TechNet
Knihovna TechNet

Kontrolní seznam: Zabezpečení počítače pomocí Správce konfigurace zabezpečení

Kontrolní seznam: Zabezpečení počítače pomocí Správce konfigurace zabezpečení

 

Příprava nastavení zabezpečení  

Krok

Odkazy

Přečtěte si informace o doporučených postupech týkajících se zabezpečení.

Doporučené postupy pro zabezpečení

Prohlédněte si popisy jednotlivých nastavení.

Popis nastavení zabezpečení

Přečtěte si informace o výchozím nastavení zabezpečení.

Výchozí nastavení zabezpečení skupin, Výchozí skupiny and Rozdíly ve výchozím nastavení zabezpečení

Zajistěte, aby členové skupiny Users používali pouze aplikace, které patří k programu Windows Logo pro software.

U aplikací patřících k programu Windows Logo pro software je zaručeno, že je členové skupiny Users mohou spouštět. Chcete-li, aby uživatelé mohli spouštět další aplikace, bude třeba zvýšit oprávnění uživatelů na úroveň skupiny Power Users nebo uvolnit nastavení zabezpečení u oprávnění skupiny Users. Obě možnosti představují méně zabezpečenou konfiguraci organizace. Další informace naleznete na stránce věnované programu Windows Logo pro software na webu společnosti Microsoft.

Analýza aktuálního nastavení

 

Krok

Odkazy

Přečtěte si informace o šablonách zabezpečení.

Šablony zabezpečení

Vyberte předdefinovanou šablonu zabezpečení nebo vytvořte novou šablonu zabezpečení, kterou budete používat v místních počítačích.

Předdefinované šablony zabezpečení nebo Definování šablony zabezpečení

Proveďte v počítači analýzu zabezpečení.

Analýza zabezpečení systému

Úprava nastavení zabezpečení

 

Krok

Odkazy

Použijte odpovídající šablonu.

Použití šablony zabezpečení na místní zásady nebo Import šablony zabezpečení do objektu zásad skupiny

(Volitelné) Upravte nastavení zabezpečení v místním počítači.

Úprava nastavení místního zabezpečení

(Volitelné) Upravte nastavení zabezpečení pro doménu nebo organizační jednotku.

Změna nastavení zabezpečení u objektu zásad skupiny

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft