TechNet
Knihovna TechNet

Zakázání zařízení

Zakázání zařízení

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení.
 2. Poklepejte na typ zařízení, které chcete zakázat.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadované zařízení a potom klepněte na příkaz Zakázat.

Důležité informace

 • Jestliže zakážete zařízení nutné ke spuštění systému (například jednotku pevného disku), přestane toto zařízení fungovat a je možné, že systém nebude spuštěn.

Poznámky

 • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Administrators v místním počítači nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Pokud je počítač připojen k doméně, budou pravděpodobně tento postup moci provést členové skupiny Domain Admins. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako.
 • Chcete-li spustit nástroj Správce zařízení, klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely, poklepejte na položku Nástroje pro správu, poklepejte na položku Správa počítače a klepněte na položku Správce zařízení.
 • Po vypnutí zůstane fyzické zařízení připojeno k počítači, ovladač zařízení však nebude k dispozici. Ovladače budou opět k dispozici po zapnutí zařízení. Vypnutí zařízení je užitečné, pokud chcete v počítači používat více hardwarových konfigurací nebo máte-li přenosný počítač a používáte jej v dokovací stanici.
 • Zobrazí-li se výzva k restartování počítače, zařízení nebude vypnuto a nepřestane pracovat, dokud nerestartujete počítač.
 • Po zakázání zařízení a restartování počítače (je-li nutné) budou prostředky přidělené tomuto zařízení uvolněny a bude je možné přidělit jinému zařízení.
 • Některá zařízení (například zařízení pro diskové jednotky a procesory) vypnout nelze.

Informace o rozdílech ve funkcích

 • Server může fungovat různě v závislosti na verzi nainstalovaného operačního systému, oprávnění pro uživatelský účet a nastavení nabídek. Další informace naleznete v tématu Zobrazení nápovědy na webu.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2016 Microsoft