TechNet
Knihovna TechNet

Interaktivní přihlašování: Počet předchozích přihlášení uložených v mezipaměti pro případ, že řadič domény není k dispozici

Interaktivní přihlašování: Počet předchozích přihlášení uložených v mezipaměti pro případ, že řadič domény není k dispozici

Popis

Určuje, kolikrát se může uživatel přihlásit do domény se systémem Windows za použití informací o účtu uložených v mezipaměti.

Přihlašovací informace každého uživatele jsou uloženy v místní mezipaměti. Dřívější uživatel bude proto úspěšně přihlášen i v případě, že při následujícím pokusu o přihlášení nebude řadič domény k dispozici. Jestliže řadič domény není k dispozici a přihlašovací informace uživatele jsou uloženy v mezipaměti, zobrazí se uživateli následující zpráva:

Systém Windows se nemůže připojit k serveru a potvrdit nastavení vašeho přihlášení. Byli jste přihlášeni pomocí dříve uložených informací o účtu. Pokud jste tyto informace po vašem posledním přihlášení k tomuto počítači změnili, změny se v této relaci neprojeví.

Pokud není řadič domény k dispozici a přihlašovací informace uživatele nejsou uloženy v mezipaměti, zobrazí se uživateli následující zpráva:

Systém vás nemůže přihlásit, protože doména <NÁZEV_DOMÉNY> není k dispozici.

Nastavením této zásady na hodnotu 0 zakážete ukládání přihlášení do mezipaměti. Po nastavení hodnoty větší než 50 bude do mezipaměti ukládáno pouze 50 pokusů o přihlášení.

Výchozí nastavení: 10

Konfigurace tohoto nastavení zabezpečení

Otevřete příslušnou zásadu a ve stromu konzoly rozbalte následující cestu: Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady\Možnosti zabezpečení\

Podrobné pokyny týkající se konfigurace zásad zabezpečení naleznete v tématu Změna nastavení zabezpečení u objektu zásad skupiny.

Další informace naleznete v tématu:

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft