Nastavení proměnných prostředí

Nastavení proměnných prostředí

Proměnné prostředí jsou řetězce, které obsahují informace, jako je jednotka, cesta nebo název souboru. Proměnné prostředí řídí chování různých programů. Proměnná TEMP například určuje umístění, kam programy ukládají dočasné soubory.

Libovolný uživatel může přidat, změnit nebo odebrat uživatelskou proměnnou prostředí. Systémovou proměnnou prostředí však může přidat, změnit nebo odebrat pouze správce.

Pomocí panelu Systém v Ovládacích panelech lze upravit následující proměnné:

  • Uživatelské proměnné prostředí pro jméno_přihlášeného_uživatele
    Uživatelské proměnné se liší u jednotlivých uživatelů konkrétního počítače. Mezi proměnné patří ty, které nastavil uživatel, a ty, které jsou definovány programy, například cesta k umístění souborů programu.
  • Systémové proměnné
    Správci mohou změnit nebo přidat proměnné prostředí, které se týkají systému, a tedy všech uživatelů systému. V průběhu instalace konfiguruje instalační program systému Windows výchozí systémové proměnné, jako například počet procesorů a umístění dočasných adresářů.

Upozornění

  • Nepřidávejte adresáře do systémové proměnné Path, pokud si nejste jistí, že jsou bezpečné, protože uživatel se zlými úmysly může do takového adresáře uložit program typu trojský kůň či jiný škodlivý program. Při spuštění systémem Windows může takový soubor zpřístupnit citlivá data, způsobit jejich ztrátu nebo způsobit částečné či úplné selhání systému.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: