokud již není okno příkazového řádku otevřené, otevřete pomocí tohoto postupu okno příkazového řádku se zvýšenými oprávněními: Klepněte pravým tlačítkem myši na spustitelný soubor Příkazový řádek nebo na objekt Příkazový řádek v nabídce Start a pak klepněte na příkaz Spustit jako správce.

 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a potom stiskněte klávesu ENTER:

  ServerManagerCmd.exe -inputPath < soubor_odpovědí .xml> -whatIf -restart

  Zástupný symbol soubor_odpovědí představuje cestu a název souboru odpovědí XML vytvořeného v kroku 1. Parametr -whatIf zobrazí seznam veškerého softwaru nainstalovaného v důsledku příkazu, včetně závislých Role, služby rolí a funkce.

  Přidáním parametru -restart do příkazového řádku automaticky restartujete počítač po dokončení instalace, pokud je restartování vyžadováno softwarem, který odebíráte. V tomto případě je pro instalaci programu Zálohování serveru vyžadováno restartování serveru.

 4. Po dokončení instalace se v okně příkazového řádku zobrazí následující zpráva:

  Úspěch: Instalace se zdařila.

 5. Otevřete konzolu Správce serveru klepnutím na tlačítko Start, přechodem na příkaz Nástroje pro správu a klepnutím na položku Správce serveru.

 6. Ověřte, zda je role Souborové služby nainstalována se službou role Obor názvů DFS a zda je také nainstalována podřízená funkce Zálohování serveru funkce programu Zálohování serveru.

Jakmile je nainstalován Obor názvů DFS a program Zálohování serveru, použije správce nástroje Souborové služby a Zálohování serveru v nástroji Správce serveru pro správu serveru.

 1. Zálohujte server. Další informace týkající se zálohování serveru naleznete v nápovědě k funkci programu Zálohování Serveru.

 2. Není-li nástroj Správce serveru dosud spuštěn, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klepněte na položku Správce serveru. Spustí se nástroj Správce serveru.

 3. V podokně hierarchie nástroje Správce serveru rozbalte položku Role a potom výběrem možnosti Souborová služba zobrazte domovskou stránku správy role pro součást Souborové služby.

 4. Zobrazte stav zpráv o událostech a služby související se součástí Souborové služby. V podokně hierarchie rozbalte uzel Souborová služba.

 5. Vyberte uzel Správa systému souborů DFS a otevřete modul snap-in Správa systému souborů DFS. Přidejte, odeberte nebo upravte obory názvů. Pomocí kroků v průvodci přidejte novou skupinu replikace.

O šest měsíců později chce správce používat tento počítač ke spouštění jiných rolí serveru. Správce upraví soubor odpovědí, aby odebral všechny Role, služby rolí a funkce nainstalované v tomto počítači, nahrazením parametru –install parametrem –remove. Správce přidá na konec příkazového řádku parametr -whatIf, aby byl vygenerován úplný seznam Role, služby rolí a funkce, které byly příkazem odebrány.

 1. Pro příkazový řádek nástroje Správce serveru vytvořte následující soubor odpovědí a uložte jej do vhodného umístění jako dokument XML:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <ServerManagerConfiguration Action="Remove" xmlns="http://schemas.microsoft.com/sdm/Windows/ServerManager/Configuration/2007/1" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <RoleService Id="FS-DFS-Namespace" /> <Feature Id="Backup-Features" />
  
 2. Pokud již není okno příkazového řádku otevřené, otevřete pomocí tohoto postupu okno příkazového řádku se zvýšenými oprávněními: Klepněte pravým tlačítkem myši na spustitelný soubor Příkazový řádek nebo na objekt Příkazový řádek v nabídce Start a pak klepněte na příkaz Spustit jako správce.

 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a potom stiskněte klávesu ENTER:

  ServerManagerCmd.exe -inputPath < soubor_odpovědí .xml> -whatIf -restart

  Zástupný symbol soubor_odpovědí představuje cestu a název souboru odpovědí XML vytvořeného v kroku 1. Parametr -whatIf zobrazí seznam veškerého softwaru odebraného v důsledku příkazu, včetně závislých Role, služby rolí a funkce.

  Přidáním parametru -restart do příkazového řádku automaticky restartujete počítač po dokončení instalace, pokud je restartování vyžadováno softwarem, který odebíráte.

 4. Po dokončení akce odebrání se v okně příkazového řádku zobrazí následující zpráva:

  Úspěch: Odebrání se zdařilo.

 5. Otevřete konzolu Správce serveru klepnutím na tlačítko Start, přechodem na příkaz Nástroje pro správu a klepnutím na položku Správce serveru.

 6. Ověřte, zda role Souborové služby a program Zálohování serveru již nejsou nainstalovány v tomto počítači.

Podnik chce pro spouštění virtuálních počítačů používat nástroj Hyper-V™. Správce systému do počítače nainstaluje nástroj Hyper-V a spravuje jej pomocí modulů snap-in nástroje Správce serveru.

ImportantDůležité
Scénář nástroje Hyper-V je určený pouze pro počítače se 64bitovou verzí systému Windows Server 2008 a s podporovanou úrovní procesoru pro virtualizaci. Konkrétnější požadavky na hardware pro nástroj Hyper-V jsou popsány v podrobném průvodci nástrojem Hyper-V na webu Windows Server – TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=98822) (stránka může být v angličtině). Důrazně doporučujeme projít si tyto požadavky na hardware dříve, než provedete jakékoli úkoly uvedené v tomto scénáři.

Prvním úkolem správce je spuštění instalace pro dva balíčky aktualizací nástroje Hyper-V. Po dokončení aktualizací je nástroj Hyper-V k dispozici pro instalaci pomocí nástroje Správce serveru.

 1. Poklepejte na následující dva balíčky aktualizací uložené ve složce %windir%\WSV, abyste nástroj Hyper-V zpřístupnili pro instalaci pomocí nástroje Správce serveru:

  • Windows6.0-KB939854-x64.msu

  • Windows6.0-KB939853-x64.msu

 2. Není-li nástroj Správce serveru dosud spuštěn, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klepněte na položku Správce serveru. Spustí se nástroj Správce serveru.

 3. V oblasti Souhrn rolí klepněte na položku Přidat role.

 4. Na stránce Vybrat role serveru v Průvodci přidáním rolí vyberte možnost Hyper-V.

 5. Ukončete Průvodce přidáním rolí. Další informace o konkrétních stránkách konfigurace a nastavení pro nástroj Hyper-V jsou uvedeny v podrobném průvodci nástrojem Hyper-V na webu Windows Server – TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=98822) (stránka může být v angličtině).

Po instalaci nástroje Hyper-V použije správce moduly snap-in dostupné v nástroji Správce serveru pro správu role.

 1. Není-li nástroj Správce serveru již spuštěný, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klepněte na položku Správce serveru. Spustí se nástroj Správce serveru.

 2. V podokně hierarchie rozbalte položku Role a pak rozbalte položku Virtualizace systému Windows Server.

 3. V aktivním okně nástroje Správce serveru stiskněte klávesu F5 a konzolu aktualizujte v případě, že je nástroj Hyper-V nainstalován, ale moduly snap-in a nástroje pro správu Hyper-V nejsou v podokně hierarchie zobrazeny.

Za několik měsíců již společnost nepotřebuje tento server používat jako virtuální počítač s více operačními systémy a správce systému roli Hyper-V odebere.

 1. Není-li nástroj Správce serveru již spuštěný, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a klepněte na položku Správce serveru. Spustí se nástroj Správce serveru.

 2. Otevřete oblast Souhrn rolí (není-li dosud otevřena). Klepněte na možnost Odebrat role.

 3. Na stránce Odebrat role serveru v Průvodci odebráním rolí zrušte zaškrtnutí políčka Virtualizace systému Windows Server. Klepněte na tlačítko Další.

 4. Po potvrzení, že chcete odebrat Hyper-V, klepněte na stránce Potvrdit vybrané možnosti odebrání na tlačítko Odebrat.

 5. Pomocí aktualizace konzoly Správce serveru a zobrazením oblasti Souhrn rolí ověřte, zda byl nástroj Hyper-V ze serveru odebrán.

 • Nástroj Správce serveru na webu Windows Server – TechCenter (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=48541) (stránka může být v angličtině)

 • Správce serveru Technický přehled (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=85101) (stránka může být v angličtině)

 • Správce serveru Schéma příkazového řádku (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81203) (stránka může být v angličtině)

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft