Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Arp
At
Cd
Cls
Cmd
Del
Dir
Fc
For
Ftp
If
Ldp
Lpq
Lpr
Md
Mmc
Msg
Nlb
Rcp
Rd
Reg
Rem
Ren
Rsh
Rsm
Rss
Sc
Set
Sfc
Ver
Vol
Sbalit obsah
Rozbalit obsah
Expand Minimize

Ren

Aktualizováno: duben 2012

Rozsah platnosti: Windows 7, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP

Renames files or directories. This command is the same as the rename command.

For examples of how to use this command, see Examples.

ren [<Drive>:][<Path>]<FileName1> <FileName2>
rename [<Drive>:][<Path>]<FileName1> <FileName2>

 

Parameter Description

[<Drive>:][<Path>]<FileName1>

Specifies the location and name of the file or set of files you want to rename. FileName1 can include wildcard characters (* and ?).

<FileName2>

Specifies the new name for the file. You can use wildcard characters to specify new names for multiple files.

/?

Displays help at the command prompt.

  • You cannot specify a new drive or path when renaming files.

  • You cannot use the ren command to rename files across drives or to move files to a different directory.

  • You can use wildcard characters (* and ?) in either FileName parameter. Characters that are represented by wildcard characters in FileName2 will be identical to the corresponding characters in FileName1.

  • FileName2 must be a unique file name. If FileName2 matches an existing file name, ren displays the following message:

    Duplicate file name or file not found
    

To change all the .txt file name extensions in the current directory to .doc extensions, type:

ren *.txt *.doc 

To change the name of a directory from Chap10 to Part10, type:

ren chap10 part10 

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft