TechNet
Knihovna TechNet

Úprava nastavení místního zabezpečení

Úprava nastavení místního zabezpečení

 1. Spusťte nástroj Místní nastavení zabezpečení.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li ve stromu konzoly upravit Zásady hesla nebo Zásady uzamčení účtů, klepněte na položku Zásady účtů.
  • Chcete-li ve stromu konzoly upravit Zásady auditu, Přiřazení uživatelských práv nebo Možnosti zabezpečení, klepněte na položku Místní zásady.
 3. Ve stromu konzoly klepněte na složku obsahující zásadu, kterou chcete změnit, a v podokně podrobností na tuto zásadu poklepejte.
 4. Proveďte požadované změny a klepněte na tlačítko OK.
 5. Pokud chcete změnit další zásady, opakujte předchozí tři kroky.

Poznámky

 • Chcete-li spustit nástroj Místní zásady zabezpečení, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely, poklepejte na panel Nástroje pro správu a potom na panel Místní zásady zabezpečení.
 • Chcete-li upravit nastavení zabezpečení systému souborů, registru a systémových služeb místního počítače, je nutné nejprve upravit změny v šabloně zabezpečení a poté nakonfigurovat počítač pomocí modulu snap-in Konfigurace a analýza zabezpečení.

Informace o rozdílech ve funkcích

 • Server může fungovat různě v závislosti na verzi nainstalovaného operačního systému, oprávnění pro uživatelský účet a nastavení nabídek. Další informace naleznete v tématu Zobrazení nápovědy na webu.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft