Úprava nastavení služby nebo aplikace provozované v clusteru

Rozsah platnosti: Windows Server 2008 R2

V tomto tématu je popsáno nastavení převzetí služeb při selhání a navrácení služeb po obnovení pro službu nebo aplikaci provozovanou v clusteru. Toto téma obsahuje také odkazy na informace o dalších nastaveních, která můžete pro službu nebo aplikaci provozovanou v clusteru upravit.

Úprava nastavení převzetí služeb při selhání a navrácení služeb po obnovení, včetně upřednostňovaných vlastníků

Úpravou nastavení převzetí služeb při selhání, včetně nastavení upřednostňovaných vlastníků a navrácení služeb po obnovení, můžete určit, jakým způsobem má cluster v případě selhání aplikace nebo služby reagovat. Toto nastavení můžete nakonfigurovat v seznamu vlastností služby nebo aplikace provozované v clusteru (na kartě Obecné nebo Převzetí služeb při selhání). V následující tabulce jsou uvedeny příklady znázorňující, jakým způsobem toto nastavení funguje.

 

Nastavení Efekt

Příklad 1:

karta Obecné, Upřednostňovaný vlastník: Uzel1

karta Převzetí služeb při selhání,Nastavení navrácení služeb po obnovení: Povolit navrácení služeb po obnovení (okamžitě)

Pokud bude služba nebo aplikace převzata při selhání z Uzlu1 na Uzel2, bude tato služba nebo aplikace poté, co bude Uzel1 opět k dispozici, navrácena na Uzel1.

Příklad 2:

karta Převzetí služeb při selhání, Maximální počet selhání v zadaném období: 2

karta Převzetí služeb při selhání, Období (hodiny): 6

Pokud aplikace nebo služba selže v 6hodinovém časovém období maximálně dvakrát, bude pokaždé restartována nebo převzata. Pokud aplikace nebo služba v 6hodinovém časovém období selže potřetí, bude ponechána ve stavu selhání.

Výchozí hodnota maximálního počtu selhání je n-1, kde n je počet uzlů. Tuto hodnotu můžete změnit. Doporučujeme však použít relativně nízkou hodnotu, aby při selhání více uzlů nebyla aplikace nebo službu přesouvána mezi uzly po neomezenou dobu.

Seznam témat o úpravách nastavení

Další odkazy

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: