Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Škálovatelnost serveru

Škálovatelnost serveru

Toto téma obsahuje stručný přehled funkcí podporujících škálovatelnost serveru. Je rozděleno do tří částí: Nové a aktualizované funkce v porovnání se systémem Windows Server 2003 (bez aktualizace SP1), Nové a aktualizované funkce v porovnání se systémem Windows NT 4.0 a Nové a aktualizované funkce v porovnání se systémem Windows 2000.

Odkazy na další informace o funkcích v této verzi získáte v tématu Nové funkce.

Škálovatelnost slouží k měření, do jaké míry může počítač, služba nebo aplikace splňovat zvyšující se požadavky na výkon. V rámci serverových clusterů je termínem škálovatelnost označována možnost přidat ke stávajícímu clusteru postupně jeden nebo více systémů, pokud celkové zatížení clusteru přesáhne jeho možnosti. Produkty řady Windows Server 2003 jsou škálovatelné od malých pracovních skupin až po podniková datová střediska a podporují až 64 procesorů a rozšířené možnosti vstupu a výstupu. Systémy řady Windows Server 2003 integrují také funkci vyrovnávání zatížení sítě a optimalizaci podnikových aplikací pro více procesorů.

Nové a aktualizované funkce v porovnání se systémem Windows Server 2003 (bez aktualizace SP1)

Operační systémy řady Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1) nabízejí oproti systému Windows Server 2003 bez aktualizace SP1 tato vylepšení zajišťující lepší úrovně škálovatelnosti serveru:

Funkce PAE (Physical Address Extension)
Za účelem podpory přidání funkce Zabránění spuštění dat (DEP), známé také jako ochrana stránky před spuštěním, byly provedeny následující změny:
  • Rozšíření fyzické paměti (PAE) je v počítačích se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 a v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 automaticky povoleno, je-li v počítači s procesorem, který podporuje funkci ochrany stránek bez spuštění, rovněž povolena funkce Zabránění spuštění dat (DEP).
  • Pokud je v počítačích se systémem Windows Server 2003 Standard Edition s aktualizací Service Pack 1 a v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 povolen režim rozšíření fyzické paměti (PAE), je fyzický adresní prostor omezen na 4 GB. Omezení fyzického adresního prostoru na 4 GB pomáhá zabránit v potížích s kompatibilitou ovladače v režimu rozšíření fyzické paměti.

Nové a aktualizované funkce v porovnání se systémem Windows NT 4.0

V porovnání se systémem Windows NT nabízí produkty řady Windows Server 2003 následující vylepšení zajišťující vyšší úroveň škálovatelnosti serveru:

Škálovatelnost hardwaru
Jestliže si vyberete některý z produktů řady Windows Server 2003, můžete využít výhod rostoucího počtu cenově výhodných počítačů s více procesory.
Podpora technologie I2O
Architektura I2O (označovaná také jako Intelligent Input/Output) umožňuje převedením zátěže určitých vstupně-výstupních operací na sekundární procesor zvýšit vstupně-výstupní výkon serverů. Technologie I2O zvyšuje vstupně-výstupní výkon aplikací využívající velkou šířku pásma, jako jsou například síťové video, software pro pracovní skupiny nebo práce v režimu klient/server.
Vylepšení symetrických připojení více procesů
Operační systémy řady Windows Server 2003 podporují samostatné procesory nebo více procesorů, které odpovídají standardu SMP (symetrické připojení s více procesy). Pomocí standardu SMP lze v operačním systému spouštět podprocesy na jakémkoli procesoru. To aplikacím umožňuje používání více procesorů v případě, že je požadován zvýšený výkon ke zlepšení možností systému. Nové funkce zahrnují činnost při uzamčení SMP, zlepšený výkon registru a zvýšený počet relací terminálového serveru.
Vyrovnávání zatížení sítě
Služba Vyrovnávání zatížení sítě označovaná dříve jako služba WLBS systému Windows NT 4.0 rozděluje příchozí komunikaci protokolu TCP/IP mezi více serverů. Aplikace v clusterech, především aplikace webových serverů, jsou pomocí této funkce schopny zpracovat více požadavků a poskytnout vyšší dostupnost a kratší dobu odezvy.
Serverové clustery (pouze systémy Windows Server 2003 Enterprise Edition a Windows Server 2003 Datacenter Edition )
Serverové clustery nabízejí vysokou dostupnost, škálovatelnost a možnosti správy důležitých prostředků a aplikací. Více serverů (uzlů) v clusteru udržuje neustálou komunikaci. Není-li jeden uzel v clusteru z důvodu selhání či údržby k dispozici, začne službu okamžitě poskytovat jiný uzel (proces je známý jako převzetí služeb při selhání). Uživatelé s přístupem ke clusteru jsou trvale připojeni k prostředkům serveru. Další informace naleznete v tématu Služba clusterů systému Windows.
Architektura Enterprise Memory Architecture ( systémy Windows Server 2003 Enterprise Edition a Windows Server 2003 Datacenter Edition , kromě 64bitových verzí)
Architektura EMA (Enterprise Memory Architecture) umožňuje spouštět aplikace, které využívají schopností obsluhy velkého množství fyzické paměti systému Windows Server 2003 Enterprise Edition. Díky aplikacím vytvořeným pomocí rozhraní API AWE (Address Windowing Extensions) můžete mapovat více fyzické paměti na virtuální adresní prostor aplikací, což vede ke zlepšení výkonu. V systémech s 2 až 4 GB paměti můžete také použít optimalizaci paměti pro aplikace, známou též jako optimalizace na 4 gigabajty (4GT). Díky tomu je možné aplikacím poskytnout až 3 GB virtuálního adresního prostoru paměti (tím, že bude méně paměti vyhrazeno pro operační systém).

Nové a aktualizované funkce v porovnání se systémem Windows 2000

V porovnání se systémem Windows 2000 nabízí produkt Windows Server 2003 následující vylepšení zajišťující vyšší úroveň škálovatelnosti serveru:

Služba IIS 6.0
Služba IIS 6.0 je plně funkční webový server, který představuje základ systémů řady Windows Server 2003 a stávajících webových aplikací a služeb. Tato služba nabízí vyhrazený aplikační režim, který spouští všechny kódy aplikací v izolovaném prostředí. Podporuje také webové zahrady, ve kterých každý ekvivalentní proces v počítači obdrží sdílenou položku požadavků, které obvykle spouští jeden proces. Tím je dosaženo lepší škálovatelnosti více procesorů.Poznámka
  • Ve výchozím nastavení není Internetová informační služba součástí nových instalací systémů Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition, a Windows Server 2003 Datacenter Edition. Můžete ji přidat pomocí Průvodce konfigurací serveru nebo pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.
Zlepšení funkce Vyrovnávání zatížení sítě
Funkce Vyrovnávání zatížení sítě byla v této verzi v mnoha aspektech vylepšena:
  • Lze ji nyní připojit k více síťovým adaptérům, takže je možné na každém hostitelském serveru nakonfigurovat více nezávislých clusterů. Další informace o virtuálních clusterech naleznete v tématu Virtuální clustery.
  • Funkce Vyrovnávání zatížení sítě pomocí protokolu IGMP (Internet Group Management Protocol) omezuje nadměrné přepínání, takže přenos určený pro cluster vyrovnávání zatížení sítě prochází pouze těmi porty, které obsluhují hostitele clusterů, nikoli všemi porty přepínače.
  • Pomocí Správce rozložení zátěže sítě můžete vytvořit nové clustery služby Vyrovnávání zatížení sítě a nakonfigurovat a spravovat clustery a všechny hostitelské servery tohoto clusteru z jednoho vzdáleného nebo místního počítače.
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft