TechNet
Knihovna TechNet

Dostupnost a škálovatelnost

Dostupnost a škálovatelnost

Informace o dalších technologiích vylepšujících dostupnost

Informace o dalších technologiích operačního systému vylepšujících dostupnost serverů s operačním systémem Microsoft® Windows® Server 2003 naleznete v následujících odkazech:

Informace o postupech vylepšujících dostupnost

Udržení vysoké dostupnosti systémů vyžaduje nejen dobře vybrat technologii, ale je také třeba věnovat velkou pozornost návrhu a provozním postupům. Další informace o postupech vylepšujících dostupnost naleznete v následujících tématech:

 • Dodržováním doporučených postupů pro technologie, které používáte, můžete problémům předejít před jejich vznikem a zvýšit tak dostupnost systému. Seznam doporučených postupů pro konkrétní technologie naleznete v tématu Doporučené postupy: odkazy na doporučení a tipy.
 • Dodržováním doporučených postupů pro zabezpečení zabráníte útokům, které by mohly snížit dostupnost systému. Další informace naleznete v tématu Doporučené postupy pro zabezpečení.
 • Jestliže porozumíte postupům pro zavedení a správu popsaným v sadách Windows Resource Kit, můžete navrhovat, testovat a provozovat systémy způsoby, které maximalizují jejich dostupnost. Další informace naleznete v následujících tématech:
  • Informace o prohlížení nebo získání sad Windows Resource Kit naleznete v tématu Použití sad Windows Deployment Kit a Resource Kit.
  • Další informace o zavedení operačního systému Windows naleznete v tématu Planning for Deployment (Plánování zavedení) na webu Microsoft Windows Resource Kits.
  • Informace o plánování vysoké dostupnosti naleznete v tématu „Planning Server Deployments“ (Plánování zavedení serverů) na webu Microsoft Windows Resource Kits.
  • Podrobné informace o discích a svazcích, serverových clusterech a clusterech vyrovnávání zatížení sítě naleznete v tématu „Server Management Guide“ (Průvodce pro správu serveru) na webu Microsoft Windows Resource Kits.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft