Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Poznámky k verzi pro nástroj Hyper-V

Aktualizováno: duben 2010

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Poznámky k verzi obsahují řešení známých problémů s nástrojem Hyper-V™.

Dále jsou popsány známé problémy této verze.

  • Data na fyzickém disku připojeném k virtuálnímu počítači nebo na disku Internet SCSI (iSCSI) připojeném k hostovanému operačnímu systému nebudou zahrnuta do zálohování, pokud je k virtuálnímu počítači připojen fyzický disk nebo disk iSCSI. Tento problém můžete vyřešit použitím agentů ve virtuálním počítači a zálohováním jednotlivých virtuálních počítačů stejným způsobem jako u fyzického počítače.

  • Virtuální počítače, které mají dynamické svazky v hostovaném operačním systému, jsou podporovány pro offline zálohování, pouze pokud je hostovaný operační systém konfigurován na používání dynamických disků v programu Správce disků. Při pokusu o zálohování takového virtuálního počítače je během procesu zálohování disk uložen a poté obnoven. I v případě, že je virtuální počítač spuštěn, bude vytvořena pouze offline záloha. Chcete-li tomuto problému předejít, je třeba při online zálohování použít vždy pouze základní disk. Chcete-li tento problém vyřešit, používejte pouze offline zálohy nebo převeďte dynamický disk na základní disk.

  • Pokud obnovíte zálohu virtuálního počítače založenou na službě Stínová kopie svazku (VSS) během jeho spuštění, může se virtuální počítač dostat do nekonzistentního stavu. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, zajistěte, aby spuštěný virtuální počítač nebyl vybrán v aplikaci zálohování před spuštěním operace obnovení služby VSS, aby byl virtuální počítač vypnut před spuštěním operace obnovení služby VSS nebo, provádíte-li obnovení v celém systému, aby byly všechny virtuální počítače vypnuty.

  • Pokud je úložiště autorizací nástroje Hyper-V ve službě Active Directory®, nebude mít odebrání uživatele z role okamžitý efekt. Bude nutné restartovat buď nástroj Hyper-V (počítač, v němž je spuštěna služba Správa virtuálních počítačů (VMMS)) nebo službu Active Directory, aby byly změny použity. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, použijte jako typ úložiště soubor XML. Chcete-li tento problém vyřešit, restartujte server Hyper-V hostující službu VMMS, restartujte služby VMMS a NVSPWMI (Network Virtual Service Provider Windows Management Instrumentation) nebo restartujte službu Active Directory.

  • Pokusíte-li se restartovat virtuální počítač v době, kdy fyzický počítač nemá dostatek dostupné paměti, může být virtuální počítač vypnut, nikoli restartován. Chcete-li tomuto problému předejít, vyhraďte minimálně 512 MB paměti pro použití pouze ve fyzickém počítači. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete se pokusit spustit virtuální počítač. Jestliže tento postup nefunguje, můžete změnou nastavení virtuálního počítače snížit velikost paměti přiřazené k virtuálnímu počítači.

  • Při připojení pomocí nástroje Připojení k virtuálnímu počítači v rámci relace Vzdálené plochy nebude klávesová zkratka CTRL+ALT+DEL fungovat. Chcete-li tomuto problému předejít, použijte klávesovou zkratku CTRL+ALT+END, nepoužívejte nástroj Připojení k virtuálnímu počítači v rámci Vzdálené plochy nebo použijte možnosti CTRL+ALT+DEL na panelu nástrojů a v nabídce Akce.

  • Můžete zaznamenat problémy při pokusu o připojení virtuálních pevných disků (VHD) a disků ISO k virtuálnímu počítači ze sdílené síťové složky. Chcete-li tomuto problému předejít, zajistěte, aby server Hyper-V a síťový server byly členy stejné domény. Sdílená síťová složka vyžaduje přístup pro čtení pro disky ISO a přístup pro čtení a zápis pro disky VHD pro účet uživatele i účet počítače serveru, na němž je spuštěn nástroj Hyper-V. Pokoušíte-li se provést tuto akci ze třetího počítače (nepoužívajícího uživatelské rozhraní na serveru se spuštěným nástrojem Hyper-V), musí být povoleno omezené delegování pro protokol SMB (Server Message Block) mezi serverem se spuštěným nástrojem Hyper-V a souborovým serverem v síti.

Informace v tomto dokumentu, včetně adres URL a jiných odkazů na webové servery, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Není-li uvedeno jinak, jsou společnosti, organizace, produkty, názvy domén, e-mailové adresy, loga, osoby, místa a události použité v příkladech smyšlené. Nemůže být vyvozováno žádné jejich spojení se skutečnou společností, organizací, produktem, názvem domény, emailovou adresou, logem, osobou nebo událostí. Povinností uživatele je dodržovat všechny platné zákony týkající se autorských práv. Aniž by byla omezena práva uživatele vyplývající z autorských práv, žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována, uložena do veřejného systému ani rozšiřována jakýmkoli způsobem (elektronicky, mechanicky, fotokopiemi, záznamem nebo jinak) ani za žádným účelem bez výslovného písemného povolení společnosti Microsoft Corporation.

Společnost Microsoft může vlastnit patenty, patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva a další práva týkající se duševního vlastnictví, které se vztahují k předmětu tohoto dokumentu. Není-li výslovně uvedeno v písemné licenční smlouvě se společností Microsoft jinak, neposkytuje tento dokument žádnou licenci na uvedené patenty, ochranné známky, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví.

© 2008 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Active Directory a Hyper-V jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft