TechNet
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Průvodce upgrade na systém Windows Server 2008

Aktualizováno: září 2010

Rozsah platnosti: Windows Server 2008

Tento dokument obsahuje informace o upgradu na operační systém Windows Server® 2008, včetně způsobu provedení upgradu, podporovaných scénářů, nejčastějších dotazů a známých problémů týkajících se procesu upgradu. Kromě tohoto dokumentu byste si měli přečíst dokument Poznámky k verzi pro systém Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=99299) (stránka může být v angličtině), který obsahuje informace o všech známých problémech tohoto produktu.

Doporučujeme provést čistou instalaci systému Windows Server 2008 tam, kde je to možné. Informace o čisté instalaci najdete v tématu Instalace systému Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104824) (stránka může být v angličtině).

Pokud se rozhodnete provést místo čisté instalace upgrade na systém Windows Server 2008, přečtěte si tento dokument jako přípravu na provedení upgradu. Tento dokument se průběžně aktualizuje při výskytu nových problémů s upgradem.

Informace o známých problémech, které se mohou při provádění upgradu vyskytnout, a řešeních těchto problémů naleznete v části Známé problémy při upgradu na systém Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110830) (stránka může být v angličtině).

Tato část obsahuje informace, které byste si měli přečíst, a kroky, které je třeba provést před provedením upgradu na systém Windows Server 2008.

Pokud jsou soubory databáze a protokolu služby Active Directory umístěny v některém z následujících adresářů, musí mít svazek před instalací systému Windows Server 2008 nejméně dvakrát tolik volného místa, než je využíváno soubory databáze, a musí být k dispozici soubory protokolu:

 • %SystemRoot%,

 • %ProgramFiles%,

 • %SystemDrive%\Program Files,

 • %ProgramFiles(x86)%,

 • %SystemDrive%\build,

 • %SystemDrive%\InstalledRepository,

 • %ProfilesFolder%,

 • %ProgramData%,

 • %SystemDrive%\Documents and Settings.

Další informace naleznete v článku Upgrade domén služby Active Directory na domény služby AD DS systému Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89032) (stránka může být v angličtině).

Před provedením upgradu na systém Windows Server 2008 připravte instalaci pomocí následujících kroků:

 • Otestujte aplikace. Před provedením upgradu provozních serverů je nutné otestovat podnikové aplikace a aplikace od jiných dodavatelů než je společnost Microsoft. Podrobné pokyny týkající se testování aplikací naleznete v tématu Informace o aplikacích při provádění upgradu na systém Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110831) (stránka může být v angličtině).

 • Zajistěte, aby byl veškerý software pracující v režimu jádra procesoru x64 podepsán. Ve verzi systému Windows Server 2008 založené na procesoru x64 musí být veškerý software pracující v režimu jádra (včetně ovladačů a řady nízkoúrovňových virů), který je v počítači spuštěn, opatřen podpisem. Pokud aplikace používají nepodepsaný software v režimu jádra (který se často vyskytuje v mnoha bránách firewall a antivirových programech), může být upgrade blokován, dokud aplikaci neodinstalujete. Jestliže se aplikace neodinstaluje čistě, může nadále upgrade blokovat.

 • Zálohujte servery. Záloha by měla obsahovat veškerá data a informace o konfiguraci, které jsou nezbytné pro fungování počítače. Je důležité zálohovat informace o konfiguraci serverů, a to především těch, které zajišťují infrastrukturu sítě, jako jsou například servery DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Záloha musí obsahovat spouštěcí a systémový oddíl a data stavu systému. Dalším způsobem zálohování informací o konfiguraci je vytvoření zálohovací sady pro Automatické zotavení systému.

 • Mějte na paměti, že systém Windows Server 2008 nelze odinstalovat. Po dokončení upgradu není možné systém Windows Server 2008 odinstalovat. Pokud se však při upgradu instalace nezdaří, můžete se vrátit k předchozímu operačnímu systému.

 • Zajistěte kompatibilitu aplikací, které používáte. Po výběru možnosti Upgradovat v Průvodci instalací produktu se zobrazí dialogové okno s odkazem na informace o kompatibilitě aplikací. Nezapomeňte na odkaz klepnout a projít si informace o svých nainstalovaných aplikacích předtím, než budete v upgradu pokračovat.

  Přečtěte si také informace uvedené na webovém serveru výrobce nainstalovaných aplikací a proveďte následující akce:

  • určení, zda je aplikace podporována při procesu upgradu na systém Windows Server 2008,

  • ověření, zda výrobce podporuje aplikaci v systému Windows Server 2008.

 • Přečtěte si informace o známých problémech. Informace o problémech specifických pro upgrade najdete v článku Známé problémy při upgradu na systému Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110830) (stránka může být v angličtině).

Následující tabulka shrnuje operační systémy, u kterých lze provést upgrade na systém Windows Server 2008.

notePoznámka
S výjimkou systému Windows Server 2008 pro systémy s procesorem Itanium platí tato tabulka stejně pro 32bitové i 64bitové verze. Upgrady mezi různými platformami (32bitová na 64bitovou a opačně) však nejsou podporovány.

 

Operační systém Možnosti upgradu
 • Windows Server 2003 R2 Standard Edition

 • Windows Server 2003 Standard Edition s aktualizací Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2003 Standard Edition s aktualizací Service Pack 2 (SP2)

 • Plná instalace systému Windows Server 2008 Standard

 • Plná instalace systému Windows Server 2008 Standard bez technologie Hyper-V™

 • Plná instalace systému Windows Server 2008 Enterprise

 • Plná instalace systému Windows Server 2008 Enterprise bez technologie Hyper-V™

 • Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition

 • Windows Server 2003 Enterprise Edition s aktualizací Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2003 Enterprise Edition s aktualizací Service Pack 2 (SP2)

 • Plná instalace systému Windows Server 2008 Enterprise

 • Plná instalace systému Windows Server 2008 Enterprise bez technologie Hyper-V™

 • Plná instalace systému Windows Server 2008 Datacenter

 • Plná instalace systému Windows Server 2008 Datacenter bez technologie Hyper-V™

 • Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition

 • Windows Server 2003 Datacenter Edition s aktualizací Service Pack 1 (SP1)

 • Windows Server 2003 Datacenter Edition s aktualizací Service Pack 2 (SP2)

 • Plná instalace systému Windows Server 2008 Datacenter

 • Windows Server 2008 Standard

 • Windows Server 2008 Enterprise

 • Windows Server 2008 Standard bez technologie Hyper-V

 • Windows Server 2008 Enterprise bez technologie Hyper-V

 • Windows Server 2008 Enterprise

 • Windows Server 2008 Datacenter

 • Windows Server 2008 Enterprise bez technologie Hyper-V

 • Windows Server 2008 Enterprise bez technologie Hyper-V

Následující tabulka obsahuje informace o upgradu rolí serveru pro systém Windows Server 2008. Máte-li na serveru nainstalovánu některou z těchto rolí, přečtěte si uvedené informace o upgradu a projděte si kroky a doporučení týkající se dané role.

 

 • Role serveru

 • Informace o upgradu

Služba AD CS (Active Directory Certificate Services)

Jsou-li v organizaci certifikační autority (CA), přejděte k části Přesunutí certifikační autority do jiného počítače

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110934) (stránka může být v angličtině).

Služba AD DS (Active Directory Domain Services)

Další informace získáte v článku Upgrade domén služby Active Directory na domény služby AD DS systému Windows Server 2008

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=89032) (stránka může být v angličtině).

Služba AD FS (Active Directory Federation Services)

Nejsou známy žádné problémy při provádění upgradu služby AD FS systému Windows Server 2003 R2 na službu AD FS v systému Windows Server 2008.

Další informace o nových funkcích služby AD FS systému Windows Server 2008 naleznete v tématu Novinky ve službě AD FS v systému Windows Server 2008

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=85684) (stránka může být v angličtině).

Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)

Další informace naleznete v tématu Dodatek B: Upgrade ze služby ADAM na službu AD LDS

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110935) (stránka může být v angličtině).

Služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services)

Tento obsah je dosud ve vývoji.

Aplikační server

Není možné migrovat roli Aplikační server ze systému Windows Server 2003 do systému Windows Server 2008. Pro systém Windows Server 2008 byla přepracována a zahrnuje výchozí podporu pro aplikace postavené na součástech rozhraní .NET Framework 3.0, jako je služba WCF (Windows Communication Foundation), technologie WF (Windows Workflow Foundation) a grafický subsystém WPF (Windows Presentation Foundation). Aplikační server nabízí další služby rolí, které aktivují funkce v systému Windows Server 2008 (například podporu funkce WAS (Windows Process Activation Service) pro jiné protokoly než HTTP, sdílení portu TCP a podporu služby IIS 7.0). Pokud provádíte upgrade serveru na operační systém Windows Server 2008 z verze Windows Server 2003 nebo starší a chcete využívat funkcí role Aplikační server, je nutné tuto roli znovu nainstalovat pomocí Průvodce přidáním rolí ve Správci serveru. Jestliže nakonfigurujete systém Windows Server 2008 se správnými aplikačními službami pomocí Průvodce přidáním rolí, budou aplikace po přesunutí ze systému Windows Server 2003 do systému Windows Server 2008 fungovat správně.

Další informace naleznete v tématu Nejčastější dotazy týkající se aplikačního serveru

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110936) (stránka může být v angličtině).

Server DHCP

Tento obsah je dosud ve vývoji.

Server DNS

U některých instancí mohou být v systému Windows Server 2008 blokovány názvy domén, které nebyly blokovány v předchozích verzích systému Windows Server. Pokud následně implementujete nebo odeberete protokol ISATAP (Intra-site Automatic Tunnel Addressing Protocol) nebo WSUAD (Web Proxy Auto-Discovery Protocol), mohou nastat potíže.

Další informace naleznete v tématu Seznam blokování globálních dotazů serveru DNS

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110937) (stránka může být v angličtině).

Faxový server

Při provádění upgradu faxového serveru ze systému Windows Server 2003 na systém Windows Server 2008 je v rámci upgradu automaticky nainstalována role Faxový server. Při upgradu jsou však zachována pouze určitá nastavení:

 • Je třeba znovu konfigurovat sdílení služby Fax.

 • Veškerá nastavení na kartě Zabezpečení v dialogovém okně Vlastnosti Správce služby Fax se vrátí na výchozí nastavení.

 • Faxové uživatelské účty (Uživatelé faxu a Asistenti směrování faxových práv) jsou funkce systému Windows Server 2008 a nejsou při upgradu vytvořeny. Je třeba je vytvořit ručně.

Souborová služba

Příkaz Wbadmin nahrazuje příkaz Ntbackup, který byl součástí předchozích verzí systému Windows. Pomocí příkazu Wbadmin nelze obnovit zálohy, které byly vytvořeny pomocí příkazu Ntbackup.

Uživatelům, kteří chtějí obnovit data ze záloh vytvořených pomocí příkazu Ntbackup, je však k dispozici verze nástroje Ntbackup jako soubor ke stažení pro systém Windows Server 2008 a Windows Vista. Tato verze nástroje Ntbackup je určena pouze k obnovení starších záloh a nelze ji použít v počítačích se systémem Windows Server 2008 nebo Windows Vista k vytváření nových záloh.

Chcete-li si stáhnout tuto verzi nástroje Ntbackup, vyhledejte informace v následujícím článku: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=82917 (stránka může být v angličtině).

Hyper-V

Tento obsah je dosud ve vývoji.

Architektura NAP (Network Access Protection)

Chcete-li povolit architekturu NAP, je nutné provést upgrade následujících rolí serveru a služeb rolí systému Windows Server 2003 na určenou roli, případně službu role systému Windows Server 2008:

 • proveďte upgrade Služby ověřování v Internetu (IAS) na Server NPS (Network Policy Server) – platí pro všechny metody vynucení architektury NAP,

 • proveďte upgrade služby VPN na VPN (RRAS) – platí pouze pro metodu vynucení sítě VPN),

 • proveďte upgrade služby DHCP na DHCP – platí pouze pro metodu vynucení protokolu DHCP,

 • proveďte upgrade služby Brána TS na službu Brána TS – platí pouze pro metodu vynucení služby Brána TS.

Další informace naleznete v tématu Novinky ve směrování a vzdáleném přístupu

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111013) (stránka může být v angličtině).

Tiskové služby

Při upgradu na systém Windows Server 2008 jsou odstraněny všechny stávající tiskárny a ovladače tiskáren, je proto důležité vytvořit před zahájením upgradu zálohu všech tiskáren. Tuto úlohu lze provést pomocí modulu snap-in Správa tisku konzoly MMC v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008.

Další informace naleznete v tématu Migrace tiskové služby

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110939) (stránka může být v angličtině).

Služba multimediálních datových proudů

Další informace naleznete v tématu Aktualizace platformy serveru Windows Media

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110940) (stránka může být v angličtině).

Terminálová služba

Další informace naleznete v části Terminálová služba dále v tomto dokumentu.

Služba UDDI

Další informace naleznete v tématech:

Webový server

Další informace naleznete v tématech:

Služba pro nasazení systému Windows

Další informace naleznete v tématu Podrobný průvodce rolí nasazení systému Windows

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=84628) (stránka může být v angličtině).

Služba WSUS

Tento obsah je dosud ve vývoji.

Nejsou známy žádné problémy při provádění upgradu terminálového serveru systému Windows Server 2003 na operační systém Windows Server 2008. Při upgradu zůstanou zachována všechna nastavení a konfigurace.

Terminálový server se systémem Windows Server 2008 však může komunikovat pouze s licenčním serverem Terminálové služby se systémem Windows Server 2008 a licenční server musí mít nainstalovány licence pro přístup klientů k Terminálové službě (TS CAL) pro systém Windows Server 2008.

Nejsou známy žádné problémy při provádění upgradu licenčního serveru Terminálové služby systému Windows Server 2003 na operační systém Windows Server 2008. Při upgradu zůstanou zachována všechna nastavení a konfigurace. Po provedení upgradu je nutné licenční server aktivovat prostřednictvím služby Microsoft Clearinghouse.

Další informace o aktivaci licenčního serveru se systémem Windows Server 2008 naleznete v tématu Aktivace licenčního serveru Terminálové služby v nápovědě nástroje Správce licencování TS v technické knihovně systému Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101640) (stránka může být v angličtině).

Licenční server se systémem Windows Server 2008, na kterém jsou nainstalovány příslušné licence pro přístup klientů k Terminálové službě (TS CAL), může zajistit podporu terminálových serverů s následujícími operačními systémy:

 • Windows Server 2008

 • Windows Server 2003 R2

 • Windows Server 2003

 • Windows 2000

Uvědomte si, že terminálový server se systémem Windows Server 2008 může komunikovat pouze s licenčním serverem se systémem Windows Server 2008.

notePoznámka
Jestliže jste vytvořili zálohu databáze služby Licencování TS na licenčním serveru systému Windows Server 2003, nedoporučujeme tuto zálohu obnovovat na licenční server, pokud byl proveden jeho upgrade na systém Windows Server 2008. V případě, že se pokusíte ji obnovit, nebudou obnoveny žádné nevystavené licence TS CAL v databázi služby Licencování TS a je nutné zavolat centrum služby Microsoft Clearinghouse a požádat o obnovení těchto nevystavených licencí TS CAL. Po provedení upgradu licenčního serveru na systém Windows Server 2008 je třeba vytvořit novou zálohu databáze služby Licencování TS.

Jestliže provádíte upgrade serveru založeného na systému Windows Server 2003 se spuštěnou službou adresáře relací Terminálové služby na systém Windows Server 2008, je automaticky nainstalována služba role Zprostředkovatel relací Terminálové služby.

notePoznámka
V systému Windows Server 2008 byl název funkce Adresář relací Terminálové služby změněn na Služba Zprostředkovatel relací Terminálové služby.

Při provedení upgradu serveru není databáze Adresář relací Terminálové služby zachována. Jestliže se však nezmění název serveru, terminálové servery nakonfigurované pro použití daného serveru služby Adresář relací Terminálové služby se znovu připojí k farmě služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby a dojde k automatickému opětovnému vytvoření databáze.

Doporučujeme, aby se při provádění upgradu nepokoušeli žádní uživatelé o přístup k farmě terminálových serverů, dokud se všechny terminálové servery opětovně nepřipojí k farmě služby Zprostředkovatel relací Terminálové služby. Pokud nepočkáte na opětovné vytvoření databáze, nemusí se uživatelům podařit opětovné připojení k existujícím relacím.

Proces opětovného vytvoření probíhá automaticky, přesto je však možné vynutit opětovné připojení terminálových serverů k farmě novým provedením nastavení relací Terminálové služby ve službě Zprostředkovatel relací Terminálové služby (nebo použitím nastavení adresáře relací Terminálové služby, pokud terminálové servery používají systém Windows Server 2003). Tuto úlohu lze zajistit v modulu Konfigurace Terminálové služby na každém terminálovém serveru ve farmě pomocí služby WMI (Windows Management Instrumentation), nebo opětovným nastavením zásad skupiny.

Jestliže je služba Adresář relací Terminálové služby spuštěna v serverovém clusteru, doporučujeme odebrat prostředek služby adresáře relací Terminálové služby z clusteru před provedením upgradu serveru.

Při provádění upgradu na systém Windows Server 2008 nezapomeňte na následující omezení:

 • K provedení upgradu na systém Windows Server 2008 je nutný operační systém Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 nebo operační systém Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2. 

 • Není možné provést upgrade na verzi operačního systému, která má méně funkcí než stávající operační systém. Například je možné provést upgrade systému Windows Server 2003 Datacenter Edition pouze na systém Windows Server 2008 Datacenter Edition.

 • U operačního systému Windows Server 2003 pro počítače s procesory Itanium a operačního systému Windows Server 2003 Web Edition nelze provést upgrade. Máte-li tyto edice, je nutné provést čistou instalaci a migrovat data z těchto počítačů do nového operačního systému.

 • Upgrade je podporován z počítačů s procesorem x86 a x64, upgrady mezi různými platformami však nejsou podporovány. Není například možné provést upgrade z počítače s procesorem x86 na počítač s procesorem x64, a to ani v případě, že server, na který upgrade provádíte, je schopen se systémy určenými pro procesory x64 pracovat.

 • Nejsou podporovány upgrady mezi různými jazyky.

 • Není možné provést upgrade clusterů s podporou převzetí služeb při selhání systému Windows Server 2003 na systém Windows Server 2008. Před provedením upgradu je nutné odinstalovat funkci clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání. Další informace naleznete v článku 935197 ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110946) (stránka může být v angličtině).

 • Upgrade ze systému Windows Server 2003 na instalaci jádra serveru systému Windows Server 2008 není podporován.

Jaké změny byly provedeny v systému Windows Server 2008 ve srovnání se systémem Windows Server 2003?

Systém Windows Server 2008 obsahuje funkce, které byly ve srovnání se systémem Windows Server 2003 aktualizovány, a dále funkce, které jsou v systému Windows Server 2008 nové.

Další informace o těchto změnách naleznete v tématu Změny funkcí od systému Windows Server 2003 s aktualizací SP1 po systém Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110947) (stránka může být v angličtině).

Existují nástroje pro podporu přípravy upgradu na systém Windows Server 2008?

K dispozici jsou následující nástroje:

 

Nástroj Popis

Katalog systému Windows Server

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80785) (stránka může být v angličtině)

Obsahuje úplný seznam hardwaru a softwaru, který prošel testy pro systém Windows Server 2003 a Windows Server 2008.

notePoznámka
Uvedení aplikace, zařízení nebo systému v Katalogu systému Windows Server neznamená, že jsou podporovány v průběhu upgradu na systém Windows Server 2008 nebo po jeho provedení.

Nástroj Microsoft Assessment and Planning (MAP) Solution Accelerator

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110948) (stránka může být v angličtině)

Vyhodnocuje a spravuje data pomáhající při plánování migrace na systém Windows Server 2008.

Zahrnuje přehled hardwaru, doporučení pro virtualizaci a přehled instalací softwaru pro migraci na systém Windows Server 2008.

notePoznámka
Nástroj MAP najde pouze aplikace, které byly nainstalovány pomocí ovládacího panelu Programy a funkce.

Doporučujeme používat nástroj MAP spíše jako referenci, než jako vyčerpávající přehled.

Pracuje se softwarem systému Windows Server 2008.

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110964) (stránka může být v angličtině)

Určuje kompatibilitu aplikací se systémem Windows Server 2008.

Tento nástroj zajišťuje vysoce automatizované testování (trvající dvě až čtyři hodiny). Pomáhá ušetřit čas nutný k vyvíjení a testování komerčních a vlastních aplikací. Po dokončení získáte podrobný přehled s výsledky testu.

Úspěšný test nástroje Pracuje se softwarem systému Windows Server 2008 znamená, že výsledky aplikace jsou:

 • ověřeny nezávislou společností (jinou než společností Microsoft),

 • uvedeny v Katalogu systému Windows Server.

Software certifikovaný pro systém Windows Server 2008

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110962) (stránka může být v angličtině)

Hardware certifikovaný pro systém Windows Server 2008

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110961) (stránka může být v angličtině)

Testuje zvláště důležité obchodní aplikace a hardwarová zařízení a systémy. Toto testování slouží k ověření souladu s doporučenými postupy společnosti Microsoft týkajícími se zabezpečení, dostupnosti a spolehlivosti a základních funkcí systému Windows.

Tyto testy použijte po získání výsledků testu nástroje Pracuje se softwarem systému Windows Server. Toto testování vyžaduje tři až pět dnů.

Aplikace a hardware odpovídající tomuto vysokému standardu získají logo Certifikováno pro systém Windows Server 2008 a jsou uvedeny v Katalogu systému Windows Server.

Dále jsou k dispozici následující zdroje:

 

Zdroj Popis

Portál inovace systému Windows Server

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87625) (stránka může být v angličtině)

Poskytuje tyto služby:

 • zdarma nástroje pro přípravu aplikací a certifikaci pro systém Windows Server 2008,

 • marketingové zdroje,

 • zdroje pro nezávislé dodavatele softwaru.

Technické fórum Kompatibilita aplikací a certifikace na webu MSDN

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110951) (stránka může být v angličtině)

Technické fórum zabývající se kompatibilitou aplikací a otázkami certifikace softwaru v souvislosti se systémem Windows Server 2008.

Vývojářské centrum na webu MSDN pro systém Windows Server 2008

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110952) (stránka může být v angličtině)

Portál pro vývoj aplikací a testovací prostředky.

Fórum migrace v programu TechNet

(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=110954) (stránka může být v angličtině)

Technické fórum zabývající se doporučenými postupy při procesu migrace do systému Windows Server 2008.

Jaký typ podpory je při upgradu k dispozici?

Při provádění upgradu operačního systému Windows Server 2003 na systém Windows Server 2008 poskytuje společnost Microsoft technickou podporu pro následující oblasti:

 • operační systém,

 • software dodávaný se systémem Windows,

 • aplikace společnosti Microsoft.

Poskytovaná podpora odpovídá smlouvě o technické podpoře, kterou má vaše organizace uzavřenu, a zásadám technické podpory společnosti Microsoft.

Software dodávaný se systémem Windows je definován jako libovolný software nebo softwarová součást, role nebo funkce, která je dodávána se systémem Windows Server nebo je dodávána k systému Windows Server prostřednictvím služby Windows Update. Zahrnuje nástroje a aplikace společnosti Microsoft.

notePoznámka
Mohou existovat scénáře, ve kterých nebude některá součást, role nebo funkce systému Windows Server podporovat upgrade. Tyto scénáře jsou uvedeny ve Zprávě o kompatibilitě v průběhu instalace systému Windows Server 2008.

Pokud se při provádění upgradu na systém Windows Server 2008 setkáte s problémy, služba CSS (Microsoft Customer Service and Support) pomůže zákazníkům při obnově prostředí systému Windows Server 2003, u kterého byl proveden upgrade, do podporovaného stavu, a to i v případě, kdy příčinou problému může být software nepocházející ze systému Windows.

 • Je-li k dispozici záloha operačního systému, služba CSS použije postupy zotavení po havárii, aby vám pomohla obnovit serverové prostředí do stavu před provedením upgradu. Není poskytována záruka na obnovení dat.

 • Jestliže není k dispozici záloha, služba CSS vám pomůže s obnovením podporovaného stavu v co nejkratším termínu. Služba CSS vám například může pomoci při přeinstalaci systému Windows Server 2003 a upgradu na systém Windows Server 2008.

Při procesu obnovení bude společnost Microsoft podle vlastního uvážení spolupracovat s nezávislými dodavateli softwaru (ISV), nezávislými dodavateli hardwaru (IHV) a výrobci OEM při úsilí zachovat data aplikací nebo operačního systému.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2016 Microsoft