TechNet
Knihovna TechNet

Zobrazení nápovědy operačního systému řady Windows Server 2003 z jiného počítače

Zobrazení nápovědy operačního systému řady Windows Server 2003 z jiného počítače

Nápovědu operačního systému řady Windows Server 2003 můžete zobrazit z jiného počítače pomocí Centra pro nápovědu a odbornou pomoc. Další informace o postupu naleznete v tématu Instalace obsahu nápovědy z jiného počítače se systémem Windows, z disku CD-ROM nebo bitové kopie disku.

Můžete také použít funkci Vzdálená plocha pro správu. Další informace o postupu najdete v tématu Připojení k jinému počítači prostřednictvím součásti Webové připojení ke vzdálené ploše. Další informace o funkci Vzdálená plocha pro správu naleznete v tématu Vzdálená plocha pro správu.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft