Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Konfigurace nastavení licencí na terminálovém serveru

Aktualizováno: leden 2008

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Po instalaci a konfiguraci licenčního serveru Terminálové služby je třeba provedením následujících akcí nakonfigurovat terminálový server:

Režim licencování Terminálové služby určuje typ licencí pro přístup klientů k Terminálové službě (TS CAL), které bude terminálový server požadovat od licenčního serveru jménem klienta připojujícího se k terminálovému serveru.

ImportantDůležité
Režim licencování Terminálové služby nakonfigurovaný na terminálovém serveru se musí shodovat s typem licencí TS CAL dostupných na licenčním serveru.

Další informace o licencích TS CAL naleznete v tématu Licence pro přístup klientů k Terminálové službě (TS CAL).

Režim licencování Terminálové služby pro terminálový server lze nastavit následujícími způsoby:

 • Během instalace služby role Terminálový server v nástroji Správce serveru na stránce Zadat režim licencování v Průvodci přidáním rolí.

  Pokud při instalaci nevíte, zda vybrat licenci, která je Vázaná na zařízení nebo Vázaná na uživatele, můžete na stránce Zadat režim licencování vybrat možnost Konfigurovat později. Pokud vyberete možnost Konfigurovat později, zobrazí se při každém přihlášení správce k terminálovému serveru v pravém dolním rohu plochy zpráva s připomenutím, že je nutné nakonfigurovat režim licencování pro terminálový server.

 • Konfigurací položky Režim licencování Terminálové služby pro terminálový server pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby.

  Pokud jsou volby Zadat režim licencování Terminálové služby zobrazeny šedě a nelze provést výběr, pro terminálový server bylo povoleno a použito nastavení zásad skupiny Nastavit režim licencování Terminálové služby.

 • Použitím nastavení zásad skupiny Nastavit režim licencování Terminálové služby.

  Toto nastavení zásad skupiny naleznete zde: Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Terminálová služba\Terminálový server\Licencování. Lze je nakonfigurovat pomocí Editoru místních zásad skupiny nebo Konzoly pro správu zásad skupiny (GPMC). Nastavení zásad skupiny má přednost před nastavením nakonfigurovaným v nástroji Konfigurace Terminálové služby.

Další informace o nastavení zásad skupiny pro Terminálovou službu naleznete v technických odkazech pro Terminálovou službu (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89673) (stránka může být v angličtině).

Následující postup slouží k určení režimu licencování Terminálové služby na terminálovém serveru pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby.

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním.

 1. Na terminálovém serveru spusťte nástroj Konfigurace Terminálové služby. Chcete-li spustit nástroj Konfigurace Terminálové služby, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu, přejděte na položku Terminálová služba a potom klepněte na položku Konfigurace terminálové služby.

 2. V části Správa licencí poklepejte na položku Režim licencování Terminálové služby.

 3. V závislosti na daném prostředí vyberte možnost Vázaná za zařízení nebo Vázaná na uživatele a klepněte na tlačítko OK.

Terminálový server musí být schopen kontaktovat (vyhledat) licenční server Terminálové služby, aby mohl zadávat požadavky na licence klientského přístupu Terminálové služby (TS CAL) pro uživatele nebo výpočetní zařízení připojující se k terminálovému serveru.

Režim vyhledávání licenčního serveru lze nastavit následujícími způsoby:

 • Konfigurací položky Režim vyhledávání licenčního serveru pro terminálový server v nástroji Konfigurace Terminálové služby.

  Pokud jsou volby Zadat režim vyhledávání licenčního serveru zobrazeny šedě a nemůžete vybrat možnost, bylo povoleno nastavení zásad skupiny Použít zadané licenční servery Terminálové služby a bylo použito pro terminálový server.

 • Použitím nastavení zásad skupiny Použít zadané licenční servery Terminálové služby.

  Toto nastavení zásad skupiny naleznete zde: Konfigurace počítače\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Terminálová služba\Terminálový server\Licencování. Lze je nakonfigurovat pomocí Editoru místních zásad skupiny nebo Konzoly pro správu zásad skupiny (GPMC). Nastavení zásad skupiny má přednost před nastavením nakonfigurovaným v nástroji Konfigurace Terminálové služby.

Další informace o procesu vyhledávání licenčního serveru naleznete v tématu Vyhledávání licenčního serveru Terminálové služby.

ImportantDůležité
Chcete-li zjistit, které licenční servery terminálový server vyhledal, a nastavit, aby vám byly oznámeny možné problémy s konfigurací a vyhledáváním licenčních serverů při správě licencí, použijte nástroj Diagnostika licencí v nástroji Konfigurace Terminálové služby. Další informace o funkci Diagnostika licencí získáte klepnutím na odkaz Poradce při potížích s instalací služby Licencování TS.

Další informace o nastavení zásad skupiny pro Terminálovou službu naleznete v technických odkazech pro Terminálovou službu (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89673) (stránka může být v angličtině).

Následující postup slouží k určení režimu vyhledávání licenčního serveru na terminálovém serveru pomocí nástroje Konfigurace Terminálové služby.

Tento postup mohou provést pouze členové skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentním oprávněním.

 1. Na terminálovém serveru spusťte nástroj Konfigurace Terminálové služby. Chcete-li spustit nástroj Konfigurace Terminálové služby, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu, přejděte na položku Terminálová služba a potom klepněte na položku Konfigurace terminálové služby.

 2. V části Správa licencí poklepejte na položku Režim vyhledávání licenčního serveru.

 3. V závislosti na daném prostředí vyberte jednu z následujících možností:

  • Vyhledat licenční server automaticky

  • Použít zadané licenční servery

  Další informace o procesu vyhledávání licenčního serveru naleznete v tématu Vyhledávání licenčního serveru Terminálové služby.

 4. Po provedení výběru klepněte na tlačítko OK.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft