Migrace skupin prostředků do clusteru s podporou převzetí služeb při selhání se systémem Windows Server 2008 R2

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

Chcete-li provést migraci nastavení mnoha typů skupin prostředků do clusteru se systémem Windows Server 2008 R2, můžete použít průvodce. Nastavení lze migrovat z clusteru se systémem Windows Server 2003, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2. Po migraci nastavení zobrazí průvodce zprávu s popisem dalších kroků potřebných k dokončení migrace.

CautionUpozornění
Pokud se použije nové úložiště, je nutné během migrace zajistit zkopírování nebo přesunutí dat a složek na sdílených svazcích. Průvodce pro migraci skupin prostředků clusteru neprovádí kopírování dat z jednoho umístění do jiného.

Před spuštěním průvodce se přesvědčte, že znáte název nebo IP adresu clusteru nebo uzlu clusteru, ze kterého chcete provést migraci skupin prostředků.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators na každém serveru v clusteru nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Použitý účet musí být zároveň doménovým účtem. Na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Migrace skupin prostředků do clusteru s podporou převzetí služeb při selhání se systémem Windows Server 2008 R2
 1. U clusteru se systémem Windows Server 2008 R2 otevřete modul snap-in pro správu clusteru s podporou převzetí služeb při selhání.

 2. Pokud není cluster, do kterého chcete migrovat nastavení, zobrazen, klikněte ve stromu konzoly pravým tlačítkem myši na položku Správce clusteru s podporou převzetí služeb při selhání, klikněte na příkaz Spravovat cluster a potom vyberte nebo zadejte požadovaný cluster.

 3. V části Konfigurace klikněte na možnost Migrovat služby a aplikace.

 4. Přečtěte si informace na první stránce Průvodce migrací clusteru a poté klikněte na tlačítko Další.

 5. Zadejte název nebo IP adresu clusteru nebo uzlu clusteru, ze kterého chcete provést migraci skupin prostředků, a poté klikněte na tlačítko Další.

 6. Klikněte na možnost Zobrazit zprávu. Přečtěte si zprávu s informacemi o tom, zda jsou jednotlivé prostředky vhodné k migraci.

  Průvodce zobrazí zprávu také po svém dokončení - s popisem dalších kroků, které bude nutné provést před přepnutím migrovaných skupin prostředků do online režimu.

 7. Podle pokynů v průvodci dokončete následující kroky:

  • Zvolte skupinu nebo skupiny prostředků, jejichž nastavení chcete zahrnout do migrace.

   Některé typy skupin prostředků je vhodné zahrnout do migrace a některé nikoli. Další informace naleznete v tématu Principy procesu migrace do clusteru se systémem Windows Server 2008 R2.

  • Určete, zda skupiny prostředků, u kterých chcete provést migraci, budou používat nové úložiště nebo stejné úložiště jako v původním clusteru. Pokud budou skupiny prostředků používat nové úložiště, můžete zadat disk, který budou jednotlivé skupiny úložišť používat po dokončení migrace. Pokud se použije nové úložiště, je nutné zajistit zkopírování nebo přesunutí dat a složek - průvodce nekopíruje data z jednoho umístění do jiného.

 8. Po dokončení průvodce a zobrazení stránky Souhrn, klikněte na tlačítko Zobrazit zprávu. Tato zpráva obsahuje důležité informace o všech dalších krocích, které bude nutné provést před přepnutím migrovaných skupin prostředků do online režimu.

Další informace

 • Chcete-li otevřít modul snap-in clusteru s podporou převzetí služeb při selhání, klikněte na tlačítko Start, na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na položku Správce clusteru s podporou převzetí služeb při selhání. Jestliže se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, potvrďte nabízenou akci v případě, že ji žádáte, a potom klikněte na tlačítko Ano.

 • Informace o úpravách nastavení služby nebo aplikace po dokončení migrace získáte v tématu Úprava nastavení služby nebo aplikace provozované v clusteru.

Další odkazy

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: